27-04-2016 r.

Spotkanie Zarządu WIR z Dyrekcją ANR OT w Poznaniu

Spotkanie Zarządu WIR z Dyrekcją ANR OT w Poznaniu odbyło się w dniu 26 kwietnia br. i dotyczyło najważniejszych problemów, z jakimi borykają się rolnicy w związku z obrotem ziemią. Zasadnicza część rozmów dotyczyła organizacji przetargów ofertowych, tj. korzyści i problemów z nich wynikających. Poruszono kwestie dotyczące wydawania przez ANR przedmiotów dzierżaw w takich terminach, które będą pozwalały na przeprowadzenie właściwych zabiegów agrotechnicznych, a z drugiej strony dla osób, które nie wygrały – szybki zwrot środków finansowych wpłaconych na wadia.


Wojciech Perczak Dyrektor OT ANR podkreślił podczas dyskusji, jak duże znaczenie ma udział członków samorządu rolniczego w komisjach przetargowych. Prezes WIR zwrócił się z prośbą o wzajemne wspieranie się członków komisji przetargowych, zwłaszcza ze strony pracowników ANR, jako organizatora przetargu.

Istotną częścią rozmów stanowiła również Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta. Omawiano w szczególności wpływ nowej ustawy na pracę zarówno ANR, jaki i samorządu rolniczego.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że istnieje bardzo duża potrzeba podobnych spotkań i bieżącego rozwiązywania problemów wynikających z prac obu instytucji, a związanych z obrotem ziemią rolną. Postanowiono o wspólnej organizacji debaty dotyczącej tych kwestii z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót