Powiat koniński położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
Powiat koniński to drugi pod względem ilości gmin powiat w Wielkopolsce. Liczy 14 gmin, z czego 9 to gminy wiejskie, a 5 gminy miejsko-wiejskie, podzielone łącznie na 296 sołectw. Zajmuje powierzchnię 1578,7 km kw. i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju. Ludność powiatu konińskiego liczy ponad 128 tys. mieszkańców, w tym 86% stanowi ludność na terenach wiejskich. Na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje około 13.700 gospodarstw rolnych. Największy udział w powierzchni zasiewów mają zboża. Powiat koniński dysponuje dużą powierzchnią sadów, a także jednym z największych w województwie wielkopolskim areałem łąk i pastwisk. Powiat jest potentatem w produkcji mleka.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


17-07-2020 r.

W dniu 14 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze, od czasu pojawienia się epidemii koronawirusa posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Koninie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konińskich instytucji okołorolniczych: Katarzyna Rzepecka – Andrzejak – Kierownik PT KRUS wraz z współpracownikami, Jan Śledź – Kierownik BP ARiMR, Bożena Frankowska – Inspektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego, a także Przewodniczący RP WIR w Kole – Michał Wróblewski.

Tematyka posiedzenia dotyczyła aktualnej sytuacji w rolnictwie. Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR, a jednocześnie Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych – Jolanta Nawrocka poinformowała o aktualnych działaniach podejmowanych przez WIR i KRIR. Są to działania, związane głównie, ze zwalczaniem skutków pandemii. KRIR na bieżąco monitoruje także wszelkie akty prawne oraz planowane do wprowadzenia przepisy unijne. Intensywne prace dotyczą tzw. Zielonego ładu czyli strategii dla rolnictwa na lata 2021 – 2027. Planowane obowiązki w zakresie ograniczenia nawożenia, czy obowiązkowej ekologii na poziomie 20% stanowić mogą poważne zagrożenia dla opłacalności produkcji rolnej. Poinformowała także, że po raz pierwszy w historii w posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył urzędujący Prezydent RP Andrzej Duda, z którym wcześniej podpisane zostało porozumienie.

Kierownik ARiMR w Koninie, przekazał informacje dotyczące danych, z tegorocznej kampanii przyjmowania wniosków. Poinformował też o wdrażaniu w Wielkopolsce w najbliższym czasie pilotażowego programu satelitarnej teledetekcji roślin oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Ciekawe informacje przekazali przedstawiciele KRUS. Dotyczyły one m.in.: zasad, w jakich odbywają się uruchomione 15 czerwca turnusy rehabilitacyjne dla rolników. Poinformowano o przedłużeniu do 26 lipca 2020 roku okresu, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika oraz o możliwości ubiegania się o wsparcie w wysokości 1300 zł przez osoby, które przebywały na kwarantannie.

Przedstawicielka Starostwa poinformowała o planowanych Dożynkach Powiatowych, które odbędą się w dniu 6 września br. w Licheniu Starym. W tym dniu, tradycyjnie, odbędzie się też podsumowanie konkursu Powiatowy Rolnik Roku. Nadal można zgłaszać gospodarstwa do konkursu.

W trakcie spotkania wypracowano wniosek do Ministerstwa o poszerzenie listy grup rolników uprawnionych do wsparcia z powodu pandemii COVID 19.

Ze względów bezpieczeństwa posiedzenie odbyło się w gospodarstwie Przewodniczącej RP WIR w Koninie - Jolanty Nawrockiej, która wraz z mężem i rodziną zajęła się przygotowaniem tego wyjątkowego posiedzenia. W imieniu Rady Powiatowej całej Rodzinie Państwa Jolanty i Józefa Nawrockich składam przy tej okazji serdeczne podziękowania.

Elżbieta Bryl


30-06-2020 r.

Szanowni Państwo!

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej zachęca do zgłaszania gospodarstw rolnych w konkursie: Powiatowy Rolnik Roku. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Konińskiego, a w skład Kapituły Konkursu wchodzi m.in.: Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu konińskiego, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy oraz producenci:
- rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej oraz przetworzonej,
- warzyw, owoców i roślin ozdobnych,
- materiału hodowlanego i zarodowego,
- materiału siewnego i szkółkarskiego,
- wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych.

