04-04-2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Wielkopolska Izba Rolnicza wypełniając swój ustawowy obowiązek dotyczący opiniowania regulacji prawnych dotyczących rolnictwa przesłała do Krajowej Rady Izb Rolniczych uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w szczególności dotyczące usunięcia samorządu rolniczego jako podmiotu uprawnionego - obok ośrodków doradztwa rolniczego - do wydawania opinii co do rękojmi – treść w załączeniu.

Uwagi dotyczące projektu ustawy

Biuro WIR

Powrót