Izbowa historia i tradycja


Mając na względzie fakt, że Wielkopolska Izba Rolnicza nawiązuje w swych działaniach do chlubnych tradycji przedwojennych izb rolniczych, pragniemy zebrać i odpowiednio zabezpieczyć ocalałe pamiątki z tamtego okresu, tworząc dla nich izbę pamięci.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają wszelkie dokumenty i pamiątki, związane z działalnością przedwojennych izb rolniczych, o ich przekazanie do biura wojewódzkiego WIR w Poznaniu, przy ul. Golęcińskiej 9, 60-626 Poznań.

Być może w wielu domach przechowywane są jakieś stare książki, fotografie, zbiory, opracowania, świadectwa i inne dokumenty, związane z działalnością izb rolniczych. Chcielibyśmy je zebrać, skatalogować i odpowiednio zabezpieczyć, aby przetrwały dla przyszłych pokoleń.Prof. dr hab. Tadeusz Konopiński - Wielkopolanin, wspaniały człowiek, wielki patriota i autorytet


Prof. Konopiński Postać profesora Tadeusza Konopińskiego, wieloletniego dyrektora przedwojennej Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawia w swym opracowaniu Paweł Gajewczyk - Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Serdecznie dziękujemy za przekazany materiał.

Zachęcamy do lektury.
Zobacz również: Wikipedia o prof. Konopińskim

Medal z okazji Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w Rogoźnie w roku 1928
Szkoły Wielkopolskiej Izby Rolniczej


Kliknij Światły rolnik wielkopolski dba o wykształcenie rolnicze swych dzieci, bo rozumie że: nauka rolnicza może pomóc i ułatwić gospodarowanie w najcięższych nawet czasach, nauka rolnicza jest wianem na całe życie córki i syna najpewniejszym - skarbem prawdziwym, tylko nauka rolnicza daje moc i siłę do działania w oświeconej gromadzie, która wiele dokonać potrafi.
Słowa te wydrukowano na pierwszej stronie informatora o szkołach przedwojennej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wydanego nakładem Wydawnictwa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Publikacja ta, dzięki uprzejmości naszego Czytelnika, po zeskanowaniu trafiła do biura Izby, co dało możliwość publikacji na naszych stronach internetowych. Serdecznie dziękujemy!
Szkoła Rolnicza w Wolsztynie


Oto pochodzace z roku 1921 świadectwo ukończenia Szkoły Rolniczej w Wolsztynie. W roku tym opuścili szkołę (założoną w 1919) jej pierwsi absolwenci. Świadectwo zostało podpiasane przez prezydenta Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Adolfa Bnińskiego i pierwszego dyrektora szkoły - Mariana Hozakowskiego. Z okazji jubileuszu 90-lecia Szkoły Rolniczej w Wolsztynie, pochodzące z zasobów rodzinnnych świadectwo zostało przekazane Szkole.

Ciekawostką jest fakt, że posiadacz prezentowantego świadectwa został w latach dwudziestych XX wieku zatrudniony przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na stanowisku doradcy rolniczego. Obecnie jego wnuk jest także pracownikiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej.Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej


Dzięki uprzejmości Pana Jana Sarnowskiego, którego ojciec Damian był od roku 1933 do wybuchu II wojny światowej urzędnikiem w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, zamieszczamy skany umowy o pracę i legitymacji pracownika Izby. Pan Damian Sarnowski był początkowo zatrudniony jako młodszy księgowy rewident, a następnie jako Kierownik Referatu Rachunkowości dla Gospodarstw Średnich i Małych.

Serdecznie dziękujemy za nadesłane pamiątki!

Do biura naszej Izby trafiła także kopia zarządzenia Prezydenta Wielkopolskiej Izby Rolniczej z września 1924 roku w sprawie poprawy dyscypliny pracy pracowników.


Do pobrania: Treść zarządzenia

Inne pamiątki


Oryginalny wpis do nagrody książkowej


Nagrodę za “chlubne ukończenie szkoły rolniczej” w Międzychodzie otrzymał w roku 1923 Alfons Jarysz.
Dedykację podpisał ówczesny Prezydent Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Gustaw Raszewski oraz Dyrektor szkoły – Józef Neymann.Wielkopolska Izba Rolnicza w zasobach bibliotek cyfrowych


Wymagana instalacja przeglądarki DjVu - [Pobierz]


Rocznik

Zobacz również
Powrót