18-10-2017 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawie przedłużania
umów dzierżaw – odpowiedź na pismo WIR

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej realizując wnioski przyjęte przez X Walne Zgromadzenie WIR w dniu 13 września br. wystosował do Witolda Strobla Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pismo z prośbą o wyjaśnienie jakimi kryteriami kieruje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w procesie decyzyjnym związanym z przedłużaniem umów dzierżaw Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymuje wiele sygnałów od rolników nieprzedłużaniu dzierżaw nawet kilkunastoletnich z różnymi areałami, mimo pozytywnych opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zdaniem samorządu rolniczego powinno się brać pod uwagę sytuację dotychczasowego dzierżawcy, który nieruchomości te dzierżawił przez kilka lub kilkanaście lat ponosząc istotne nakłady, a grunty te były istotnym argumentem w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami w gospodarstwie.

W Wielkopolsce zapotrzebowanie rolników na ziemię jest ogromne i każde podjęcie decyzji o przedłużeniu bądź nie umowy dzierżawy gruntów pochodzących z Zasobu, powinno być wnikliwie oceniane, biorąc pod uwagę sytuację dotychczasowego dzierżawcy.

W związku z powyższym Zarząd WIR zwrócił się o wyjaśnienie wskazanych kwestii, a także o wspólne wypracowanie zasad dotyczących przedłużania dzierżaw dla poszczególnych województw.

W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo w dniu 16 października br. WIR otrzymała pismo z KOWR (pismo).

Barbara Idczak

Powrót