Ponadto w konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i jednocześnie, jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

W powiecie konińskim mamy wielu dobrych rolników, prowadzących z sukcesem gospodarstwa rolne. Często jednak nie mają odwagi zgłosić się do konkursu, lub nikt im tego nie proponuje. Wielu rolników skupia się na niedociągnięciach w swoim gospodarstwie, nie dostrzegając jego zalet, jednocześnie, przez innych rolników są postrzegani jako przodujący, pracowici i zasługujący na wyróżnienie gospodarze. Jeśli jesteście takimi rolnikami, lub macie takich rolników w swoim otoczeniu, prosimy o zgłoszenie się do delegata WIR w gminie lub Biura Powiatowego Izby Rolniczej w Koninie, ul. Hurtowa 1/205; tel.: 63 243 85 34.

Druki potrzebne do zgłoszenia kandydatów:
[ Regulamin konkursu ]
[ Informacje i oświadczenia ]
[ Deklaracja i ankieta konkursowa ]
03-03-2020 r.

W dniu 2 marca 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego kompleksu hodowlanego w powiecie konińskim. Obora na 260 krów połączona łącznikiem z halą udojową na 28 stanowisk została uroczyście otwarta w miejscowości Nowy Czarków w gminie Kramsk. Inwestorami są Państwo Dorota i Piotr Mizerni.

Inwestycja jest efektem wieloletniej pracy całej Rodziny Państwa Mizernych, dlatego uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wszyscy jej członkowie, wraz z najmłodszymi wnukami. Pan Piotr Mizerny wybrał datę otwarcia na dzień 2 marca, ze względu na urodziny wnuka Lucjana. Lucjan to także imię założyciela gospodarstwa, którym był Dziadek Pana Piotra, a Prapradziadek małego Lucjanka. Wzruszające słowa podziękowań Pan Piotr złożył na ręce swej Mamy i Żony, ale także Syna i Córki z Rodzinami.

Na uroczystość zaproszeni zostali także przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej w osobach Członka Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych – Jolanty Nawrockiej, Przewodniczącego RP WIR w Kole – Michała Wróblewskiego oraz Kierownika Biura WIR w Koninie – Elżbiety Bryl. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazaliśmy skromny podarunek wraz z życzeniami sukcesów hodowlanych w nowym budynku.

Obora jest staranie zaprojektowana i wykończona zgodnie z najnowszymi standardami. Rolnicy są członkami grupy producentów mleka MILKON. Aktualnie produkują około 120 tys. kg mleka miesięcznie. Zakupiony zbiornik ma pojemność 20 tys. kg, co umożliwi produkcję na poziomie ok. 300 tys. kg mleka miesięcznie i takie są najbliższe plany rolnika. Jest to możliwe, gdyż praca ostatnich kilku lat umożliwia mu pełne obsadzenie obory wyhodowanymi w gospodarstwie krowami i jałówkami już w najbliższym czasie.

Gratulujemy i życzymy Całej wspaniałej Rodzinie wszelkiej pomyślności.

Elżbieta Bryl17-02-2020 r.

Oferta dzierżawy w gminach Kazimierz Biskupi i Zagórów

Jóźwin Kolonia, Włodzimirów, Olchowo


12-02-2020 r.

W dniu 10 lutego br. odbyło się tradycyjne, coroczne Forum Rolnicze. Tegoroczne Forum zorganizowane zostało wspólnie przez Rady Powiatowe WIR Koninie i Słupcy, przy współpracy z Konińskim i Słupeckim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miejskim w Golinie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 rolników i zaproszonych gości.

Tematyka dotyczyła aktualnych, a jednocześnie budzących sporo pytań zagadnień:

 1. Baza danych o zagospodarowaniu odpadów (BDO) – obowiązki rolników,
 2. Energia w gospodarstwie rolnym,
 3. Problematyka chorób zakaźnych, w tym zagrożenie ze strony wirusa ASF i ptasiej grypy,
 4. Omówienie aktualnych programów dla rolnictwa, w tym dopłat do dobrostanu zwierząt oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Oprócz wysłuchania prelekcji rolnicy uczestniczący w spotkaniu mogli wziąć udział w dyskusji oraz uzyskać indywidualne porady na specjalnie do tego celu przygotowanych stoiskach Agend i Firm uczestniczących w Forum.

