22-05-2019 r.


Przetargi ofertowe – nadchodzą zmiany?

Na ostatnim posiedzeniu Terenowej Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR organizacje rolnicze omawiały propozycję Oddziału dotyczącą wyrażenia stanowiska odnoszącego się do zwiększenia progu powierzchniowego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargów ograniczonych ofertowych od średniej województwa tj. 13,74. Zgodnie z wcześniejszą opinią tejże Rady w Wielkopolsce obowiązuje obecnie próg 5 ha od którego organizowane są przetargi ograniczone ofertowe. Wielkopolska Izba Rolnicza będącą jednym z inicjatorów wprowadzenia przetargów ofertowych stoi na stanowisku, iż próg ten należy utrzymać.

Obecnie obowiązujące zasady organizacji przetargów ofertowych od 5 ha są racjonalne pod względem sprawiedliwości społecznej, gdyż nie wiążą się z podbijaniem czynszów dzierżawnych w licytacjach, a co za tym idzie dostęp do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma również rolnik posiadający mniejsze możliwości ekonomiczne i mniejsze gospodarstwo. Próg 5 ha jest również stwarza dogodne warunki dostępności gruntów dla wszystkich zainteresowanych rolników. Organizacja przetargów ograniczonych ofertowych od tej powierzchni daje również większą gwarancję rzetelnej oceny przyszłego dzierżawcy. Przyjęte kryteria i wagi ofertowe, choć nie bez wad, dają możliwość dokonania w miarę obiektywnej analizy złożonych ofert. Kryteria te pozwalają na rozdysponowanie nieruchomości rolnych Zasobu osobom posiadającym gospodarstwo rolne w bliskim sąsiedztwie nieruchomości wystawionej do przetargu, a więc najbardziej zainteresowanych tymi gruntami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KOWR w Wielkopolsce średnia powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wynosi około 10 ha. W związku z powyższym, tylko nieliczne nieruchomości Zasobu byłyby przeznaczone do dzierżawy w przetargach ograniczonych ofertowych. A przecież nie taki był zamysł ich wprowadzenia. Konieczne jest przeprowadzenie rzetelnych konsultacji odnoszących do kryteriów i wag przetargowych, a przede wszystkim niezbędne jest uwzględnienie głosów samorządu rolniczego i innych organizacji rolniczych.

Podniesienie wyżej wymienionego progu będzie skutkowało negatywnie na wzrost kosztów dzierżawy dla rolników. Jak wskazuje większość wielkopolskich rolników koszty czynszów dzierżawnych mogą wzrosnąć z wysokości 5-7 q/ha do 30-50 q/ha! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując interesy Państwa dąży do osiągania jak najwyższych przychodów, jednakże w takim przypadku należy również rozważyć konieczność rozdysponowania nieruchomości Zasobu pod względem społecznym. Podniesienie progu przetargów ofertowych od 13,74 ha wprowadzi jedyne kryterium – ekonomiczne, które spowoduje wykluczenie z przetargów ofertowych rolników posiadających niewielkie gospodarstwa rolne, zainteresowanych mniejszymi areałami gruntów, a co za tym idzie również niższymi czynszami dzierżawnymi.

Biuro WIR


Powrót