01-04-2020 r.

Zakończenie kadencji Rady Społecznej KOWR w Poznaniu


W marcu 2020 roku zakończyła się dwuletnia kadencja Terenowej Rady Społecznej (TRS) działającej przy Oddziale Terenowym w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku z powyższym pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę Rady oraz dotychczasową współpracę. Podziękowania kierujemy zarówno do Członków Rady, jak i do wszystkich pracowników KOWR OT w Poznaniu uczestniczących w pracy związanej z funkcjonowaniem TRS.

Do zadań Rady należało w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP. Członkom Rady nie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie.

Pierwszym Przewodniczącym TRS został wybrany śp. Andrzej Frąckowiak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którego zaangażowanie w działalność na rzecz rolników i rolnictwa doceniali wszyscy członkowie TRS.
Skład Terenowej Rady Społecznej w latach 2018-2020 działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa był następujący:

Biuro WIR

Powrót