Powiat kaliski jest usytuowany w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, leży w strefie oddziaływania trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania, Wrocławia i Łodzi, z którymi posiada dobre połączenia komunikacyjne, kolejowe i autobusowe. W skład powiatu kaliskiego wchodzi 10 rolniczych gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki i Żelazków oraz miasto i gmina Stawiszyn. Powiat kaliski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 83 tys. ha, co stanowi około 71% całości obszaru. Udział gruntów rolnych w strukturze użytków rolnych wynosi ponad 84%. Pozostałe użytki to łąki (9.560 ha), lasy (22.870 ha), sady (1.220 ha) i pastwiska (2.440 ha). Na terenie powiatu znajduje się także ponad 23 tys. hektarów różnego rodzaju lasów oraz największy w Południowej Wielkopolsce sztuczny akwen wodny, zlokalizowany przy ujściowym odcinku rzeki Pokrzywicy.
W związku z rolniczym charakterem gmin powiatu, zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to indywidualne gospodarstwa rolne, których w powiecie jest prawie 13 tys. Większość działających tu przedsiębiorstw to zakłady usługowe i firmy handlowe. Na terenie powiatu funkcjonuje około 600 podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego). W powiecie kaliskim produkcja roślinna jest w dużej mierze podporządkowana produkcji zwierzęcej, a w tym produkcji pasz. Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej. W strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki. W powiecie kaliskim jest szeroko rozwinięta produkcja ogrodnicza, powiat zajmuje liczące miejsce w kraju.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10-08-2020 r.

Z żalem informujemy, że zmarł Kazimierz Ludwiczak – wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu oraz delegat byłej Kaliskiej Izby Rolniczej.

Pogrzeb odbędzie się w Rajsku, gm. Szczytniki, we wtorek 11 sierpnia br. o godz.11:00.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz członkowie Rady Powiatowej WIR składają rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego żalu i współczucia.28-05-2020 r.

Co roku rolnicy z powiatu kaliskiego w pierwszych dniach czerwca uczestniczyli w wydarzeniu pod nazwą Dni Pola, które odbywały się w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach. Wydarzenie to gościło około tysiąca gości z całego kraju i zagranicy. Uczestniczyli w nim rolnicy, doradcy, dealerzy oraz pracownicy Poznańskiej Hodowli Roślin. Dni Pola to okazja, aby pogłębić swoją wiedzę uczestnicząc w ciekawych wykładach tematycznych a także obejrzeć poletka demonstracyjne.

Z powodu epidemii koronawirusa w tym roku Dni Pola odbędą się w wersji online. Aby nie wychodzić z domu a być jednocześnie obecnym na poletkach pokazowych i usłyszeć najnowsze rozwiązania w dziedzinie ochrony roślin, nawożenia i nasiennictwa Redakcja miesięcznika Top Agrar Polska wspólnie z innymi firmami przygotowuje wirtualny projekt tego wydarzenia, z którego relację będzie można zobaczyć na portalu miesięcznika. Dla zainteresowanych dostępne będą zdjęcia, filmy, a także możliwość usłyszenia wykładu tematycznego.

Katarzyna Grzelak
źrodło: www.topagrar.pl


06-05-2020 r.

Na targowisku w Kaliszu przy ul. 3 Maja pomimo panującej wciąż pandemii we wtorki i w piątki handel wraca powoli do normalności. Od trzech tygodni w każdą środę czynne jest również targowisko w Koźminku. Sprzedający i kupujący muszą dostosowywać się do nowych wymogów sanitarnych, muszą mieć na twarzach maseczki a na dłoniach rękawiczki. Zgodnie ze wskazaniami, aby targowisko mogło być uznane za "bezpieczne", klienci/ sprzedawcy muszą m.in.: stosować higienę kaszlu i oddychania, zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra) czy w miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych. Ponadto m.in. jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te, w których zostały dostarczone, a ser czy wędliny nie powinny być kładzione bezpośrednio na wadze.

Dużym zainteresowaniem na targu wśród kupujących cieszą się warzywa, kwiaty, drzewka, odzież i chemia gospodarcza.

Dwa miesiace ograniczeń odbiły się bardzo na właścicielach kramów na targowiskach. Straty, które ponieśli w tym trudnym czasie ciężko będzie im nadrobić. Wszyscy mają nadzieję, że sytuacja się poprawi i wrócą do normalności.

Katarzyna Grzelak
Foto: Nasze Miasto Kalisz


17-12-2019 r.

W dniu 14 grudnia grupa rolników z powiatu kaliskiego uczestniczyła w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, która odbyła się w hali sportowej w Sierakowie pod Rawiczem. Na Wieczerzę zjechało się ponad 1600 osób z całej Wielkopolski, a wśród nich były Koła Gospodyń Wiejskich, rolnicy, samorządowcy, sołtysi oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa z całej Wielkopolski. Organizatorami tego wielkiego wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz gminy Rawicz i Jutrosin.

Uczestnicy Wieczerzy Wigilijnej połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia a następnie degustowali potrawy wigilijne, wśród których były: makiełki, karp smażony, kapusta z grochem, barszcz z uszkami, sałatka śledziowa. Goście Wieczerzy Wigilijnej poczęstowani zostali również piernikami, które przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z całej Wielkopolski. Z powiatu kaliskiego pierniki przygotowały panie z KGW „Okupniczanki” Sobiesęki Trzecie.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podziękował wszystkim gościom za przybycie na spotkanie. Podkreślił integracyjny charakter spotkania, które od początku, czyli od jedenastu lat, ma na celu jednoczyć społeczność obszarów wiejskich oraz prezentować bogactwo bożonarodzeniowych tradycji kulinarnych i kulturowych wielkopolskiej wsi.

Świąteczną kolację uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, którzy przedstawili wzruszającą scenkę nawiązującą do najważniejszych wartości związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie przed uczestnikami spotkania wystąpiła grupa „To i owo Szkaradowo” oraz „Gołaszyniacy”.

Katarzyna Grzelak


02-12-2019 r.

W dniu 29 listopada w Żelazkowie w powiecie kaliskim odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności. Poprowadziła je Pani Barbara Idczak z Biura Wojewódzkiego WIR. Wielkopolska Izba Rolnicza realizuje 31 takich szkoleń w terminie od 5 listopada 2019 r do 13 grudnia 2019 r. w każdym powiecie województwa wielkopolskiego.

Program szkoleń obejmował takie zagadnienia jak:

 • rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW,
 • utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej, normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
 • ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ochrona dzikiego ptactwa,
 • ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin,
 • identyfikacja i rejestracja zwierząt,
 • zdrowie zwierząt,
 • zdrowotność roślin,
 • bezpieczeństwo pasz,
 • bezpieczeństwo żywności,
 • dobrostan zwierząt.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe odnośnie tematyki poruszanej na spotkaniu oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Katarzyna Grzelak


28-11-2019 r.

20 listopada br. rolnicy z powiatu kaliskiego wzięli udział w IV Forum Rolników i Agrobiznesu.

Forum zostało zorganizowane przez redakcję Top Agrar Polska w Poznaniu w Sali Ziemi, na terenie MTP. Grono rolników, ekspertów, przedstawicieli branżowych związków i instytucji oraz firm z sektora agro spotkało się po to by podyskutować o tym, co ważne dla rolnictwa w Polsce i Europie. Debaty i dyskusje związane były z tym jak pogodzić z sobą dwa wyzwania dla rolników, jakimi są globalizacja rynków rolnych i rosnące wymagania środowiskowe. Nie zabrakło też rozmów o bieżących problemach w kraju, jakie spowodowało nagłe pojawienie się wirusa ASF w woj. lubuskim.

Na Forum wystąpił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pan Minister postawił tezę, że proces globalizacji jest dla polskiego rolnictwa zarówno szansą jak i zagrożeniem. Szansą, ponieważ dzięki temu procesowi Polska może eksportować znaczące nadwyżki produkowanej żywności na rynki europejskie oraz światowe. Zagrożeniem, ponieważ Europa otwiera się na import płodów rolnych z obszarów, na których żywność dzięki sprzyjającym warunkom środowiskowym produkowana jest taniej. Minister słusznie zauważył, że Polska mimo nadwyżki w handlu zagranicznym jest raczej średnim graczem na rynku rolnym w Europie i zupełnie małym na rynku światowym. Dlatego powinniśmy skupić się na produkcji żywności wysokiej, jakości i naszym rynku wewnętrznym. Jan Krzysztof Ardanowski nawiązał do szerzącej się choroby, jaką jest wirus ASF oraz zapewnił, że nie zabraknie w budżecie środków na odszkodowania dla rolników dotkniętych tym wirusem. Minister zapowiedział, że wprowadzi ubezpieczenia dochodów rolnika od skutków różnego rodzaju klęsk, utrzyma możliwość zaprawiania nasion oraz wprowadzi bardziej elastyczne i regionalnie zróżnicowane terminy stosowania nawozów. Minister mówił również o roli organizacji rolniczych, że sprawne i merytorycznie przygotowane organizacje rolnicze są potrzebne do wypracowywania najlepszych rozwiązań w rolnictwie. Zwrócił też uwagę na małe zainteresowanie rolników środkami na zaopatrzenie gospodarstw w wodę, na brak zmianowania i na konieczność większej dbałości o glebę.

Podczas Forum Rolnicy korzystali równolegle z czterech sesji tematycznych dotyczących produkcji mleka, uprawie i technice rolniczej, produkcji trzody chlewnej oraz z sesji dla młodych rolników. Uczestnicy sesji o uprawie dyskutowali o strategiach wprowadzania uproszczonych systemów uprawy w obliczu zmieniającego się klimatu oraz polityki ograniczania substancji aktywnych.

Z kolei na sesji Mleko tematem wiodącym była opłacalność produkcji w kontekście problemów z paszami objętościowymi oraz z rosnącymi wymaganiami konsumentów.

W sesji poświęconej hodowli i produkcji świń była okazja do przeanalizowania rynku warchlaków i perspektyw tuczu oraz sytuacji z ASF w kraju.

Podczas sesji dla młodych rolników młodzi mieli możliwość wypowiedzenia się czy warto zostać, pracować i rozwijać się na wsi.

Na IV Forum Rolników i Agrobiznesu znajdowało się także stoisko informacyjno-promocyjne Wielkopolskiej Izby Rolniczej gdzie goście zostali powitani regionalnym poczęstunkiem.

Katarzyna Grzelak23-09-2019 r.

Serię konsultacji, które potrwają do 22 października, w środę 18 września rozpoczęła konferencja w Kaliszu, która odbyła się w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Przybyli na nią licznie samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych i okoliczni mieszkańcy.

Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku powstał pod nadzorem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Strategia jest odpowiedzią na stojące przed Wielkopolską wyzwania. Globalizacja i rewolucja gospodarczo-technologiczna – rozwój technologii przemysłowych i cyfrowych – zmieniają sposób funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. Dzięki nowoczesnym technologiom wzrasta wydajność i produktywność gospodarek, ale pojawiają się nowe formy wykluczenia lub marginalizacji jak wykluczenie cyfrowe, „bezrobocie technologiczne”. Trzeba aktywnie rozwijać wszystkie atuty regionu, podejmować działania gwarantujące równowagę przestrzenną i funkcjonalną w skali całego województwa, jeśli Wielkopolska chce dołączyć i pozostać w awangardzie regionów rozwiniętych gospodarczo i społecznie, nie wspominając o staniu się w 2030 roku regionem liczącym się w Europie. Wielkopolska będzie zmieniać się przez najbliższą dekadę dzięki innowacjom, ale nie tylko cyfrowym czy technologicznym, lecz również społecznym. Kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie podmiotów gospodarczych w prowadzeniu badań na najwyższym poziomie i łatwiejszym wchodzeniu na rynek z innowacyjnym produktem, zintensyfikowanie powiązań i przepływów między edukacją a gospodarką oraz stawianie na śmiałe inicjatywy. Strategia zawiera wszystkie elementy wymagane prawem, ale też obejmuje nowe zagadnienia. Współcześnie należy dotrzymać kroku zmianom, a niejednokrotnie zwiększać ich tempo, co wymaga poszukiwania i wdrażania nowych mechanizmów zarządzania. Wyzwaniem jest zwiększenie efektywności zarządzania regionem.

Konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski na tle regionów europejskich ulega stopniowej poprawie. W porównaniu z polskimi regionami, województwo wielkopolskie znajduje się w grupie regionów o względnie dużej atrakcyjności inwestycyjnej (5. miejsce w kraju). Wysoka lokata wynika z ponadprzeciętnej dostępności transportowej, posiadanych zasobów i kosztów pracy, względnie dobrze rozwiniętej infrastruktury gospodarczej, korzystnych warunków dla lokalizacji działalności usługowej, poziomu bezpieczeństwa powszechnego. Najwyższą atrakcyjnością inwestycyjną w regionie (we wszystkich typach działalności) odznacza się podregion poznański (z Poznaniem), natomiast najmniej korzystną sytuację w tym zakresie notują podregion pilski i koniński.

