21-02-2018 r.

Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wymagania formalne


Wielkopolska Izba Rolnicza wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy występują do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, opracowała wzór wniosku, jaki należy złożyć do biura powiatowego WIR właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej w celu wydania przez WIR stosownej opinii.

W Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR nr 95/2017/Z z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dokumencie tym zapisano, iż warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:

Zgodnie z tym dokumentem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się do rolników wnioskujących o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o przedstawienie opinii Izby Rolniczej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Treść wniosku do pobrania

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót