Notowania cen środków produkcji
i podstawowych produktów rolnych


Wielkopolska Izba Rolnicza realizuje program notowań cen podstawowych płodów i produktów rolnych pod nazwą "Złotówka". Notowaniami objęto m.in. produkty pochodzenia roślinnego, produkty pochodzenia zwierzęcego i podstawowe środki do produkcji rolnej. Notowania prowadzone są w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych każdego miesiąca.
Dane do programu uzyskiwane są od firm, które posiadają istotne znaczenie cenotwórcze na rynku danego powiatu. Zebrane i opracowane informacje publikowane są w Siewcy Wielkopolskim, Wiadomościach Rolniczych Polska oraz na naszych stronach internetowych. Uzyskane wyniki są źródłem danych do prowadzonych przez Izbę kalkulacji rolniczych.

Zobacz rówież: