16-03-2016 r.

Stanowisko WIR ws projektu zmiany ustawy o ustroju rolnym


Informujemy, że w dniu wczorajszym Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przesłał na ręce Jarosława Sachajko – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko następującej treści:

Wielkopolska Izba Rolnicza z głębokim niepokojem obserwuje tempo prac nad ustawą o ustroju rolnym oraz brak uwzględnienia uwag zgłaszanych przez uprawnione instytucje, a w szczególności przez samorząd rolniczy.

Zarząd WIR postuluje zwłaszcza o głęboką analizę zapisów ustawy dotyczących praw własności. Ingerencja w prywatny obrót ziemią, a co za tym idzie praktyczne pozbawienie rolników możliwości stanowienia o swojej własności, budzi sprzeciw środowiska rolniczego i wywołuje wiele kontrowersji.

W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej konieczne jest przeprowadzenie pilnych konsultacji w celu wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony.

Stanowisko to zostanie także zaprezentowane podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na które udali się przedstawiciele WIR.

Biuro WIR

Powrót