Wielkopolska wyróżnia się na tle kraju wysokim poziomem przedsiębiorczości, o czym świadczy duża (i systematycznie wzrastająca) liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na jej obszarze. Na relatywnie wysokim poziomie (5. miejsce w kraju) utrzymuje się liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Rozmieszczenie przedsiębiorstw na obszarze województwa jest nierównomierne – większość z nich koncentruje się w centralnej części regionu, uznawanej za lokomotywę rozwoju Wielkopolski.

Rolnictwo Wielkopolski stanowi jeden z najważniejszych jej potencjałów gospodarczych, z dużą możliwością absorpcji innowacji. Podstawą wielkopolskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne. W sektorze rolnictwa problemem są zbyt słabe powiązania producentów z przedsiębiorstwami przetwórczymi i handlowymi. Niekorzystne dla rolnictwa są także warunki klimatyczne, glebowe i wodne, spadek liczebności i różnorodności wszystkich rodzajów dzikich owadów zapylających.

Katarzyna Grzelak10-09-2019 r.

1 września w Żelazkowie odbyło się Powiatowo - Gminne Święto Plonów .Uroczystości skupiły tysiące mieszkańców powiatu kaliskiego. Tradycyjnie, jak co roku, rolnicy uroczyście świętowali zakończenie prac polowych. Organizatorami Dożynek byli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Sylwiusz Jakubowski - Wójt Żelazkowa, Józef Podłużny Prezes Zarządu LGD7 – Kraina Nocy i Dni, Ksiądz Proboszcz parafii w Goliszewie Eugeniusz Walczak.

W Dożynkach w Żelazkowie wzięło udział wielu znamienitych gości: parlamentarzyści, samorządowcy, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele instytucji, służb, sołtysi, rolnicy, mieszkańcy powiatu kaliskiego.

Uroczystości dożynkowe były nie tylko podsumowaniem roku gospodarczego w rolnictwie, ale także imprezą kulturalną i promocyjną, ukazującą tradycje kulinarne, rzemieślnicze i historyczne naszej polskiej wsi i ziemi kaliskiej.

Święto Plonów rozpoczęło się przed Urzędem Gminy w Żelazkowie, skąd zaproszeni goście przeszli w barwnym korowodzie dożynkowym na plac przy Parku. Korowód prowadził Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice, następnie podążali „Wiwat” Orkiestra Dęta i Mażoretki działająca przy Gminie Żelazków pod batutą Marcina Nowotnego, delegacja Gminy Żelazków z Wieńcem Dożynkowym i chlebem, delegacja Starosty Dożynek Jacka Grzelaka ze Skarszewa z wieńcem i chlebem, delegacja Starościny Dożynek Agnieszki Polaszczyk ze Zborowa z wieńcem i chlebem.

Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni był imprezą towarzyszącą Dożynkom. Miał on formę konkursu kulinarnego, podczas którego wyłonieni zostali zwycięzcy stoisk gminnych. Celem konkursu było kultywowanie tradycji kulinarnych, upowszechnianie starych zawodów i rzemiosła, prezentacja bogactwa kulinarnego regionu LGD7, odnalezienie i zachowanie tradycyjnych specjałów.

Podczas dożynek odbyła się również loteria fantowa, podczas której można było wygrać szereg ciekawych nagród. Loterię organizowała Gmina Żelazków i Gminny Ośrodek Kultury.

Gwiazdą wieczoru był Zespół Pextus, a na zakończenie niebo rozświetlił pokaz sztucznych ogni. Uczestnicy mogli bawić się na zabawie tanecznej przy melodiach granych przez zespół Proventus.

Katarzyna Grzelak
Foto: Starostwo Powiatowe w Kaliszu5 sierpnia 2019 roku na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa WIR w Kaliszu wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Mieczysław Łuczak oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR, którym został Roman Frątczak.

Listy gratulacyjne z okazji wyboru wszystkim członkom Rady Powiatowej WIR w Kaliszu w imieniu Zarządu WIR wręczył nadzorujący przebieg posiedzenia Prezes WIR Piotr Walkowski. Specjalne listy gratulacyjne zostały wręczone również przez obecne na posiedzeniu władze Powiatu Kaliskiego w osobach Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz oraz Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy.

Radę Powiatową WIR w Kaliszu tworzą:

 1. Roman Frątczak - Gmina Blizanów
 2. Krzysztof Rzeżniczak - Gmina Blizanów
 3. Grażyna Misiak - Gmina Brzeziny
 4. Marian Zadłużny - Gmina Brzeziny
 5. Małgorzata Jaworska - Gmina Ceków Kolonia
 6. Adam Rogalski - Gmina Ceków Kolonia
 7. Ryszard Kacperkiewicz - Gmina Godziesze Wielkie
 8. Łukasz Tęsiorowski - Gmina Godziesze Wielkie
 9. Roman Różalski - Kalisz Miasto
 10. Krzysztof Chwiłkowski - Gmina Koźminek
 11. Grzegorz Poniatowski - Gmina Koźminek
 12. Paulina Grala - Gmina Lisków
 13. Jan Pawlak - Gmina Lisków
 14. Karol Rymarczyk - Gmina Mycielin
 15. Halina Szymańska - Gmina Mycielin
 16. Marek Jakubek - Gmina Opatówek
 17. Mieczysław Łuczak - Gmina Opatówek
 18. Wojciech Antczak - Gmina Stawiszyn
 19. Andrzej Kwaśniewski - Gmina Stawiszyn
 20. Józef Kędzia - Gmina Szczytniki
 21. Mariusz Łuczak - Gmina Szczytniki
 22. Krzysztof Galant - Gmina Żelazków
 23. Józef Jagielski - Gmina Żelazków

Wszystkim członkom Rady Powiatowej WIR w Kaliszu życzymy owocnej pracy na rzecz polepszenia jakości życia i pracy mieszkańców wsi.

Katarzyna Grzelak13-06-2019 r.

W dniu 7 czerwca br. rolnicy z powiatu kaliskiego wzięli udział w wydarzeniu pod nazwą Dni Pola, które miało miejsce w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 900 gości z całego kraju i zagranicy.

Zebranych gości przywitał Zarząd PHR a następnie prof. dr hab. Edward Gacek z COBORU otworzył spotkanie prezentacją dotyczącą systemu rejestracji odmian roślin rolniczych oraz roli PDO dla praktyki rolniczej. Następnie prof. dr hab. Marek Korbas z IOR w Poznaniu omówił Ważne gospodarczo choroby w uprawie roślin rolniczych. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel firmy BAYER, Pan Andrzej Żmijewski, który przedstawił nowe technologie zaprawiania nasion. Pan Bogusław Dukiewicz, producent nasion i właściciel gospodarstwa nasiennego, w kilku zdaniach przedstawił aktualną sytuację na rodzimym rynku roślin strączkowych.

Zwieńczeniem tegorocznego wydarzenia było uroczyste otwarcie Najnowocześniejszej Linii Do Zaprawiania Nasion, po którym nastąpiła część otwarta. Goście mogli zwiedzać Oddział Produkcyjno Nasienny, Stacje Hodowli Roślin oraz przygotowane specjalnie na tą okazję poletka demonstracyjne odmian Poznańskiej Hodowli Roślin.

Organizatorzy zadbali, aby nie zbrakło w tym dniu zimnych napojów i zakąsek. Były też upominki dla każdego z uczestników. Rolnicy mogli zadawać pytania, na które pracownicy Poznańskiej Hodowli Roślin odpowiadali bardzo interesująco.

Katarzyna Grzelak
Foto: Katarzyna Grzelak, PHR.12-06-2019 r.

2 czerwca w Bazylice Świętego Józefa odbył się odpust, który był połączony z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, Pielgrzymką Rolników, Ogrodników, Sadowników i Pszczelarzy do św. Józefa oraz dziękczynieniem za 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 22. rocznicą wizyty do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r. Przybyłych na uroczystości odpustowe witał kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota. Homilię wygłosił bp Stanisław Napierała, który podczas homilii podkreślał znaczenie świętego Józefa, jako patrona Kalisza.
- Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna – nie zginie. Szczęśliwe miasto, które sobie patrona ma Józefa za opiekuna – nie zginie. Jest takie miasto – Kalisz. Szczęśliwy Kalisz, który sobie patrona ma za opiekuna – nie zginie.
Biskup przytoczył także fragment z pamiętnej homilii Jana Pawła II na temat obrony życia nienarodzonych.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Stanisław Napierała ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi, a prezydent Kalisza Krystian Kinastowski zawierzył św. Józefowi swoją posługę.

Wśród gości przybyłych na uroczystości odpustowe znalazła delegacja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, która w darze złożyła kosz z warzywami i owocami.

Po Mszy św. wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczystość odpustową uświetniły: Chór Bazyliki Kaliskiej i Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną”.

Katarzyna Grzelak
Foto: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Radio Rodzina.29-05-2019 r.

23 maja 2019 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (pow. kaliski) odbył się III Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych południowej Wielkopolski. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów kierunków rolniczych z 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski, którzy spełnili wymogi regulaminu tj. posiadają prawo jazdy kat. T lub B oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w konkursie.

Turniej składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Do części drugiej Turnieju przeszło 12 uczestników.


W części praktycznej wykonywane były zadania praktyczne na ośmiu stanowiskach tj. jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym, rozpoznawania środków smarnych, rozpoznawania rodzajów ogumienia stosowanego w rolnictwie, umieszczenia sworznia zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika w otworze, obsługi codziennej ciągnika i przyczepy, kalibracji parametrów roboczych opryskiwacza, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej i zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym zgodnie z założeniami regulaminu i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa, o jakich mowa w opisie dotyczącym wykonywania poszczególnych konkurencji.

Po uwzględnieniu wyników za zadania testowe i za zadania praktyczne kolejność miejsc zajętych przez finalistów przedstawia się następująco:
I miejsce Olas Marcin ZS Opatówek
II miejsce Tomczak Szymon ZS. Przyrodniczo-Politechnicznych - Marszew
III miejsce Kudaś Mateusz ZS Opatówek
IV miejsce Andersz Bartosz ZS. Przyrodniczo-Politechnicznych - Marszew
V miejsce Strużyk Kacper ZSP Koźmin Wlkp.
VI miejsce Ptak Przemysław ZS. Ostrzeszów
VII miejsce Karolewski Remigiusz ZS. Ostrzeszów
VIII miejsce Górecki Jonasz ZS. Przyrodniczo-Politechnicznych – Marszew
IX miejsce Walkówka Patryk ZS Lisków
X miejsce Tuszyński Maciej ZSP Kępno
XI miejsce Grygier Hubert ZSP Kępno
XII miejsce Tyrakowski Łukasz ZS Lisków

Laureat pierwszego miejsca otrzymał puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i nagrodę ufundowaną przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.Pozostali laureaci miejsc 1-12 otrzymali nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolska Izbę Rolniczą, Zespół Szkół w Opatówku. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali gadżety.

Partnerem Konkursu była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Katarzyna Grzelak21-05-2019 r.

18 maja br. w Stawiszynie odbyło się Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej. Forum zostało zorganizowane z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem przez Komisję Europejską - Przedstawicielstwo w Polsce, a jego organizatorami były: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gmina i Miasto Stawiszyn, Powiat Kaliski oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”. Wśród partnerów Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej znalazła się również Wielkopolska Izba Rolnicza.

Podczas forum odbyły się debaty samorządowa i gospodarcza, podczas których dyskutowano m.in. o tym, czy UE była, jest, i czy będzie przestrzenią sprzyjającą polskiemu rolnictwu, jak fundusze unijne wpływają na technologiczny rozwój branży rolno-spożywczej oraz jakie wyzwania stoją przed rolnictwem w nadchodzącym czasie.

Podczas Forum Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak odebrała z rąk Jana Klemta Dyrektora Generalnego Zarządu Krajowego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” prestiżową nagrodę „Złoty Laur” przyznaną za działalność samorządową.

Ważnym punktem uroczystości było otwarcie Targowiska „Mój Rynek” w Stawiszynie – jednego z największych targowisk w Południowej Wielkopolsce. Inwestycja została sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Justyna Urbaniak, burmistrz Stawiszyna poinformowała, że teren targowiska będzie wykorzystywany nie tylko do handlu płodami rolnymi i zwierzętami, ale także do organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców miasta i gminy.

Po uroczystym otwarciu na Targowisku rozpoczął się Piknik Europejski, który był okazją do prezentacji kultury i tradycji. W ramach pikniku na scenie zaprezentowały się m.in. zespoły ludowe i kabaretowe, był przegląd piosenki europejskiej oraz występy dzieci i młodzieży. Goście mogli posmakować potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kaliskiego, czy też zwiedzać stoiska lokalnych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Nie zabrakło również stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej gdzie zwiedzający mogli zaopatrzyć się w prasę rolniczą. Dla wszystkich zwiedzających były m.in. grochówka wojskowa, pieczone dziki, tradycyjny bigos, a dla najmłodszych park rozrywki i dmuchane atrakcje. Gwiazdą wieczoru był zespół BOBI. Na koniec odbyła się "Europejska dyskoteka" pod gwiazdami.


Katarzyna Grzelak
Foto: Starostwo Powiatowe w Kaliszu30-04-2019 r.

