22-08-2020 r.

Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych


Minister Rolnictwa swoim zarządzeniem nr 36 utworzył Radę do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Rada ma być organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a do jej zadań należą:

 1. opiniowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych;
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych;
 3. opiniowanie wniosków w sprawie procedury zatwierdzania urządzeń służących do klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, a także opiniowanie wyników prac związanych z tą procedurą;
 4. analizowanie prawidłowości działania systemu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

Foto: BlackRiv from Pixabay

W skład Rady wchodzi po jednym, zaproszonym przez Ministra do udziału w pracach Rady, przedstawicielu:

 1. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 2. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego;
 3. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
 4. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 5. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 6. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 7. Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 8. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
 9. Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP;
 10. Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej;
 11. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
 12. Związku „Polskie Mięso”;
 13. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
 14. Grupy SOKOŁÓW S.A.;
 15. Animex Foods Sp. z o.o. sp.k;
 16. GOBARTO S.A.;
 17. Masarni Ubojni „Zemat” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna;
 18. Ubojni Zwierząt Robert Rytel;
 19. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Powrót