03-04-2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje w sprawie przetargów


Komunikat KOWR:

W sprawie przetargów na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości Zasobu w okresie 30.03.2020 – 11.04.2020 prosimy o kontakt z właściwym Oddziałem Terenowym KOWR.
Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, trwają prace nad wprowadzeniem prawnych i technicznych rozwiązań mających na celu przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu. O nowych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.
Kontakt do Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu - www.kowr.gov.pl/kontakt/ot/ot-w-poznaniu


Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała do Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie przetargów już 19 marca br. [Czytaj artykuł]. Sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju i na świecie jest bardzo poważna co pozwala wnioskować, że w optymistycznym scenariuszu ograniczenia w organizacji i przeprowadzaniu przetargów potrwają co najmniej do końca kwietnia. Zaproponowane przez KOWR rozwiązania dotyczące przeprowadzania przetargów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej mogą okazać się niewystarczające, gdyż przygotowanie techniczne rolników i możliwości zasięgu sieci internetowej mogą stanąć na przeszkodzie tym działaniom.

Postulat WIR dotyczący rezygnacji z przetargów ograniczonych licytacyjnych na rzecz ofertowych w świetle proponowanych przez KOWR rozwiązań jest konieczny, aby zachować płynność prac KOWR, a także aby nie dopuścić by ziemia Zasobu leżała odłogiem. Trzeba jednak zadbać o bezpieczeństwo i równe traktowanie wszystkich uczestników procesu przetargowego.

Biuro WIR

Powrót