W dniach 27 i 28 kwietnia na malowniczym terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyły się XXII Wiosenne Targi Ogrodniczo- Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Na tegorocznych targach swoją ofertę zaprezentowało ponad 150 wystawców: firm, hurtowni, szkółek i gospodarstw ogrodniczych z całego kraju.

Deszczowa pogoda nie wystraszyła odwiedzających, którzy mogli zakupić drzewka, krzewy, kwiaty, meble ogrodowe oraz akcesoria do dekorowania ogrodów a także uzyskać fachową wiedzę dotyczącą projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Nawet najbardziej wymagający profesjonaliści bez trudu mogli znaleźć tam dla siebie oferty i partnerów do współpracy.

Atrakcją dla gości targów była loteria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody. Rozegrane były także konkursy na najlepszy produkt targowy i na najlepiej zaaranżowane stoisko. Firma SEMI i jej seria produktów „KRONEN” do upraw wysokich i grządek została uznana za najlepszy produkt XXII Wiosennych Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych. W konkursie na najciekawszą aranżację stoiska targowego zwyciężyła ekspozycja Zakładu Usług Metalowych Kowalstwo Artystyczne Jana Hulaka z Liskowa.

Targom w Opatówku towarzyszyły dodatkowe imprezy m.in. XXII Rajd Ogrodnika oraz Dni Otwarte Szkoły. Podczas targów wręczono również nagrodę i przyznano tytuł „Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas targów funkcjonowało stoisko informacyjne Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym dostępna była prasa rolnicza.

Katarzyna Grzelak17-04-2019 r.

Pięćdziesięcioosobowa grupa rolników z powiatu kaliskiego uczestniczyła w niedzielę palmową 14 kwietnia w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym, które odbyło się w Grabowie nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim. Uroczystość została zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Miasto i Gminę Grabów nad Prosną oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Do świątecznego stołu zasiadło wspólnie 1200 osób z całej Wielkopolski. Wśród nich byli rolnicy, samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu udział wziął również J.E. Biskup kaliski Edward Janiak, który po odmówieniu modlitwy poświęcił pokarmy wielkanocne.

Na pięknie udekorowanych i wypełnionych po brzegi stołach znalazło się wiele tradycyjnych potraw wielkanocnych, a wśród nich: pyszny żurek, sałatki, wędliny i ciasta. Nie zabrakło też życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, które wprawiły gości w świąteczny, radosny nastrój.

Podczas Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich miało miejsce podsumowanie projektu pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi”, w ramach, którego odbył się konkurs na Pasztet Wielkanocny oraz wystawa stoisk z rękodziełem. Wśród pasztetów wielkanocnych znalazł się przepyszny pasztet wykonany przez panie z KGW Chełmce.

Śniadanie Wielkanocne ubogacone zostało wspaniałymi występami lokalnych zespołów artystycznych Orkiestry Dętej Don Bosco z Marszałek, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” w Bukownicy, Zespołów Harmonia i Doruchowianie, Zdzisława Aksamskiego oraz Grabów City Band.

Katarzyna Grzelak20-03-2019 r.

17 marca br. grupa rolników z powiatu kaliskiego po raz kolejny wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz osiemnasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. Kapituła konkursowa wytypowała 19 najlepszych rolników, jako nominowanych w konkursie, spośród których 9 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Wśród 19 nominowanych do prestiżowego tytułu znaleźli się państwo Elżbieta i Stanisław Błaszkowiak, którzy prowadzą 100 hektarowe gospodarstwo rybackie w miejscowości Lipka na terenie gminy Szczytniki w powiecie kaliskim. Państwo Błaszkowiak od 1996 roku prowadzą gospodarstwo zajmujące się chowem i hodowlą ryb. Gospodarstwo rybackie składa się z dwóch części. Pierwsza część to łowisko dla okolicznych wędkarzy, które składa się z 3 stawów o powierzchni ok 2ha w obszarze zamkniętym. Druga część to hodowla ryb na obszarze o powierzchni ok 93ha. Gatunkami dominującymi są: karpie, amury, sandacze, tołpyga, liny, karasie pospolite. Średnia produkcja w roku 2017 wyniosła 85 ton. Dodatkowo w gospodarstwie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne z małą bazą noclegową oraz restauracją, która przyciąga coraz większą liczbę gości.

W wyjątkowym gronie 9 laureatów znaleźli się państwo Barbara i Ryszard Kacperkiewicz, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha w miejscowości Nowa Kakawa na terenie Gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim.

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej, głównie zbóż. Całość produkcji roślinnej wytwarzanej w gospodarstwie jest sprzedawana. Rocznie sprzedaje się 6000 sztuk tuczników o łącznej wadze 750 ton. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod tuczu trzody chlewnej uzyskiwane są tak wspaniałe wyniki jak: zużycie paszy na 1 kg przyrostu wynosi około 2,7 kg przy średnim dobowym przyroście około 1 kg. Gospodarstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz posiada zmodernizowane budynki chlewni z nowoczesnym wyposażeniem. Gospodarstwo posiada płytę obornikową, zbiornik na gnojowicę oraz własną oczyszczalnię ścieków. W gospodarstwo w pełni przestrzega się norm ekologicznych i są zamontowane urządzenia do uzyskiwania prądu z energii słonecznej. Państwo Kacperkiewicz otrzymali również nagrodę za proekologiczną postawę i innowacyjne rozwiązanie w gospodarstwach rolnych, którą podczas uroczystości wręczył im Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Podczas uroczystości wszyscy nominowani rolnicy otrzymali medal 100-lecia polonizacji izb rolniczych, które wraz z gratulacjami wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Gratulacje zwycięzcom z powiatu kaliskiego złożył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak oraz Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny.

Uroczystą galę zwieńczył występ gwiazdy wieczoru Czerwone Gitary.

Katarzyna Grzelak27-11-2018 r.

22 listopada br. rolnicy z powiatu kaliskiego wzięli udział w III Forum Rolników i Agrobiznesu. Forum zostało zorganizowane przez redakcję Top Agrar Polska w Poznaniu w Sali Ziemi, na terenie MTP. Brało w nim udział ponad 1300 osób.

Podczas Forum wystąpił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W trakcie wystąpienia minister omówił wyzwania stojące przed rolnictwem w Polsce i w Europie. Przybliżył także podjęte przez resort działania na rzecz stabilizacji rynków rolnych, pomocy rządu w łagodzeniu skutków tegorocznej suszy oraz zapewnienia odpowiedniego udziału rolników-producentów rolnych w łańcuchu od "pola do stołu".

Minister poruszył także problem odbioru rolnictwa przez społeczeństwo. Mówił o tym, że to nie politycy są przeciwnikami dopłat w rolnictwie. – O tym, że warto wspierać rolnictwo musimy przekonać resztę społeczeństwa, że warto do tego rolnictwa dopłacać i przeznaczać na nie krajowe i unijne środki, że będzie to dobra inwestycja.

Minister Ardanowski wskazał także na kwestię opłacalności w rolnictwie. Produkcja rolnicza ma się opłacać – mówił minister. – To uczciwa praca i produkcja rolnicza ulokowana na dobrze zorganizowanym rynku powinny być podstawą opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolnego, a nie same dopłaty.

Podczas Forum Rolnicy korzystali równolegle z czterech sesji tematycznych dotyczących produkcji mleka, uprawie, organizacji i zarządzaniu, technice rolniczej oraz produkcji trzody chlewnej. Uczestnicy sesji o uprawie dyskutowali o tym, gdzie tkwi potencjał poprawy efektywności uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Mleczarze zastanawiali się m.in. nad perspektywami na rynku mleka, czyli nad tym, co bardziej sprzyja rozwojowi polskiej produkcji – wolny rynek czy regulacje. Uczestnicy sesji o organizacji techniki rolniczej skupili się na problemach precyzyjnej uprawy.

Na III Forum Rolników i Agrobiznesu znajdowało się także stoisko informacyjno-promocyjne Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym goście mogli skosztować białej kiełbasy parzonej i kwaszonek.

Katarzyna Grzelak28-08-2018 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w pierwszej edycji Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski, który odbędzie się w dniu 15 września br. w skansenie Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Organizatorami Turnieju są Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Ideą imprezy jest utrwalanie i popularyzacja kultury ludowej Południowej Wielkopolski poprzez wspólną zabawę i rywalizację. Zaplanowane są następujące konkurencje: kulinarna, literacka, rękodzielnicza i sprawnościowa. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajduje się w plikach do pobrania.

Opracowanie: Katarzyna Grzelak
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia


19-06-2018 r.

W niedzielę 17 czerwca br. w Marszewie odbyła się 21. edycja spotkań polowych. Impreza połączona została z XXX Jubileuszową Regionalną Wystawą Koni Hodowlanych i Letnimi Targami Rolno-Ogrodniczymi AGROMARSZ. Honorowy patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Wśród partnerów i wystawców Targów znalazła się Wielkopolska Izba Rolnicza.


Program imprezy obejmował szkolenia i fachowe doradztwo, pokazy atestacji opryskiwaczy, a także kiermasz ogrodniczy, na którym zwiedzający mogli się zaopatrzyć w rośliny rabatowe, zioła, nasiona, drzewka i krzewy ozdobne.

Głównym punktem programu była kolekcja odmian roślin uprawnych. W tym roku na polu demonstracyjnym o powierzchni 4,807 ha zaprezentowano kolekcję obejmującą 19 najczęściej uprawianych na naszym terenie gatunków 155 odmian roślin uprawnych ozimych oraz jarych, w tym 26 rekomendowanych przez Listę Odmian Zalecanych PDO i 26 odmian w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.


Letnie Targi w Marszewie połączone zostały z XXX Regionalną Wystawą Koni Hodowlanych, na której zaprezentowano konie i kuce zgłoszone przez hodowców pochodzących z rejonu południowej Wielkopolski. Puchar i nagrody dla zwycięzców w wystawie ufundował m.in. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Podczas wręczania nagród był obecny Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Podczas targów odbyło się też podsumowanie regionalnego etapu XVI edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


W ramach Letnich Targów Rolno-Ogrodniczych zwiedzający mogli skorzystać z fachowego doradztwa pracowników firm okołorolniczych, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na stoisku WIR można było się także zaopatrzyć w prasę rolniczą.

Katarzyna Grzelak


11-06-2018 r.


W dniu 8 czerwca br. w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach odbyły się Dni Pola, na które wybrali się rolnicy z powiatu kaliskiego. Nagradowice to jedna z trzech stacji hodowli roślin Poznańskiej Hodowli Roślin, która jest polską Spółką hodowlano-nasienną. Jedną z najważniejszych działalności wpisanych w strategię firmy jest hodowla oraz produkcja kwalifikowanych nasion gatunków roślin rolniczych. PHR zajmuje się hodowlą zbóż, roślin bobowatych oraz traw. Dodatkowo prowadzi hodowlę zachowawczą facelii i gorczycy białej.


Pomimo upalnego dnia frekwencja podczas Dni Pola była bardzo duża. Zaproszeni goście mogli wysłuchać ciekawych wykładów, zwiedzić zakład produkcyjny stacji hodowli roślin, obejrzeć poletka demonstracyjne. Impreza zgromadziła nie tylko rolników, ale też doradców rolniczych, dealerów nasion, oraz pracowników PHR. Organizatorzy zadbali, aby nie zbrakło w tym dniu zimnych napojów i zakąsek. Były też upominki dla każdego z uczestników. Rolnicy mogli zadawać pytania, na które pracownicy Poznańskiej Hodowli Roślin odpowiadali bardzo interesująco.


Katarzyna Grzelak


07-05-2017 r.

Panu Krzysztofowi Nosalowi
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
Mamy
Ś.P. Krystyny Nosal
Składają
Zarząd, Pracownicy i Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej


04-05-2018 r.


W dniach 28 i 29 kwietnia na malowniczym terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyły się XXI Wiosenne Targi Ogrodniczo- Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Miejski Gminy Opatówek oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Na tegorocznych targach swoją ofertę zaprezentowało ponad 140 wystawców: firm, hurtowni, szkółek i gospodarstw ogrodniczych z całego kraju.


W czasie targów można było uzyskać fachową wiedzę dotyczącą projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Nawet najbardziej wymagający profesjonaliści bez trudu mogli znaleźć tam dla siebie oferty i partnerów do współpracy.

Atrakcją dla gości targów była loteria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody. Odbyły się także konkursy na najlepszy produkt targowy i na najlepiej zaaranżowane stoisko. Za najlepszy produkt XXI Wiosennych Targów Ogrodniczo - Rolniczych i Działkowych uznana została Linia preparatów do pielęgnacji oczek wodnych Hydro Idea. W konkursie na najciekawszą aranżację stoiska targowego zwyciężyła ekspozycja Zakładu Usług Metalowych Kowalstwo Artystyczne Jana Hulaka z Liskowa.


Targom w Opatówku towarzyszyły dodatkowe imprezy m.in. XXI Rajd Ogrodnika, Dni Otwarte Szkoły, koncerty i Powiatowy Dzień Kariery.
Podczas targów funkcjonowało również stoisko informacyjne Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym dostępna była prasa rolnicza.

