23-01-2018 r.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicieli izb
rolniczych i organizacji społecznych w sprawie
kryteriów i wag przetargowych


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego, a także reprezentacji NSZZ Solidarność RI z wyżej wymienionych regionów. Resort Rolnictwa reprezentował Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa, Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Witold Strobel Dyrektor Generalny KOWR wraz z pracownikami. Przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej byli Bogdan Fleming Wiceprezes WIR oraz Barbara Idczak starszy specjalista WIR.

fot. MRiRW

Minister Rolnictwa zaznaczył, że spotkanie to jest wynikiem zażalenia samorządu rolniczego na brak konsultacji zarządzeń opublikowanych przez Dyrektora Generalnego KOWR dotyczących między innymi kryteriów i wag przetargowych. Zdaniem Ministra wszystkim zależy na szybkim ustaleniu zasad obowiązujących w przetargach ofertowych i istnieje możliwość różnicowania ich w stosunku do poszczególnych województw. Krzysztof Jurgiel poinformował, że otrzymuje wiele skarg dotyczących braku kontroli dzierżaw nieruchomości niewłaściwego gospodarowania ziemią wchodzącą w skład ZWRSP, w związku z tym w tym roku ministerstwo kładzie szczególny nacisk na kontrolę poszczególnych oddziałów i umów dzierżaw, a także zagospodarowania Zasobem.

Zebrani na sali przedstawiciele samorządów rolniczych oraz organizacji społecznych wyrazili poparcie dla proponowanych kryteriów, a dyskusja dotyczyła głównie wag poszczególnych założeń przetargowych. Problematyczna, zdaniem wypowiadających się, jest ocena kryterium - odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu. Niektóre z organizacji były za przyjęciem stanowiska, iż należy przyjąć odległość od miejsca zameldowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku młodych rolników, którzy posiadaja gospodarstwo rolne, ale zamieszkuja i są zameldowaniz rodzicami. Dyskusja dotyczyła również kryterium związanego z intensywnością produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta, gdyż każde z województw ma inną skalę tej produkcji.

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podsumowując spotkanie stwierdził, iż z głosów wynika akceptacja dla proponowanych kryteriów, poza drobnymi rozbieżnościami dotyczącymi punktacji. Jak słusznie zauważyli zebrani, nie da się zaspokoić żądań wszystkich zainteresowanych.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót