19-07-2017 r.

Zachwaszczone grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przesłał w ostatnim czasie pismo z prośbą o pilna interwencję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Zdaniem samorządu rolniczego brak rozstrzygnięć przetargów wpływa bezpośrednio na stan zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. W załączeniu znajdziecie Państwo zdjęcia z wybranych lokalizacji w województwie wielkopolskim, które obrazują w jakiej kulturze rolnej znajdują się grunty ZWRSP. Tereny te stanowią rezerwuar chwastów stanowiących zagrożenie dla okolicznych pól. Należy również zauważyć w takim przypadku, że koszty jakie musi ponieść wyłoniony dzierżawca, aby doprowadzić grunty do dobrej kultury rolnej są bardzo wysokie. Nieruchomości te nie przynoszą zysków z tytułu dzierżaw, a jedynie generują koszty dla Skarbu Państwa. W Wielkopolsce, gdzie „głód ziemi” jest ogromny takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Nieużytki ZWRSP

Biuro WIR

Powrót