Katarzyna Grzelak


29-03-2018 r.


Pięćdziesięcioosobowa grupa rolników z powiatu kaliskiego uczestniczyła w niedzielę palmową 25 marca w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym, które odbyło się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr.3 w Środzie Wlkp. Uroczystość została zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Samorząd Powiatu Średzkiego, a także samorząd miasta i gminy Środa Wlkp. Patronat nad spotkaniem objął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


Do świątecznego stołu zasiadło wspólnie 1200 osób z całej Wielkopolski. Wśród nich byli samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na pięknie udekorowanych i wypełnionych po brzegi stołach znalazło się wiele tradycyjnych potraw wielkanocnych, a wśród nich: żurek wielkanocny z jajkiem, biała kiełbasa, jajka faszerowane, wędliny oraz ciasta. Nie zabrakło też życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, które wprawiły gości w świąteczny, radosny nastrój. Życzenia złożyli Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Marcin Bednarz Starosta Powiatu Średzkiego, Wojciech Ziętkowski Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Zofia Szalczyk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Honorowy Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra. Świąteczne życzenia w okolicznościowym liście dla uczestników uroczystości skierował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Śniadanie Wielkanocne ubogacone zostało wspaniałymi występami dzieci ze Szkoły nr. 2 w Środzie Wielkopolskiej i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, Zespołu Folklorystycznego „Nadwarcianie” z Sulęcinka i Zespołu „Tośtoki z Pięczkowa.


Katarzyna Grzelak


14-03-2018 r.

11 marca br. grupa rolników z powiatu kaliskiego po raz kolejny wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz siedemnasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W organizację uroczystości włączyła się również Wielkopolska Izba Rolnicza. W zacnym składzie Kapituły oceniającej uczestników konkursu zasiada Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. W konkursie oceniono 55 gospodarstw z 23 powiatów Wielkopolski. Kapituła konkursowa wytypowała 20 najlepszych rolników, jako nominowanych w konkursie, spośród których 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Wszyscy zwycięzcy otrzymali także okazjonalne listy gratulacyjne oraz medale 20 –lecia reaktywacji samorządu rolniczego, które wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


W wyjątkowym gronie 10 laureatów znalazł się rolnik z powiatu kaliskiego pan Paweł Tomczyk wraz z żoną Jolantą. Państwo Tomczykowie mieszkają w miejscowości Skrajnia gmina Blizanów i prowadzą 60 hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji pomidora pod osłonami. W szklarniach produkowany jest pomidor średnio-owocowy. W nowoczesnych szklarniach wykorzystywane są najnowsze technologie m.in., komputerowe sterowanie klimatem i podlewaniem podłoża, ochronę biologiczną i zapylanie roślin przez trzmiele. Biologiczna ochrona roślin gwarantuje wysoką jakość pomidorów oraz rozpoznawalność na rynku krajowym i zagranicznym. Ciężka praca, kolejne inwestycje i zaangażowanie całej rodziny pozwalają utrzymać silną pozycję gospodarstwa wśród producentów warzyw. Wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu produkcji oraz doskonaleniu jakości pomidorów, bo liczy się, jakość. Wszystkie urządzenia w gospodarstwie są w pełni zautomatyzowane. Najwyższa, jakość produktów jest potwierdzona certyfikatami: GLOBAL- GAP. Pomidory są cenione za doskonały smak.


W roku 2017 gospodarstwo Państwa Tomczyków wzięło udział w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod patronatem Prezydenta RP. Państwo Tomczyk zajęli w konkursie pierwsze miejsce na Południową Wielkopolskę i pierwsze miejsce na Wielkopolskę. Ich gospodarstwo zostało okrzyknięte najbardziej bezpiecznym w Wielkopolsce roku 2017.


Gratulacje zwycięzcom z powiatu kaliskiego złożył Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak, Wójt gminy Blizanów Sławomir Musioł oraz Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Janusz Nowak.

Uroczystą galę zwieńczył występ zespołu Trubadurzy.

Katarzyna Grzelak


12-12-2017 r.

W dniu 9 grudnia grupa rolników z powiatu kaliskiego uczestniczyła w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Na Wieczerzę zjechało się ponad 1000 osób z całej Wielkopolski, a wśród nich były Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski, rolnicy, członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, samorządowcy oraz duchowni.


Organizatorami tego wielkiego wydarzenia byli prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, starosta turecki Mariusza Seńko, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek Pańczyk, prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński oraz przewodnicząca Komisji WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka.


Uczestnicy Wieczerzy Wigilijnej połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia a następnie degustowali potrawy wigilijne, wśród których były: makiełki, ryba, kapusta z grochem, barszcz z uszkami, a także przepyszne ciasta.


Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie konkursu kulinarnego pt. „Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca”, a także rozstrzygnięcie przeglądu kulinarnego na najlepsze ciasto świąteczne. Wśród 22 laureatów, którzy zdobyli pierwsze miejsca i odebrali podziękowania i nagrody znalazły się panie z powiatu kaliskiego: Jolanta Michalak i Karolina Olejniczak z KGW Opatówka, które upiekły pyszny sernik z delicjami, Maria Miluśka, Maria Pawelec, Henryka Szychta z KGW Opatówek, które upiekły równie pyszny piernik z bakaliami i czekoladą, Teresa Łazarek z KGW Chełmce, która upiekła wspaniałe makowe inspiracje oraz piernikowe babeczki oraz Ilona Skowrońska z Grupy Odtworzeniowej Dziedzictwa Kulinarnego „Okupniczanki”, która upiekła słodki miodownik.


Świąteczną kolację uświetniły występy uczniów z SOSW w Turku, zespółu Alteracja z ZST oraz kolędnicy z gm. Budzew - zespół „Razem”.

Katarzyna Grzelak


12-12-2017 r.

W dniu 4 grudnia br. w Zespole Szkół im Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. Podczas spotkania członkowie Rady Powiatowej zostali przeszkoleni z zakresu szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Szkolenie przeprowadził pan Kornel Pabiszczak, specjalista z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


W spotkaniu uczestniczyli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski, przedstawiciel WODR pan Dariusz Bryś oraz przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kaliszu pan Józef Szymański.

Wszystkich gości oraz prowadzącego szkolenie przywitał przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu pan Mieczysław Łuczak.


Pan Kornel Pabiszczak w ramach szkolenia podsumował funkcjonowanie systemu zgłaszania szkód. Mimo to, że system umożliwiający zgłaszanie gospodarstw poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski działa od kilkunastu lat to jeszcze jest wiele różnych rzeczy nie jest dla wszystkich jasnych. Często jeszcze zdarza się, że urzędy gmin tłumaczą się faktem, że wojewoda nie ogłosił klęski na danym obszarze, tymczasem nie ma to znaczenia. Każdy rolnik, jeśli uzna, że dzieje się coś złego, szkodliwego dla przyrody powinien zgłosić to do swojego wójta lub burmistrza, który ma obowiązek powiadomić wojewodę.


Pan Pabiszczak podczas spotkania zachęcał zebranych do zapoznania się z wytycznymi dla komisji powołanych przez wojewodę, w zakresie dotyczącym ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę. W wytycznych można znaleźć dokładne definicje klęsk, ponieważ często zdarzają się problemy z nazewnictwem niektórych zdarzeń. Wojewoda odmawia czasami uznania protokołu, ponieważ dana klęska nie została prawidłowo zdefiniowana i taki protokół wraca z powrotem do gminy.

Następnie omówiony został wzór protokołu szacowania szkód, który należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalona na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie. W protokole pozycja „całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym” powinna być zgodna z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Podsumowując szkolenie zaproszeni goście pan J. Szymański i pan D. Bryś zaznaczyli, że szacowanie szkód zajmuje bardzo dużo czasu i wskazane by było, żeby uprościć procedury związane z tymi czynnościami. Czasami krócej trwają oględziny szkód na polu niż późniejsze uzupełnianie protokołów.

Katarzyna Grzelak


04-12-2017 r.

Ponad 200 osób wzięło udział w świątecznym spotkaniu zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Chełmcach. Spotkanie odbyło się 2 grudnia w miejscowym Domu Strażaka.


Oprócz mieszkańców wsi Chełmce i Wolica w spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego i zarazem Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak oraz Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal.


Podczas spotkania wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Chełmce pod batutą Wojciecha  Olejnika. Koncert Orkiestry składał się z kolęd, które opatrzone były komentarzem dotyczącym historii związanej z ich powstaniem. Po koncercie ksiądz Jerzy Salamon proboszcz z Parafii Chełmce poświęcił opłatki, którymi przełamali się wszyscy obecni. Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw, które zgodnie z naszą tradycją spożywane są podczas wieczerzy wigilijnej.


Przedświąteczne spotkania w Chełmcach staja się tradycją. Wiosną tego roku podczas spotkania zorganizowanego przed świętami Wielkiej Nocy miała miejsce degustacja potraw w ramach konkursu organizowanego przez Wielkopolska Izbę Rolniczą pod nazwą „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Przygotowane przez Koło Gospodyń potrawy oraz sama organizacja degustacji zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, dając KGW Chełmce miejsce wśród laureatów Konkursu.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


11-09-2017 r.

W dniach 9-10 września br. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się XIX Dni Ogrodnika- Targi Międzynarodowe.


Targi o charakterze promocyjno - konsultacyjnym przeznaczone są dla producentów uprawiających warzywa pod osłonami i w polu, producentów roślin ozdobnych, sadowników, plantatorów roślin jagodowych, szkółkarzy doradców i handlowców.


Około 200 firm zaprezentowało najnowsze technologie i środki produkcji dla ogrodnictwa: nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, stymulatory wzrostu, najnowsze odmiany warzyw, roślin sadowniczych, w tym jagodowych, roślin ozdobnych, a także urządzenia techniczne do upraw pod osłonami i w polu, instalacje do fertygacji, lampy do doświetlenia asymilacyjnego, maszyny sortujące i pakujące, wyposażenie chłodni i przechowalni, mierniki, automatykę szklarniową, konstrukcje szklarni i tuneli, kurtyny, szkło, folie, włókniny, urządzenia ciepłownicze, ciągniki i maszyny ogrodnicze oraz wiele innych produktów.


Targi gościły wiodące firmy z kraju oraz zagranicy, między innymi z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech i Ukrainy.


Wiele aktualnych zagadnień wyjaśnić można było w punktach informacyjnych: Instytut Ochrony Roślin- PIB, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stacja Chemiczno- Rolnicza, ZUS, porady prawnika a także Wielkopolska Izba Rolnicza.

Podczas targów odbył się cykl seminariów na tematy najbardziej nurtujące ogrodników, a zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy była uroczysta gala na dziedzińcu zamku Czartoryskich, podczas której rozstrzygnięto krajowy konkurs „Wzorowy ogrodnik”.


Dni Ogrodnika zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Polski Związek Ogrodniczy.

Katarzyna Grzelak


09-08-2017 r.

Panu Wojciechowi Adamczewskiemu
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Mamy
Ś.P. Marianny Adamczewskiej
składają
Zarząd, Pracownicy i Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej


18-07-2017 r.

14 lipca br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Karczma Kaliska” w Szadku odbyło się szkolenie „ Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac polowych ze szczególnym uwzględnieniem prac żniwnych. Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.

Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy.

Pan Andrzej Zalewski w swoim wystąpieniu na początku wyjaśnił, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu jest to organ nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy a w szczególności przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z zadań ustawowych jest podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom środowisku pracy różnych grup odbiorców w tym sektora rolnictwa indywidualnego. Działania odnoszą się nie tylko do rolników ubezpieczonych w KRUS, ale także dla uczniów szkół rolniczych. Współdziałając z szeregiem innych instytucji Inspekcja Pracy organizuje także konkursy związane z bezpieczeństwem pracy gdzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Pan Zalewski poruszył następnie sprawę dotyczącą wypadków. W skali ogólnopolskiej w ubiegłym roku było ponad 19 000 wypadków, z czego w Wielkopolsce 2100, w Południowej Wielkopolsce 640. Nie wszystkie zgłoszone zdarzenia są uznawane za wypadki przy pracy rolniczej. Wiąże się to z tym, że niekoniecznie czynności, przy których doszło do wypadku były związane w myśl ustawy z wykonywaniem pracy na rzecz gospodarstwa. Liczba ubezpieczonych w KRUS to 38 000 na koniec ubiegłego roku. Na terenie powiatu kaliskiego liczba zgłoszonych wypadków to 152 a procentowy udział to 24% a procentowy udział ubezpieczonych w ogólnej liczbie to 29%. W powiecie kaliskim jest mniej wypadków w stosunku do liczby ubezpieczonych niż w innych powiatach.

Następnie Pan Zalewski zwrócił uwagę, że zbliża się okres żniw i, że w tym okresie trzeba szczególnie zadbać o bezpieczeństwo. Podczas obsługi maszyn rolniczych dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych wśród rolników. Najczęściej wypadki związane z eksploatacją maszyn u urządzeń zdarzają się podczas użytkowania ciągników rolniczych.

