07-07-2016 r.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W środę Sejm znowelizował niekorzystne zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące ograniczenia sumy hipoteki do wartości rynkowej nieruchomości rolnych. Wielkopolski samorząd rolniczy zwracał uwagę na zaistniały problem i skutki praktyczne tego zapisu. W wielu przypadkach banki odmawiały kredytów przeznaczonych na inwestycje na gruntach rolnych, których zabezpieczenie miała stanowić hipoteka ustanowiona na tych nieruchomościach.

Dotychczas obowiązujące zapisy mówiły, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej przez sąd na podstawie dołączonego do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po nowelizacji właściciel gruntu oraz bank będzie wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Spod ustawy wyłączono nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi, gdyż powodowało to wiele trudności w zbywaniu nieruchomości.

Barbara Idczak
Źródło: PAP

Powrót