28-08-2015 r.

Wielkopolscy rolnicy żądają ziemi na powiększenie
swoich gospodarstw rolnych

26 sierpnia br. we Wrześni odbyło się spotkanie Rady Powiatowej WIR we Wrześni z Zarządem Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz dyrekcją Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Tematem spotkania był obrót ziemią z zasobów ANR na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zarząd WIR na spotkaniu reprezentowali: Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR oraz Delegat na WZ KRIR Andrzej Frąckowiak, który jest także Członkiem Rady Społecznej przy ANR. Ze strony Poznańskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w spotkaniu uczestniczyli Pan Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor Oddziału oraz p. Agnieszka Popow – Kierownik Sekcji Kierowania Zasobem O/T ANR. W spotkaniu uczestniczyło także kilkunastu rolników – dzierżawców ziemi z zasobów ANR.


Posiedzenie otworzył Pan Kazimierz Kubczak – Przewodniczący Rady Powiatowej WIR we Wrześni, który pokrótce scharakteryzował zebranym cel spotkania, wskazując jednocześnie na genezę problemu. Zdaniem Przewodniczącego Rady Powiatowej - powodem zadrażnień między tutejszymi rolnikami jest złamanie przez ANR (w 3. przypadkach) ustaleń co do przebiegu i wygaszania dwuletnich umów dzierżawy (takie umowy zawarto z 18 rolnikami z tego terenu).

Dyrektor Tomasz Dutkiewicz w odpowiedzi przyznał po raz kolejny, że przedłużenie tych umów na okres 5. letni było błędem strategicznym Agencji oraz ponownie zapewnił o gotowości przeanalizowania wszelkich możliwości, także prawnych, co do unieważnienia przedłużonych umów z tymi rolnikami. Zebrani uzyskali również zapewnienie, że wszystkie dzierżawione przez 18 rolników grunty w ilości 211,0707 ha powrócą do ponownego rozdysponowania. Obecni na spotkaniu dzierżawcy uzyskali ze strony Dyrektora Dutkiewicza gwarancję przedłużenia kończących się umów dzierżawy na kolejny okres wegetacyjny, jednakże bez nabycia prawa pierwokupu.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poseł Piotr Walkowski przedstawił uczestnikom spotkania stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w/s zaniechania sprzedaży przez ANR gruntów rolnych dzierżawcom do czasu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. O swoich staraniach idących w tym samym kierunku poinformował uczestników spotkania także Andrzej Frąckowiak.

Prezes WIR Piotr Walkowski przedstawił oczekiwania samorządu rolniczego wobec OT ANR w Poznaniu, sprowadzając je do trzech postulatów:

W trakcie spotkania poruszono również kwestie sprzedaży gruntów będących w dzierżawie spółki Agropol. Rada Powiatowa WIR we Wrześni wyraziła swoje oburzenie sprzedażą przez ANR jednej spółce prawie tysiąca hektarów gruntów rolnych oraz pojawiającymi się informacjami o zamiarze sprzedaży kolejnych gruntów. Prezes Piotr Walkowski zapowiedział przygotowanie stanowiska w tej sprawie, które skierowane zostanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Michał Krotoszyński

Powrót