Podczas szkolenia szczególna uwaga była zwrócona na bezpieczeństwo dzieci na wsi. Trzeba pamiętać, aby zadania wykonywane przez dzieci były dostosowane do ich możliwości, ponieważ nawet najprostsze czynności wykonywane nieprawidłowo mogą się okazać niebezpieczne dla zdrowia i życia. Pamiętać należy o zapewnieniu miejsca w gospodarstwie, gdzie dzieci będą mogły się bezpiecznie bawić.

Katarzyna Grzelak


02-06-2017 r.

W powiecie kaliskim spotkanie w ramach cyklu spotkań pod nazwą „ Fora rolniczo-łowieckie” odbyło się dnia 24 maja 2017 r w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Udział w nim wzięli organizatorzy: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, a także: prezesi i przedstawiciele kół łowieckich użytkujących obwody łowieckie na terenie powiatu kaliskiego, przedstawiciele nadleśnictw, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, burmistrzowie i wójtowie powiatu kaliskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu oraz rolnicy - członkowie Izby Rolniczej.

Zaproszenie

Oficjalne otwarcie Forum rolniczo- łowieckiego powiatu kaliskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak. Pan przewodniczący powitał przybyłych na spotkanie gości i zaznaczył, że spotkanie jest dedykowane dla szeroko pojętych środowisk rolniczych mając na uwadze, iż problem szkód łowieckich jest dość powszechny w Wielkopolsce.

Zaproszenie

Jako pierwszy zabrał głos Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Poinformował, że do końca marca Wielkopolska Izba Rolnicza wydawała opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżaw obwodów łowieckich kołom łowieckim. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izb Rolniczej w Kaliszu zaopiniowała 14 obwodów łowieckich, których obszar znajduje się w przeważającej części w granicach administracyjnych powiatu kaliskiego: 9 z nich to obwody polne wydzierżawione przez Starostę Kaliskiego, 4 stanowią obwody leśne wydzierżawione przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 1 jest wydzierżawiony przez Prezydenta Miasta Kalisza. Prezes WIR Piotr Walkowski poinformował, że w każdym biurze powiatowym WIR pracownicy będą prowadzić dokumentację dla każdego koła łowieckiego ze zgłoszonymi uwagami. Prezes WIR poinformował też, że każdy obwód łowiecki będzie miał swoją metryczkę, żeby rolnicy mieli bezpośredni kontakt w sprawie zgłaszania szkody. Na przełomie czerwiec - lipiec zostanie zorganizowany w Poznaniu sejmik rolniczo – łowiecki gdzie kwestia wszystkich spraw będzie omawiana z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i z udziałem Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zaproszenie

Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że społeczeństwo ogólnie jest bardzo ubogie w wiedzę na temat łowiectwa. Przedstawiciel związku łowieckiego ma więcej obowiązków niż praw: obowiązek pilnowania upraw, obowiązek uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, obowiązek dokarmiania zwierzyny oraz zagwarantowanie jak najmniejszych szkód łowieckich przez właściwą uprawę poletek łowieckich. Pan Przybylski poinformował zebranych, że kryteria odstrzału zwierzyny często mocno się kłócą z interesami rolników, że myśliwi muszą postępować według ustalonych przepisów. Była poruszona sprawa odstrzału saren. Inwentaryzowanych saren jest 1986 sztuk, odstrzał ich został zaplanowany na 628 sztuk i może się okazać w niektórych przypadkach za mały i wtedy złożyć należy wniosek do nadleśniczego o zmianę ilości odstrzału tej zwierzyny. Roczny plan łowiecki to inwentaryzacja i ustalenie wielkości do 30 procent pozyskania zwierzyny i jak jest potrzeba to należy więcej odstrzeliwać oby tylko nie powodowało to zupełnego wyniszczenia. Następna pozycja to dziki, zostało ich zinwentaryzowane na 344 sztuki na wiosnę, zakładając, że przyrost ich będzie około 150 procent. W planowaniu zwierzyny grubej, czyli przy odstrzale jest zawsze margines błędu, że można strzelić10 procent mniej lub więcej. Po zinwentaryzowaniu lisów w powiecie kaliskim na 617 sztuk, z czego do odstrzału jest przeznaczone 880 sztuk. Rolnicy skarżą się na ilość bobrów w powiecie, ale dotychczas nie było możliwości odstrzału tej zwierzyny. Od września do końca lutego odbędą się polowania na bobry, ponieważ po wielu staraniach wydał na to decyzję Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podczas odstrzeliwania bobra będą pobierane próbki, ponieważ jest on nosicielem włośnicy. Na terenie powiatu kaliskiego nie ma poważnych spraw sądowych związanych ze szkodami. Większość spraw jest ugodowo dogadywanych. Podczas dyskusji poruszono problem kruków i szkód, jakie wyrządzają. Były kilkakrotnie pisane wnioski o możliwość odstrzelenia tych szkodników, ale nie otrzymano zezwolenia na odstrzał. Wynikła też prośba, aby była możliwość zakupu środków odstraszających szkodniki. Wpłynął też wniosek, żeby przynajmniej dwa razy w roku prezesi kół łowieckich uczestniczyli w spotkaniach w samorządach w sesji, żeby do ludzi docierała wiedza o myślistwie. Prezes WIR Piotr Walkowski zaznaczył, że coraz więcej w gronie myśliwych jest rolników i zachęcał członków Izby Rolniczej żeby nie tylko polować, ale w ten sposób chronić też plantacje. Pani Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak w swoim wystąpieniu powiedziała, że jest brak edukacji i że trzeba mówić, że myśliwi oprócz tego, że strzelają do zwierzyny to wykonują jeszcze bardzo dobrą pracę dla lasu. Potrzeba rozsądku pomiędzy rolnikami a myśliwymi i odwrotnie. Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kaliszu Stanisław Zabarski złożył wniosek, aby w okresie zimowym we wszystkich gminach zorganizować dla rolników spotkania, podczas których zostanie przekazana profilaktyka strat łowieckich.

Zaproszenie

Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Joanna Kokot Ciszewska przedstawiła, w jaki sposób należy zabezpieczać miejsca, w których odbyło się polowanie, ponieważ przez cały czas zagrożenie afrykańskim pomorem istnieje. Na dzień dzisiejszy mamy 306 przypadków afrykańskiego pomoru w kraju. Zabezpieczać należy gospodarstwa, siebie, firmy paszowe, aby nie powodować rozprzestrzeniania choroby. Pan Piotr Walkowski nawiązując do problemów szkód wyrządzonych przez ptaki objęte ochroną poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się z tym problemem do Ministra Środowiska.

Zaproszenie

Katarzyna Grzelak


09-05-2017 r.

 • Technikum
  • technik ogrodnik
  • technik architektury krajobrazu
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik agrobiznesu
  • technik obsługi turystycznej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • ogrodnik
  • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • pszczelarz
  • rybak śródlądowy
  • rolnik
  • operator maszyn leśnych
 • Kursy kwalifikacyjne
  • ogrodnik
  • technik ogrodnik
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku to nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją. Posiada bazę dydaktyczną, która umożliwia kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie oraz profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
ogrodnik@zsogrodnik.opatowek.pl
tel. 62 761 85 40
zsogrodnik.opatowek.pl08-05-2017 r.

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie to szkoła z 85-letnią tradycją dbająca przede wszystkim o dobro swoich uczniów. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymują nagrody w postaci indeksów - a tym samym wolny wstęp na wyższe uczelnie. W szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzona jest praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych. Od roku szkolnego 2006/2007 szkoła współpracuje z partnerami zagranicznymi. Młodzież wyjeżdża na praktyki do Holandii.

Zespół Szkół Nr1
ul. Twórców Liskowa 1
62 -850 Lisków
1bud@wp.pl
62 7634009
62 7634009
zs1liskow.pl04-05-2017 r.

W dniach 29 i 30 kwietnia na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyły się jubileuszowe XX Wiosenne Targi Ogrodniczo- Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Targi od wielu lat cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Organizatorzy corocznie zapraszają wystawców i producentów z całej Polski. W tym roku na targach w Opatówku można było kupić wszystko to, co wiąże się z rolnictwem, ogrodnictwem, uprawianiem działek i przydomowych ogrodów. Przebogatą ofertę znaleźli także dla siebie miłośnicy ukwieconych balkonów. Wśród licznych stoisk dało się także zauważyć elementy architektury, meble ogrodowe oraz akcesoria do dekorowania ogrodów.


Jubileuszowe targi stały się też okazją do uhonorowania firm związanych z imprezą targową od początku jej istnienia. Podczas oficjalnego otwarcia targów właścicielom i reprezentantom firm wręczono specjalne statuetki w podziękowaniu za współpracę.

Na targach odbyły się też konkursy na najlepszy produkt, najciekawiej zaaranżowane stoisko targowe, ponadto rajd ogrodnika i loteria fantowa, w której można było zdobyć atrakcyjne nagrody.

Katarzyna Grzelak


23-03-2017 r.

19 marca br. rolnicy z powiatu kaliskiego po raz kolejny wzięli udział w uroczystej gali zorganizowanej w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz szesnasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. W uroczystości wzięło udział ponad 2000 rolników z całego województwa. Kapituła konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka- Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wytypowała 20 najlepszych rolników, jako nominowanych w konkursie, spośród których 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. Złotych.


W wyjątkowym gronie dziesięciu laureatów znaleźli się rolnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego. Jednym z nich jest Jerzy Jaskuła, który prowadzi wraz z żoną Kareną gospodarstwo rolno-ogrodnicze o powierzchni 43 ha w Kaliszu. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji warzywniczej, produkując przede wszystkim pomidory w uprawie szklarniowej o powierzchni 1,6 ha, a także ziemniaki jadalne, kapustę białą i kapustę pekińską. Dodatkowo pod firmą Jaskuła prowadzi skup warzyw od innych rolników.


Nagrodę otrzymał także Leszek Płócienniczak, który prowadzi wraz z żoną Ireną gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha w miejscowości Złotniki Małe Kolonia w gminie Stawiszyn w powiecie kaliskim. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie pana Płócienniczaka jest bydło mleczne oraz hodowla jałowic, której podporządkowana jest produkcja roślinna. W oborze utrzymuje się 30 krów dojnych o średniej rocznej wydajności ponad 11 tys. litrów mleka, średni stan jałówek wynosi 60 sztuk. Gospodarstwo było wielokrotnie wyróżniane za uzyskiwane wyniki hodowlane.


W gronie 20 nominowanych do prestiżowego tytułu znalazł się rolnik zamieszkały w miejscowości Zakrzyn w gminie Lisków pan Wiesław Bruź. Pan Bruź wraz z żoną Magdaleną prowadzi 28 hektarowe gospodarstwo rolne. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleczarskiej, średnia wydajność mleka wynosi 7400 litrów rocznie. Oprócz sprzedaży mleka w gospodarstwie sprzedaje się także ok. 15 opasów rocznie.

Dyplomy wszystkim nominowanym rolnikom, a także nagrodę główną statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną laureatom XVI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016 wręczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący Kapituły Konkursu.


Gratulacje zwycięzcom z powiatu kaliskiego złożył Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyna Urbaniak a także Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył laureatom konkursu dyplomy i medale 20lecia reaktywacji WIR.

Gala zakończyła się koncertem zespołu Skaldowie.

Katarzyna Grzelak


23-01-2017 r.

Panu Krzysztofowi Chwiłkowskiemu
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
Ojca
Ś.P. Stefana Chwiłkowskiego
Składają
Zarząd, Pracownicy i Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej


12-01-2017 r.

Przewodniczącemu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu
Mieczysławowi Łuczakowi i jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
MAMY
Ś.P. Wiesławy Łuczak
Składają
Zarząd, Pracownicy i Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej


20-12-2016 r.

14 grudnia br. członkowie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu wraz z zaproszonymi gośćmi z powiatu kaliskiego wzięli udział w uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich. Wielkopolska Izba Rolnicza świętowała Jubileusz 120 lat utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce.


Spotkanie było okazją do przedstawienia historii od momentu działalności Izb Rolniczych w przedwojennej Polsce do chwili obecnej. Uroczystość ta była też znakomitą okazją do uhonorowania wieloletnich działaczy izbowych, którzy przyczynili się do rozkwitu polskiego i wielkopolskiego rolnictwa. Wśród odznaczeń i wyróżnień znalazły się pamiątkowe medale 20-lecia samorządu rolniczego w Polsce. Medal ten otrzymał między innymi Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak.


Podczas Gali można było zobaczyć występ zespołów „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz „Furmany” z gminy Ostrów Wielkopolski a także wystąpienie znanego satyryka, felietonisty, poety, gitarzysty i kompozytora Krzysztofa Daukszewicza.
Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą.

Katarzyna Grzelak
Foto: Katarzyna Strzyż


14-11-2016 r.

W dniu 8 listopada w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odbyło się szkolenie pt. „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”.


