14-10-2016 r.

Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym ANR Poznań

Przy Oddziale Terenowym ANR w Poznaniu funkcjonuje 9-osbowa Rada Społeczna, która pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla Dyrektora Oddziału.
W skład Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym ANR w Poznaniu wchodzą następujące osoby i organizacje:

  1. Franciszek Nowak – Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP,
  2. Hubert Kulesza – Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu,
  3. Marek Ignaszewski – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”,
  4. Ryszard Napierała – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  5. Andrzej Frąckowiak – Wielkopolska Izba Rolnicza,
  6. Piotr Walkowski jr. – Związek Zawodowy - Centrum Narodowe Młodych Rolników,
  7. Karol Pabisiak – Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
  8. Ryszard Majewski – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska,
  9. Józef Juszkiewicz – Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.

Celem Rady jest bieżąca wymiana informacji, konsultacja problemów powstałych przy wykonywaniu przez Agencję jej zadań związanych z prywatyzacją nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Agencji i Dyrektora Oddziału.

Każda z organizacji wchodzących w skład Rady ma jeden głos. Rada Społeczna w Poznaniu obraduje raz w miesiącu. W przypadku nieobecności członka Rady, osoba go zastępująca uczestniczy w charakterze obserwatora. Posiedzenia Rady organizuje i przewodniczy im Dyrektor Oddziału ANR w Poznaniu – obecnie funkcję tę sprawuje Pan Wojciech Perczak.


Biuro WIR, Poznań

Powrót