09-02-2018 r.

Zasady oceny kryteriów ofert
pisemnych w przetargach ograniczonych
do rolników indywidualnych na dzierżawę


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Wojciechem Perczakiem Dyrektorem OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu na spotkaniu w siedzibie WIR w dniu 1 lutego 2018 r., dotyczącym przyjęcia zasad oceny kryteriów ofert pisemnych na przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę dla województwa wielkopolskiego, Zarząd WIR przesłał do OT KOWR zebrane uwagi i propozycje – do pobrania. Oczekujemy obecnie uwag do tego dokumentu.

Do pobrania:
Ustalenia zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach - spotkanie z Dyrektorem KOWR 01-02-2018

Biuro WIR

Powrót