W spotkaniu uczestniczyli hodowcy trzody chlewnej oraz delegaci Rady Powiatowej WIR. Szkolenie prowadziła Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Joanna Kokot- Ciszewska, która przedstawiła sposoby zwalczania ognisk ASF oraz zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozmawiano także o zasadach bioasekuracji oraz o obostrzeniach dotyczących rejestracji świń, które nakładają na hodowców nowe obowiązki względem ARiMR. W spotkaniu uczestniczyli także: Jarosław Biedalak Naczelnik Wydziału Rejestracji Zwierząt w Biurze Powiatowym ARiMR w Kaliszu, Marek Ratajczyk z Okręgowego Związku Łowieckiego w Kaliszu, Tomasz Busza z Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu oraz Stanisław Zabarski Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kaliszu.


W trakcie dyskusji poruszano problemy związane z wprowadzeniem w życie 18 października przepisów tzw. specustawy dotyczącej zwalczania ASF, która nakłada na właścicieli świń obowiązek znakowania zwierząt kolczykami z numerem gospodarstwa. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku mogą wynosić od 500 do 3000 zł. Omówiono także problem znakowania świń poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni. Podkreślono także, że sytuacja zagrożenia ASF wymusza także uregulowanie kwestii prowadzenia rejestrów świń i zgłaszania ich do ARiMR.


Podczas szkolenia wysunięto wnioski, aby wszelkie koszty związane w wystawianiem świadectw, zakupu środków dezynfekujących itp. były pokrywane przez budżet państwa oraz żeby na terenie Wielkopolski wyznaczyć teren do utylizacji zwierząt.


Katarzyna Grzelak


17-09-2016 r.

W Starostwie Powiatowym w Kaliszu dnia 14 października br. została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona Konkursowi Wielkopolski Rolnik Roku. W konferencji wzięli udział przewodniczący Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.


Do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest, co roku zgłaszanych od 50 do 100 gospodarstw. Obecnie trwa drugi etap, czyli wizytowanie gospodarstw w tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu, o czym poinformował prof. Grzegorz Skrzypczak.

W konkursie na najlepszego gospodarza Wielkopolski oceniane będą m.in.: poziom produkcji i nowoczesność technologii zastosowanych w gospodarstwie, efekty ekonomiczne gospodarstwa, szeroko pojęta ochrona środowiska wynikająca z kierunku produkcji, sposób podejścia rolnika do rozwoju jego gospodarstwa w perspektywie kolejnych lat, estetyka obejścia, współpraca z sąsiadami, udział w organizacjach rolniczych oraz współpraca gospodarstwa ze szkolnictwem.

W konkursie biorą również udział gospodarze z naszego regionu: Jerzy Jaskóła z Dobrzeca, Anna i Andrzej Jaworowiczowie z Jarantowa, Leszek Płócienniczak ze Złotnik Małych Kolonii oraz Wiesław Bruś z Zakrzyna.


Poza Konkursem Wielkopolski Rolnik Roku podczas konferencji poruszono także kwestię zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, w tym w szczególności wirusa ASF odpowiedzialnego za afrykański pomór świń. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski poinformował, że w tej sprawie organizowane są liczne konferencje i szkolenia mające na celu uświadomić rolników na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusa i metod podejmowanych w przeciwdziałaniu jego dalszej ekspansji.

W ostatnim punkcie zorganizowanej w Starostwie konferencji poruszono kwestię umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA), która niebawem ma być przedmiotem prac rządu Polski. W przyszłym tygodniu przed budynkiem Wojewody Wielkopolskiego planowany jest protest przeciwko podpisaniu umowy CETA.

Katarzyna Grzelak


14-09-2016 r.

W dniach 10-11 września br. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się XVIII Dni Ogrodnika- Targi Międzynarodowe.

Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Polski Związek Ogrodniczy.


Targi o charakterze promocyjno - konsultacyjnym przeznaczone są dla producentów uprawiających warzywa pod osłonami i w polu, producentów roślin ozdobnych, sadowników, plantatorów roślin jagodowych, szkółkarzy doradców i handlowców.

Około 200 firm zaprezentowało najnowsze technologie i środki produkcji dla ogrodnictwa: nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, stymulatory wzrostu, najnowsze odmiany warzyw, roślin sadowniczych, w tym jagodowych, roślin ozdobnych, a także urządzenia techniczne do upraw pod osłonami i w polu, instalacje do fertygacji, lampy do doświetlenia asymilacyjnego, maszyny sortujące i pakujące, wyposażenie chłodni i przechowalni, mierniki, automatykę szklarniową, konstrukcje szklarni i tuneli, kurtyny, szkło, folie, włókniny, urządzenia ciepłownicze, ciągniki i maszyny ogrodnicze oraz wiele innych produktów.


Odwiedzający Dni Ogrodnika mogli korzystać z wielu porad naukowców – praktyków i wziąć udział w seminariach. Wiele aktualnych zagadnień wyjaśnić można było w punktach informacyjnych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PIORiN- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Roślin- PIB, COBORU- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, ARiMR, ARR, porady prawnika a także Wielkopolska Izba Rolnicza.

Katarzyna Grzelak


07-09-2016 r.


28 sierpnia w podkaliskiej wsi Lisków odbyło się niezwykłe i historyczne wydarzenie –XVIII Wojewódzko- Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Zapraszali na nie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Biskup Kaliski ks. Edward Janiak, wraz ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem i Marią Krawiec, Wójtem Gminy Lisków.

Lisków to miejsce nieprzypadkowe, bo ściśle związane z działalnością ks. Wacława Blizińskiego, który ponad 100 lat temu trafił do Liskowa, by zrobić z tej miejscowości wieś rozsławioną w całej Polsce, kwitnącą, związaną ze spółdzielczością, rozwijającą się kulturowo, skupiającą się na pomocy społecznej i opiece nad sierotami. Te tradycje pozostały żywe do dziś mimo upływu lat.


Lisków dzięki inicjatywom ks. Blizińskiego, a przede wszystkim umiejętnemu stymulowaniu przez niego lokalnej społeczności, zyskÿ mቐ˾no wsi wzorowej.

W 1925 r. odbyła się wystawa zatytułowana „Wieś Polska Lisków”, nad którą protektorat objął premier i minister skarbu Władysław Grabski. Odbiła się ona szerokim echem w całym kraju, odwiedził ją nawet ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski.


Sto lat po tym niezwykłym wydarzeniu właśnie w niedzielę 28 sierpnia, podczas Dożynek Wielkopolskich również otwarto Wystawę Rolniczą, bogatą w ponad 30 wystawców prezentujących m.in. najnowocześniejsze maszyny i ciągniki oraz przetwory płodów rolnych, oferty szkół, lokalnych grup działania. Na wystawie gościły również delegacje zagraniczne z Niemiec i Hiszpanii. Wystawę Rolniczą tradycyjnie otworzył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W tegorocznych dożynkach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, samorządowcy z całego regionu, m.in. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, radni samorządów różnego szczebla z Zofią Szalczyk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Radni powiatu kaliskiego z przewodniczącym Mieczysławem Łuczakiem na czele i radni gminy Lisków z przewodniczącym Rady Gminy Lisków Aleksandrem Tomalakiem na czele, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb mundurowych oraz duchowieństwa.


Okolicznościowy list do uczestników i organizatorów Dożynek Wielkopolskich skierował Andrzej Duda, Prezydent RP.

O godz. 13.00, święceniem dożynkowych wieńców i chleba, rozpoczęła się msza święta dziękczynna, którą celebrował Biskup Kaliski Edward Janiak.

Biskup Kaliski po mszy świętej wręczył wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu i Wójt Gminy Lisków Marii Krawiec pierścień Św. Józefa – Patrona Diecezji Kaliskiej.


Po mszy uczestnicy spotkania obejrzeli obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Następnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz ze starostą kaliskim i wójt gminy Lisków dzielił się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren, otrzymanym z rąk Starostów Dożynek – Magdaleny Bruź oraz Jacka Grzelaka.

Podczas dożynek odbyły się konkursy na najlepszy wieniec dożynkowy i najlepsze stoisko dożynkowej wystawy.


W części artystycznej wystąpiły: Kapela Ludowa Liskowianie, Zespół Niechcice, Zespół Dysonans oraz Kamil Pyrek. Na zakończenie Beata Kozidrak zaśpiewała najpopularniejsze utwory wraz z Zespołem BAJM.

Katarzyna Grzelak
Foto: Starostwo Powiatowe w Kaliszu


31-08-2016 r.


28 sierpnia 2016r. w Liskowie odbyła uroczysta inauguracja obchodów 20-lecia Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce, na której spotkały się samorządy rolnicze z subregionu kaliskiego. Uroczystości Jubileuszowe połączone były z obchodami Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych.

W uroczystości wzięli udział przedstawicie z powiatu kaliskiego; Delegaci obecnej i poprzednich kadencji, przedstawiciele Instytucji i Organizacji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy.


Gospodarzami tej uroczystości byli Prezes WIR a jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Walkowski oraz przewodniczący Rad Powiatowych: Mieczysław Łuczak (Kalisz), Marcin Krawczyk (Jarocin), Małgorzata Brząkała (Kępno), Olgierd Wajsnis (Pleszew), Sławomir Szyszka (Krotoszyn), Marian Bochen (Ostrzeszów).

Jubileusz to nie tylko okazja do uczczenia 20-stu lat pracy Samorządu Rolniczego, to również okazja na ocenienie i pokazanie dotychczasowych dokonań i działań Izby, to również czas przemyśleń, refleksji i wspomnień.


Obchody były sprzyjającą chwilą na wyróżnienie najbardziej zasłużonych dla WIR osób i tak Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej zastał wręczony m.in panu Józefowi Jakóbkowi, który od 2007 roku jest nieprzerwalnie delegatem z gminy Szczytniki do Rady Powiatowej WIR w Kaliszu a od 2011 roku jest delegatem na Walne Zgromadzenie WIR.

Wśród odznaczonych osób z powiatu kaliskiego znaleźli się rolnicy z gminy Ceków Kolonia; Józef Marczak i Karol Marczak, którym przyznano medale nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” dla najbardziej zasłużonych dla rolnictwa. Panowie są osobami powszechnie szanowanymi i lubianymi w swoim środowisku, znani, jako aktywni działacze społeczni.


Rady Powiatowe przyznały także swoje odznaczenia tym, którzy w ramach powiatu wyróżnili się działaniami na rzecz wspierania rolnictwa. Tytuł Honorowy Członek Rady Powiatowej Powiatu Kaliskiego nadano Tomaszowi Busza, Jackowi Bartczakowi, Stanisławowi Zabarskiemu oraz Władysławowi Balcerzakowi.


Z okazji Jubileuszu wydany został także pamiątkowy „Medalion 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej”, który Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył Krzysztofowi Nosalowi – byłemu Dyrektorowi KIR, Mieczysławowi Łuczakowi- Członkowi Zarządu byłej Kaliskiej Izby Rolniczej i obecnemu przewodniczącemu Rady Powiatowej WIR w Kaliszu, Władysławowi Balcerzakowi- Członkowi Zarządu byłej Kaliskiej Izby Rolniczej i pełnomocnikowi wojewody kaliskiego ds. utworzenia Kaliskiej Izby Rolniczej w roku 1996, Józefowi Jakóbkowi- obecnemu delegatowi na Walne Zgromadzenie WIR, Janowi Pawlakowi – byłemu delegatowi RP WIR w Kaliszu, Romanowi Różalskiemu- obecnemu delegatowi RP WIR w Kaliszu oraz Krzysztofowi Chwiłkowskiemu- obecnemu delegatowi RP WIR w Kaliszu.

Opracowanie: Katarzyna Grzelak
Foto: Katarzyna Strzyż


28-04-2016 r.


26 kwietnia Rada Powiatowa WIR w Kaliszu zorganizowała spotkanie w siedzibie Kaliskiej Spółdzielczej Grupie Producentów Mleka. Delegaci mieli okazję zwiedzić zakład mleczarski i zapoznać się z jego ofertą. Prezes Kaliskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka pan Kazimierz Gęsicki opowiedział, w jaki sposób powstała grupa i jak działa. Grupa istnieje od 2013 roku i została zarejestrowana w KRS 7 lutego 2013 roku, pozyskała środki unijne na „zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach działania 123 na budowę magazynów wysokiego składowania wraz z systemem paletyzacji i modernizacje parku maszynowego. KSGPM wydzierżawiła od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu zakłady w Kaliszu i Koźminie Wlkp., w których rozpoczęła produkcję od 1 stycznia 2015 roku. Prezes Gęsicki poinformował, że popyt na wyroby mleczarskie wykazuje wyraźną tendencje wzrostową. Delegaci zostali oprowadzeni przez wykwalifikowanego pracownika mleczarni, który pokazał jak produkowane są wyroby ich zakładu. Mieli też możliwość skosztować wyśmienitych wyrobów mleczarskich.


Katarzyna Grzelak


25-04-2016 r.

W dniach 23 i 24 kwietnia na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyły się XIX Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.