Tematykę BDO przybliżył Jarosław Sobczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UMWW w Poznaniu. W kwestii obowiązku rejestracji w Bazie danych o odpadach wyjaśnił, że: „Obowiązek wpisu do rejestru BDO dla rolnika będącego wytwórcą odpadów konieczne jest, jeśli:

 • posiada on pozwolenie zintegrowane (wymagane mi. in. przy hodowli drobiu powyżej 40 tys. sztuk) lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów - niezależnie od powierzchni użytków rolnych, na których gospodaruje – w tym przypadku zostaje wpisany z urzędu do BDO,

  oraz

 • nie posiada żadnej z ww. decyzji, ale gospodaruje na powierzchni użytków rolnych od 75 ha wzwyż – w tym przypadku musi złożyć wniosek elektronicznie przez system BDO, z pewnymi wyjątkami:
  będąc rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych od 75 ha wzwyż nie podlega obowiązkowi wpisu do BDO jeżeli nie posiada żadnej z ww. decyzji i jednocześnie wytwarzane przez niego odpady mieszczą się w rodzajach i ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2531), lub mieszczą się w rodzajach i ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne lub są odpadami komunalnymi.

W podsumowaniu swego wystąpienia Dyr. Sobczak stwierdził, że: „... jakkolwiek orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite, to jednak na gruncie opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami urzędy marszałkowskie z całej Polski wraz z Ministerstwem Środowiska już kilkanaście lat temu przyjęły interpretację zgodnie z którą rolnik indywidualny (tzn. nie prowadzący działalności w postaci spółdzielni czy spółki) nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym rolnika nie dotyczy ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1)”.

Z dużym zainteresowaniem, spotkał się temat energii w gospodarstwie rolnym, który poprowadziła Pani Ewa Kwapich – specjalista WODR. Tematyka dotyczyła energii w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Pani Kwapich omówiła zarówno możliwości zmniejszenia rachunków za prąd poprzez dobór właściwej taryfy, jak i zasady dotyczące instalacji i wytwarzania energii we własnym gospodarstwie. W swej prezentacji omówiła też zasady pozyskania środków na instalacje oraz programy i ulgi, z jakich może skorzystać wytwórca. Wiedza Pani Ewy zdobywana przez wieloletnią pracę, już po jej wykładzie przyciągnęła do jej stoiska licznych rolników na konsultacje indywidualne.

Kolejny temat jest znany rolnikom, gdyż zarówno sprawa ASF jak i ptasiej grypy, jest tematem nr 1 w środkach masowego przekazu jak i bieżącej działalności WIR. Jednak ze względu na rangę problemu, tematu tego nie mogło zabraknąć na tak dużym spotkaniu z rolnikami. Temat omówił Ireneusz Szefliński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie.

Ostatnim z prelegentów był Pan Dawid Michalak – Naczelnik w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie. Przedstawił bieżącą działalność Agencji w zakresie realizacji dopłat bezpośrednich jak i pomocy suszowej dla rolników . Szczegółowo omówił wdrażanie aktualnych naborów, jakie będą przeprowadzane w najbliższym czasie, takich między innymi jak dopłaty do dobrostanu zwierząt i nawadnianie oraz zasady kontroli, jakim podlegają gospodarstwa rolne.

W dyskusji udział wziął m.in.: Pan Tadeusz Węgrzeniejewski – rolnik z Daninowa w gm. Kazimierz Biskupi, który wyświetlił film ze szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w jego gospodarstwie. Rolnik ma problem z uzyskaniem odszkodowani za zniszczone uprawy. Dyskusja dotyczyła także, problemów odszkodowań za małe nawet uchybienia w bioasekuracji, opóźnień w wypłatach pomocy suszowej oraz opóźnień w rozliczaniu dotacji do wapna z powodu braku umowy na środki w WFOŚiGW w Poznaniu.

W trakcie forum pracowała Komisja Uchwał i Wniosków, która zapisała następujące wnioski:

