10-11-2016 r.

Ogłoszenie prasowe – wzór na potrzeby ANR

Zbywca nieruchomości rolnej składając dokumenty do Agencji Nieruchomości Rolnych musi załączyć dokument potwierdzający, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty uprawnione tj. oświadczenie zbywcy w powyższym zakresie oraz inne dokumenty, jak np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, Internecie, itp.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do przykładowego ogłoszenia prasowego, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ogłoszenie prasowe - wzór

Biuro WIR

Powrót