Targi od wielu lat cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Organizatorzy corocznie zapraszają wystawców i producentów z całej Polski.
W tym roku na targach w Opatówku 140 wystawców prezentowało wszystko, co jest potrzebne do ogrodu. Zwiedzający mogli zapoznać się z oferta miedzy innymi: szkółkarzy, ogrodników, producentów krzewów i drzew owocowych i ozdobnych, kwiatów, sadzonek roślin ozdobnych do uprawiania w ogrodach oraz zdobienia balkonów a także roślin pokojowych oraz cebul kwiatowych i nasion. Znalazło się też miejsce dla wystawców maszyn rolniczych, sprzętu i narzędzi ułatwiających pracę w ogrodach, mebli ogrodowych i innych akcesoriów ogrodowych oraz nawozów i odżywek dla roślin. Nie zabrakło również kramów z zabawkami i stoisk z małą gastronomią. Atrakcją dla gości targów była loteria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody. Rozegrane były także konkursy na najlepszy produkt targowy i na najlepiej zaaranżowane stoisko.


Tegorocznym targom towarzyszyła akcja poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa Wielkopolskiego. Akcji towarzyszył konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Ponad 60 osób wzięło udział w konkursie. Inicjatorami akcji był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Nagrodami w konkursie były gaśnice przeciwpożarowe do gospodarstwa.

Katarzyna Grzelak


30-03-2016 r.

Honorowymi gośćmi XVII sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się w dniu 23 marca br. w kaliskim Starostwie Powiatowym byli państwo Emilia i Jacek Grzelak laureaci i zdobywcy statuetki ‘Siewcy” XV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz państwo Barbara i Ryszard Kacperkiewicz, którzy otrzymali nominację w tym Konkursie.
My, jako samorząd powiatowy cieszymy się, że państwa gospodarstwa są położone na terenie powiatu kaliskiego i nie ma lepszej promocji dla naszego samorządu jak te wasze zdobyte zaszczyty i laury. Proszę nie poprzestawać i nadal promować powiat kaliski oraz odważnie sięgać po jeszcze wyższe laury - mówił przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak.


Wielkopolscy Rolnicy podczas sesji otrzymali specjalnie przygotowany na tę okoliczność pamiątkowy grawerton, który wraz z gratulacjami wręczyli Starosta kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Adam Kłysz, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego Alicja Łuczak.

Gratulacje złożył również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski dziękując Radzie Powiatu Kaliskiego, że w ten sposób honoruje swoich najlepszych z najlepszych rolników.


Katarzyna Grzelak


15-03-2016 r.

13 marca br. grupa rolników z powiatu kaliskiego po raz kolejny wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz piętnasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. W uroczystości wzięło udział ponad 2000 rolników z całego województwa. Kapituła konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka- Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wytypowała 20 najlepszych rolników, jako nominowanych w konkursie, spośród których 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2015, statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.


Wśród 20 nominowanych do prestiżowego tytułu znalazł się rolnik zamieszkały w miejscowości Nowa Kakawa w gminie Godziesze Wielkie pan Ryszard Kacperkiewicz. Pan Kacperkiewicz wraz z żoną Barbarą prowadzi czterdziestohektarowe gospodarstwo rolne. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej głównie zbóż, a ponadto prowadzi działalność usługową w zakresie rolnictwa poprawy, jakości produkcji roślinnej. Rocznie sprzedaje 2000 sztuk tuczników o wadze 230 ton.

W wyjątkowym gronie 10 laureatów znalazł się pan Jacek Grzelak, który wraz z żoną Emilią mieszka w miejscowości Skarszew gmina Żelazków i prowadzi 150 hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, głównie uprawie kukurydzy. Gospodarstwo jest pionierem uprawy kukurydzy w naszym regionie i od 25 lat uprawia poletka doświadczalne. W gospodarstwie znajduje się 5 silosów i 2 suszarnie o ruchu ciągłym i wydajności około 1000 ton na dobę. Pan Grzelak prowadzi usługi w zakresie siewu, zbioru kukurydzy i zbóż, uprawy i transportu. W gospodarstwie znajduje się zmodernizowany w oparciu o środki unijne park maszynowy.


Gratulacje zwycięzcom z powiatu kaliskiego złożył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Jan Adam Kłysz oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak.

Uroczystą galę zwieńczył występ gwiazdy wieczoru Eleni z zespołem.

Katarzyna Grzelak


08-02-2016 r.

2 lutego br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysława Łuczaka w posiedzeniu udział wzięli posłowie na Sejm RP z okręgu kaliskiego- leszczyńskiego Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Kozłowski.


Przewodniczący podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i za aktywny udział w dyskusji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rolnicy są jedyną grupą społeczną, która z mocy ustawy ma swój samorząd rolniczy. Dodał też, że w 1995 roku, kiedy z mocy ustawy powołano izby rolnicze rozbudzono wśród rolników olbrzymie nadzieje, ponieważ pierwszy artykuł ustawy o izbach rolniczych stanowił, że powołany samorząd rolniczy będzie powołany w celu rozwiązywania wszystkich problemów wsi i rolnictwa.

Najważniejsze kwestie, które zostały poruszone przez delegatów RP na posiedzeniu to:

 • wypracować takie rozwiązania, aby w sprawiedliwy sposób rozdysponować, sprzedać ziemię, która aktualnie jest w zasobach ANR,
 • zmienić ustawę o podatku rolnym, aby zwolnić z opłat za tzw. wody stojące ( problem na Gminie Brzeziny),
 • stać na stanowisku, aby dopłaty obszarowe były wypłacane rolnikom na takim samym poziomie, co w całej UE,
 • zwiększyć dotację do ubezpieczeń rolniczych oraz wprowadzić powszechność wśród rolników
 • PROW 2014-2020 powinien być tak skonstruowany, aby środki finansowe były skierowane na powstawanie nowoczesnych, towarowych gospodarstw rolnych mogących konkurować z rolnictwem europejskim nie zapominając równocześnie o mniejszych gospodarstwach, które także chcą się rozwijać i w przyszłości uzyskać status gospodarstwa towarowego.

Posłowie na Sejm RP Piotr Kaleta i Jerzy Kozłowski wyrazili deklarację współpracy z izbą rolniczą i obiecali, że wszystkie przedstawione wnioski będą kontynuowane.

Na zakończenie posiedzenia delegaci zaopatrzyli się w czasopisma „Wiadomości Rolnicze” i „Siewca”.

Katarzyna Grzelak


28-12-2015 r.

W dniu 18 grudnia br. w Sali konferencyjnej w Regionalnym Centrum Informacyjno-Doradczym OZE przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyło się czwarte posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.

Na posiedzenie został zaproszony Prezes WIR Piotr Walkowski oraz przedstawiciele Instytucji i Organizacji działających na rzecz rolnictwa.


Na początku obrad przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak przedstawił relację z Walnego Zgromadzenia WIR, które odbyło się 17 grudnia br. oraz z konferencji w Toruniu, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. Przewodniczący Rady Powiatowej omówił treść przyjętych stanowisk i najważniejszych uchwał.

Następnie głos zaprał Prezes WIR Piotr Walkowski omawiając m.in. kwestie dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, niskich cen skupu żywca wieprzowego, sprzedaży bezpośredniej, zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Prezes WIR poinformował, że Rząd zwiększył na 2016 rok zwrot akcyzy od paliwa rolniczego.


Podczas spotkania poruszono także sprawy suszy w rolnictwie oraz dyskutowano o nadchodzącym 20- leciu działalności izb rolniczych.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak dokonał podsumowania działalności Rady w bieżącym roku oraz podziękował delegatom za zaangażowanie w pracach komisji suszowych.

Na zakończenie obrad wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Katarzyna Grzelak


17-11-2015 r.

W dniu 13 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyło się szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich. Organizatorem szkolenia była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. Na szkolenie zostali zaproszeni: Krzysztof Kwiatoń -przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Lesznie, Tomasz Busza- kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu, Marek Przybylski - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu, członkowie kół łowieckich oraz rolnicy z powiatu kaliskiego.


Szkolenie rozpoczęło się powitaniem zebranych gości przez przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kaliszu pana Mieczysława Łuczaka.

Po krótkim wstępie pan Tomasz Busza przedstawił program składania wniosków w związku ze suszą. Kierownik KRUS poinformował, kiedy można składać wnioski o ulgi i umorzenia w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Pojawiły się również pytania ze strony rolników w sprawie wcześniejszych emerytur.


Szkolenie na temat szacowania szkód łowieckich poprowadził pan Krzysztof Kwiatoń. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, kiedy i w jaki sposób mogą ubiegać się o odszkodowanie za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta, do kogo należy zgłosić szkody oraz jak odbywa się procedura szacowania szkód przez upoważnionych do tego przedstawicieli obwodów łowieckich. Pan Krzysztof Kwiatoń zwrócił uwagę jak powinny wyglądać prawidłowo wypełnione protokoły oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania, gdyż na podstawie tych dokumentów jest wypłacane odszkodowanie.

Rolnicy i myśliwi biorący udział w szkoleniu chętnie dyskutowali z prowadzącym oraz zadawali pytania dotyczące sposobu szacowania szkód oraz podstaw, na jakiej wyliczana jest kwota odszkodowania. Wykładowca podkreślił, że każdy członek Rady Powiatowej WIR posiada stosowne zaświadczenie, upoważniające do uczestnictwa w szacowaniu szkód.


Krzysztof Kwiatoń podczas szerokiej dyskusji z zebranymi wielokrotnie podkreślał konieczność znajomości przez rolników przysługujących im praw, ale także i obowiązków. Wykładowca zaznaczył, że oprócz podstaw prawnych i prawidłowo wypełnionej dokumentacji liczy się również dobra wola rolnika i przedstawicieli obwodów łowieckich a także chęć wzajemnej współpracy.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na stronę internetową Wielkopolskiej Izby Rolniczej do zakładki Szkody w rolnictwie, na której znajdują się niezbędne informacje w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Katarzyna Grzelak


14-09-2015 r.

W dniach 12-13 września br, na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się XVII Dni Ogrodnika - Targi Międzynarodowe.

Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Polski Związek Ogrodniczy.

Około 200 firm zaprezentowało najnowsze technologie i środki produkcji dla ogrodnictwa: nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, stymulatory wzrostu, najnowsze odmiany warzyw, roślin sadowniczych, w tym jagodowych, roślin ozdobnych, a także urządzenia techniczne do upraw pod osłonami i w polu, instalacje do fertygacji, lampy do doświetlenia asymilacyjnego, maszyny sortujące i pakujące, wyposażenie chłodni i przechowalni, mierniki, automatykę szklarniową, konstrukcje szklarni i tuneli, kurtyny, szkło, folie, włókniny, urządzenia ciepłownicze, ciągniki i maszyny ogrodnicze oraz wiele innych produktów.

Odwiedzający Dni Ogrodnika mogli korzystać z wielu porad naukowców – praktyków i wziąć udział w seminariach. Wiele aktualnych zagadnień wyjaśnić można było w punktach informacyjnych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PIORiN- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Roślin- PIB, ARiMR, ARR, a także Wielkopolska Izba Rolnicza.

W pierwszy dzień targów na dziedzińcu gołuchowskiego zamku odbył się finał IX edycji konkursu „Wzorowy ogrodnik” w sześciu kategoriach. W gronie zwycięzców ,którzy odebrali nagrodę naleźli się Krzysztof i Jarosław Wanga z Nędzerzewa koło Kalisza, których głównym kierunkiem produkcji jest warzywnictwo gruntowe.

Katarzyna Grzelak


08-09-2015 r.

W dniu 6 września br. w Gminie Koźminek odbyło się tradycyjne święto plonów powiatu kaliskiego. Gospodarzami tegorocznego święta był starosta kaliski Krzysztof Nosal, zastępca wójta gminy Koźminek Henryk Muszyński, przewodniczący Rady Gminy Koźminek Jacek Wolniaczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak. W samo południe w kościele parafialnym w Koźminku odbyła się msza święta dożynkowa w intencji rolników. Po mszy strażacy ochotnicy, delegacje z wieńcami, starostowie dożynek i zaproszeni goście prowadzeni przez Zespół Łany oraz Zespół Koźminianki przeszli ulicami Koźminka na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.


Tegorocznymi starostami dożynek byli mieszkańcy gminy Koźminek: Jadwiga Tarniewicz oraz Krzysztof Gryczyński.
Starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarzy chleb ,jako symbol tegorocznych plonów, a także uroczysty i barwny wieniec przygotowany przez sołectwo Chodybki.

Starosta Kaliski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu podczas swoich przemówień podziękowali rolnikom za trud ich pracy oraz wspomnieli o trudnej sytuacji w rolnictwie i o ogromnych stratach spowodowanych tegoroczną suszą.

Tradycyjne stoły biesiadne podczas dożynek przygotowały cztery sołectwa, które w ramach podziękowań otrzymały podarunki od organizatorów.


W części artystycznej dożynek oprócz zespołu Pieśni i Tańca Łany zaśpiewał Zespół Śpiewaczy Koźminianki, zagrała Gminna Orkiestra Dęta OSP w Koźminku. Gwiazdą dożynek był zespół disco polo Long & Junior oraz grupa uczniów z formacji „Słoneczka”.

Podczas dożynek nie zabrakło stoiska WIR ,na którym rolnicy mogli otrzymać prasę oraz zasięgnąć porad rolniczych.

