28-04-2020 r.


Zawieszono działalność Rad Społecznych działających przy KOWR


Dyrektor Generalny KOWR zawiesił z dniem 17 marca 2020 roku do odwołania obowiązki konsultowania spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem WRSP zawarte w Zarządzeniach i wytycznych Dyrektora Generalnego KOWR, a tym samym zawiesił działalność Rad Społecznych. Ma to związek z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego i troski o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno przedstawicieli organizacji rolniczych – członków Rady Społecznej jak i pracowników KOWR, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19).

Do zadań Rady należało dotychczas głównie opiniowanie:

  1. zamiaru przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej większej niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (dla Wielkopolski to 20,99 ha, gdyż średnia pow. gospodarstwa w woj. wielkopolskim za rok 2019 wynosi 13,99 ha),
  2. zamiaru przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej zabudowanej przekraczającej trzykrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, wg danych ARiMR (dla Wielkopolski 41,97 ha),
  3. wniosków o sprzedaż nieruchomości rolnych powyżej 2 ha.

Niestety zamiar zawieszenia działalności Rad Społecznych nie został w żaden sposób skonsultowany z partnerami społecznymi, w tym również z Krajową Rada Izb Rolniczych. Informację o wprowadzanym zarządzeniu uzyskano dopiero z mediów, co przeczy zasadom dobrej współpracy.

Należy zauważyć, że w tym roku minęła 2 letnia kadencja Rady i przeprowadzony został nabór nowych członków. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upłynął z dniem 2 marca 2020 roku. Izba stosowny wniosek złożyła w terminie dowodząc poważnego traktowania partnerów i swoich obowiązków. Nowa Rada powinna rozpocząć swoją działalność 15 marca 2020 roku. Oczekujemy na określenie ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w jaki sposób będzie odbywała się współpraca z czynnikiem społecznym w zakresie konsultowania spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem WRSP.

Biuro WIR

Powrót