05-03-2019 r.

Rolniczy news

W obecnych czasach nigdy nie było tak łatwego dostępu do informacji i takiego ich zalewu. Paradoksalnie jednak, z tego natłoku informacji trudno wyłowić obecnie informacje wartościowe, sprawdzone i pomocne na co dzień. Co prawda przeglądacie Państwo z pewnością rolnicze portale, serwisy internetowe MRiRW oraz agencji i instytucji rządowych, ale być może niektóre ważne informacje uchodzą uwadze.

W związku z powyższym uruchamiamy mailing do wszystkich zainteresowanych, pod roboczym tytułem "rolniczy news". Drogą e-mailową będziemy przekazywać najważniejsze informacje dotyczące zagadnień rolniczych, które mogą przydać się na co dzień.

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji z Wielkopolskiej Izby Rolniczej prosimy o przesłanie e-maila o tytule: "Zgoda na news" na e-mail: news@wir.org.pl.

Zarejestrowanie się w usłudze "rolniczy news" oznacza akceptację klauzuli informacyjnej RODO.

Powrót