Katarzyna Grzelak


Dnia 15 lipca 2015r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.
Na posiedzeniu obecni byli zaproszeni goście:

 • Małgorzata Banaś – Zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu
 • Przemysław Czarnecki - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W pierwszym punkcie posiedzenia głos zabrał gość z Wydziału Ruchu Drogowego pan Przemysław Czarnecki. Delegaci apelowali o ulgowe traktowanie rolników podczas prac żniwnych twierdząc, że zdejmowanie i ponowne założenie hedera do kombajnu w celu przemieszczenia się między blisko położonymi polami to jedynie uciążliwość i strata cennego czasu. Naczelnik podkreślił ,że policja stara się egzekwować prawa ,ale również pomóc kierowcom kombajnów m.in. asystując przy przejeździe. Zaznaczył ,że dla służb najważniejsze jest bezpieczeństwo na drodze, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na oświetlenie pojazdu (szczególnie elementy wystające), stan pojazdu ,a więc sprawny układ kierowniczy i hamulce ,ponadto nie można prowadzić pojazdu nienormatywnego w złych warunkach pogodowych oraz w nocy. Pan Czarnecki zwrócił też uwagę na prawidłowe oznakowanie pojazdów oraz na bezpieczne przewożenie osób w pojeździe rolniczym ,czym może grozić nawet utrata uprawnień.

Na spotkanie przybył pan Jerzy Majas – Dyrektor Wydziału Komunikacji w Kaliszu, który omówił zezwolenia wydawane przez Starostwo Powiatowe na przejazd pojazdu nienormatywnego. Pan Majas poinformował, że wniosek na takie zezwolenie należy składać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego i że taki wniosek dotyczy jednego pojazdu na okres jednego roku i kosztuje 100 zł. W wyżej wymienionym wniosku należy wpisać markę i typ pojazdu, numer rejestracyjny oraz numer nadwozia, podwozia lub ramy.


W następnym punkcie spotkania głos zabrała pani Małgorzata Banaś, która pełni funkcję zastępcy kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. Pani Banaś przybliżyła zebranym temat nowych funduszy w ramach PROW na lata 2014-2020. Szczególną uwagę zwróciła na „Premie dla Młodych Rolników”, które ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielnego rozpoczęcia działalności rolniczej. Zostały omówione kryteria przyznawania pomocy, zobowiązania beneficjenta oraz dokumenty jakie trzeba dołączyć do wniosku. Program „Premie dla Młodych Rolników” kierowany jest dla rolnika pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, który rozpoczyna kierowanie gospodarstwem. Wartość gospodarstwa powinna mieścić się pomiędzy 13-150 tys. euro, a powierzchnia przekraczać średnią krajową tj. 10,48 ha (70% powierzchni to użytki rolne, będące własnością beneficjenta, dzierżawione od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub stanowiące współwłasność z małżonkiem). Pani Banaś wyjaśniła, że jeśli wnioskodawcami są małżonkowie to tylko jedna z nich może dostać premię dla młodego rolnika. Aby dostać się na listę rankingową trzeba uzyskać 15 punktów. Osoby, które uzyskały mniej nie mogą liczyć na wpisanie na listę. Punkty można uzyskać m.in. za powierzchnię gruntów ponad średnia wojewódzką - 13,51 ha (maksymalnie 5 punktów za 34 ha lub więcej), kwalifikacje, przetwórstwo, uczestnictwo w inwestycjach i grupach producenckich.

Po wystąpieniu zaproszonych gości przewodniczący RP WIR w Kaliszu pan Mieczysław Łuczak wręczył zebrany delegatom legitymacje członka Rady Powiatowej WIR w Kaliszu a także przedstawił sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia WIR, które miało miejsce 1 lipca br.

Przedstawione zostały również bieżące sprawy w tym problem suszy nękającej rolników w powiecie kaliskim. Pan Mieczysław Łuczak poinformował, że Urzędy Gmin mają obowiązek przyjąć każdy wniosek o odszkodowanie strat w wyniku klęsk żywiołowych .Poinformował też delegatów, że w porozumieniu z powiatem ostrowskim, pleszewskim, jarocińskim i ostrzeszowskim zgłosił wniosek, który przyjęło I Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji o uznanie Wielkopolski Południowej za obszar dotknięty klęską suszy i zwrócenie się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc dla gospodarstw dotkniętych tą klęską.


Na zakończenie posiedzenia przewodniczący RP WIR w Kaliszu podziękował wszystkim za przybycie i za uczestnictwo w spotkaniu.

Katarzyna Grzelak

31 maja odbyły się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
W powiecie kaliskim wybory zostały przeprowadzone w 12 okręgach wyborczych, z których zostało wybranych 23 członków do Rady Powiatowej:

 • Miasto Kalisz: Roman Różalski
 • Gmina Blizanów: Roman Frątczak, Stanisław Lesień
 • Gmina Brzeziny: Grażyna Misiak, Marian Zadłużny
 • Gmina Ceków Kolonia: Robert Nowicki, Adam Rogalski
 • Gmina Godziesze Wielkie: Ryszard Kacperkiewicz, Janusz Kostera
 • Gmina Koźminek: Krzysztof Chwiłkowski, Grzegorz Poniatowski
 • Gmina Lisków: Grzegorz Górski, Krzysztof Nosal
 • Gmina Mycielin: Zbigniew Brajer, Karol Rymarczyk
 • Gmina Opatówek: Marek Jakubek, Mieczysław Łuczak
 • Miasto i Gmina Stawiszyn: Wojciech Antczak, Andrzej Kwaśniewski
 • Gmina Szczytniki: Wojciech Adamczewski, Józef Jakóbek
 • Gmina Żelazków: Józef Jagielski, Michał Wawrzyniak

Dnia 9 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kaliszu, którym został pan Mieczysław Łuczak.
Delegatem na Walne Zgromadzenie WIR został pan Józef Jakóbek.
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji rolniczych, którzy wyrazili zgodę na dalszą owocną współpracę z Izba Rolniczą.

Mieczysław
Łuczak

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Józef
Jakóbek

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


To już XVIII edycja Wiosennych Targów Rolniczych i Działkowych „Pamiętajcie o ogrodach”.

Impreza odbyła się 25 i 26 kwietnia na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Targi od wielu lat cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Organizatorzy corocznie zapraszają wystawców i producentów z całej Polski. Imprezie towarzyszy Rajd Ogrodników, konkurs na najlepszy produkt targów oraz konkurs na najlepszą aranżację stoiska.


W tym roku na targach w Opatówku 150 wystawców prezentowało wszystko co jest potrzebne do ogrodu. Zwiedzający mogli zakupić kwiaty, byliny, krzewy ozdobne, meble ogrodowe. Była również wystawa traktorów i samochodów. Zwiedzający mogli uzyskać od fachowców informacje dotyczące projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Atrakcją targów była loteria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody m.in. kosiarkę i rower.


Jako najlepszy produkt targowy uznano huśtawkę ogrodową ”OLA” wykonaną przez Zakład Usług Metalowych „Hulak” Kowalstwo Artystyczne. Za najciekawszą aranżację stoiska targowego uznano aranżację ogrodową - „Ogrodowe ABC”. Wśród stoisk informacyjno – doradczych nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu gdzie zainteresowani mogli zasięgnąć informacji i porad na tematy rolnicze.

Katarzyna Grzelak


Dnia 25 marca br. w Zespole Szkół w Liskowie odbyło się Forum Rolnicze powiatu kaliskiego zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


W forum udział wzięli: Piotr Walkowski - Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Łykowski – Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - Zastępca Dyrektora ANR w Poznaniu, Krzysztof Adamkiewicz - Zastępca Dyrektora ARR, Bartłomiej Raj - Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski, Tadeusz Maciejewski - Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów oraz kierownicy instytucji kierowniczych z powiatu kaliskiego.
Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak.


Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
 • Możliwość zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
 • Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna mleko),
 • Produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa
 • Wybory do Izb Rolniczych, które mają się odbyć 31 maja br.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano oferty usług bankowych i usług z zakresu fotowoltaiki. Swoje oferty przedstawiły następujące firmy: Bank BGŻ, firma piTERN oraz firma HelioExpers.

Katarzyna Grzelak22 marca odbył się wyjazd 200 osobowej grupy rolników z powiatu kaliskiego na uroczystą galę zorganizowaną w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz czternasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. Organizatorem konkursu jest samorząd Województwa Wielkopolskiego a współorganizatorem Wielkopolska Izba Rolnicza. Do konkursu zgłoszono 62 gospodarstwa rolne. Kapituła wybrała 20 nominowanych i 10 laureatów do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2014. Gospodarstwa laureatów wyróżniają się nowoczesnością, dobrą organizacją pracy, dbałością o środowisko naturalne i wysoką estetyką.

Dyplomy wszystkim nominowanym rolnikom, a także nagrodę główną statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną laureatom XIV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014 wręczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Wśród 10 laureatów konkursu znalazł się rolnik z powiatu kaliskiego pan Jarosław Wanga, który wraz z żoną Aleksandrą prowadzi gospodarstwo o powierzchni 54 ha w Nędzerzewie w gminie Opatówek, uprawiając głównie marchew i kapustę.

Gratulacje laureatowi z powiatu kaliskiego złożył przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, a także wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Uroczystą galę zwieńczył występ gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wodeckiego.

Katarzyna Grzelak


22 lutego br. minęła 12 rocznica strzelaniny w Cieni Drugiej w gminie Opatówek. Z tej okazji rolnicy spotkali się na wspólnej mszy w miejscowości Rajsko i złożyli kwiaty najpierw w Cieni Drugiej pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia, a potem w miejscu protestów przed obeliskiem w Marchwaczu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.

12 lutego 2003 roku miejscowości Marchwacz i Cienia Druga były najważniejszymi miejscami w Polsce gdzie rolnicy wyszli na ulice, by protestować przeciwko rosnącym cenom żywności i ówczesnej polityce rolnej. Blokady drogi krajowej nr 12 w Marchwaczu trwały kilka miesięcy z krótkimi przerwami. Doszło do starć policji, która użyła broni palnej przeciwko protestującym rolnikom w efekcie czego kilku rolników zostało rannych a jeden z nich stracił oko.

Opracowanie: Katarzyna Grzelak


W związku z protestami rolniczymi, które odbywały się w całej Wielkopolsce w dniu 27 stycznia br. delegaci do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu z przewodniczącym Mieczysławem Łuczakiem na czele wręczyli kierownikowi delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie, tak żeby trafiło do Wojewody Wielkopolskiego i dalej do ministra.

„Petycja jeszcze dzisiaj trafi na biurko Wojewody Wielkopolskiego. Wiem ,że dzisiaj Wojewoda Wielkopolski spotka się z rolnikami w rejonie krajowej piątki" - zapewniła Anna Zarębska, kierownik kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu.

Katarzyna Grzelak


W dniach 15-16 stycznia 2015 r. w Restauracji „Noce i dnie” w Russowie gmina Żelazków odbyło się szkolenie pt. „Podniesienie wiedzy z zakresu działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”, które zorganizowane zostało wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Krajową Radę Spółdzielczą . W szkoleniu wzięli udział delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z powiatu kaliskiego.


Celem szkolenia było podniesienie wiedzy w zakresie:

 • Formy funkcjonowania podmiotów gospodarczych - cechy charakterystyczne organizacji spółdzielczych
 • Spółdzielczość rolnicza w Polsce, w Europie oraz wybranych krajach świata. Funkcjonowanie Generalnego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej UE - COGECA.
 • Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce.
 • Grupy producentów rolnych i perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce.
 • Podstawy prawne działania spółdzielni rolniczych w Polsce - prawo spółdzielcze.
 • Prawa i obowiązki członków spółdzielni, rola i zadania organów (walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd).
 • Perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce - postępowanie przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych.
 • Przykłady praktycznego działania spółdzielni rolniczych - dobre praktyki.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej spółdzielni - ćwiczenia warsztatowe z działalności finansowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Katarzyna Grzelak


Z głębokim żalem zawiadamiamy
że w dniu 5 listopada 2014r. odszedł nasz kolega
ś.p.
Przemysław Lesień

Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 8 listopada o godz. 12.00 w kościele w Kokaninie.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają Przewodniczący i Członkowie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.


Po raz kolejny w dniach 11-12 września br, na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się impreza wystawiennicza czyli XVI Dni Ogrodnika- Targi Międzynarodowe.

Frekwencja zwiedzających wraz z pogodą dopisała.

Jak co roku targi miały charakter promocyjno-konsultacyjny i nie obejmowały sprzedaży kiermaszowej. Wzięły w nich udział firmy m.in. z Holandii, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, które zaprezentowały maszyny rolnicze, urządzenia oraz opakowania do warzyw i owoców, palety rozsadowe, nasiona, sadzonki w pawilonach plenerowych oraz ekspozycjach na świeżym powietrzu.

Targi skierowane były głównie dla osób związanych z branżą ogrodniczą m.in. dla rolników uprawiających warzywa i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, szkółkarzy, plantatorów, sadowników. Dwudniowe targi były świetną okazją do poszerzenia wiedzy dzięki fachowym konsultacjom, seminariom, poradom prowadzonym i udzielanych przez naukowców z Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach czy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego.

Lidia Grzesiak-Ryszewska
Katarzyna Grzelak


Powrót