 1. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa o wydanie jasnego stanowiska w sprawie odbioru odpadów rolniczych typu: folia od kiszonek, siatka od słomy, worki od nawozów, itp. Problem dotyczy tych gmin, gdzie nie znaleziono firmy, która podpisałaby umowę na odbiór tych odpadów.
 2. Wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa o nie wprowadzanie podatku cukrowego, gdyż może to doprowadzić do ograniczenia wykorzystania cukru w przemyśle spożywczym a co za tym idzie ograniczenie i spadek cen już i tak bardzo niskich cukru co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie produkcji i spadek cen buraków i jest to ewidentnym zagrożeniem dla polskich plantatorów buraka cukrowego, z uwagi na brak takiego podatku w innych krajach UE.
 3. Przyspieszenie wysiewu nawozów azotowych na wiosnę; powinno to być zależne od panujących warunków atmosferycznych, a nie od sztywnej daty kalendarzowej ustalonej odgórnymi zarządzeniami w Warszawie czy w Brukseli.
 4. Przyspieszenie wypłat w ramach pomocy rolnikom z powodu suszy w 2019 r.
 5. Odszkodowania za szkody łowieckie; powinien płacić skarb państwa jako właściciel dzikich zwierząt, a nie koła łowieckie. Problemy są również z komisjami szacującymi szkody łowieckie – powinny być niezależne od myśliwych. Problem stanowi również utylizacja padłych dzikich zwierząt na gruntach rolników, ponieważ oni muszą płacić za utylizację, co jest kuriozalne. Należy więc w tej kwestii dopracować ustawę o prawie łowieckim.
 6. Rozbiórka – niszczenie przez rolników tam wodnych budowanych przez bobry, aby nie były zalewane łąki i pola uprawne; decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane i wydawane przez instytucje usytuowane jak najbliżej rolników.
 7. Zwiększyć liczbę stacji SMSR (Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej). Aktualnie nie ma żadnego takiego punktu w pow. Konińskim. W ostatnich latach poziom suszy w naszym rejonie wzrasta i w tym roku wszystko na to wskazuje, że susza będzie jeszcze większa, niż w latach poprzednich.

Elżbieta Bryl


24-01-2020 r.

W dniu 22 stycznia 2020 r. w OSP w Kramsku Biuro WIR w Koninie zorganizowało we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii szkolenie, dla osób dokonujących uboju zwierząt we własnym gospodarstwie, na własne potrzeby. Wykład poprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński.

Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze oczekiwania, dlatego WIR będzie organizowała takie szkolenia również w powiecie kolskim i słupeckim. Informacja dostępna będzie na stronach rad obu powiatów.

Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt we własnym gospodarstwie oraz dla osób, które zamierzają tych ubojów dokonywać. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończenia szkolenia.

Elżbieta Bryl


02-10-2019 r.

24 września Rada Powiatowa WIR w Koninie spotkała się na swym drugim posiedzeniu w obecnej kadencji. Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Jolanta Nawrocka, na początku spotkania poinformowała o wynikach wyborów, jakie odbyły się w dniu 19 sierpnia w Poznaniu, gdzie wybrany został Zarząd oraz Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Prezesem Zarządu WIR został wybrany ponownie Pan Piotr Walkowski (Subregion Kaliski), Wiceprezesem - Zbigniew Stajkowski (Subregion poznański), Członkami Zarządu: Bogdan Fleming (Subregion pilski), Jerzy Kostrzewa (Subregion leszczyński) oraz Jan Pauliński z powiatu słupeckiego (Subregion koniński). Jolanta Nawrocka z powiatu konińskiego, została wybrana Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak podkreśliła Pani Nawrocka tak dobry wynik subregionu konińskiego możliwy był tylko dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich delegatów regionu.

Wśród zaproszonych gości był m.in.: Starosta Koniński Pan Stanisław Bielik, który jak podkreślił chciał spotkać się z Radą WIR na początku kadencji. Starosta pogratulował wyboru wszystkim członkom nowo wybranej Rady. Życzył też większego umocowania prawnego izbom oraz większej możliwości oddziaływania w rolnictwie. Starosta Koniński stwierdził w swym wystąpieniu, że widzi w członkach rady, dużą rolę w zabieganiu o sprawy rolnicze. Wyraził też nadzieję na dobrą w przyszłości, tak jak dotychczas, współpracę izby z samorządem powiatowym.

Tematyka główna posiedzenia dotyczyła inwestycji w odnawialne źródła energii w rolnictwie. Sprawy dotyczące tych kwestii omówili: Kinga Świtalska – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Poznaniu oraz przedstawiciel firmy ARIS działającej w branży odnawialnych źródeł energii na rynku konińskim od 10 lat - Arkadiusz Szczeciński.

Ostatnim punktem programu były sprawy bieżące. Zawsze w tym punkcie dyskusja dotyczy najważniejszych spraw nurtujących rolników. Aktualne działania, w tym uruchamiany 3 października program pomocy suszowej omówił Z-ca Kierownika BP ARiMR w Koninie - Dominik Rawski. Dalsza dyskusja dotyczyła problemów związanych z szacowaniem strat suszowych przez komisje gminne, aktualnie bardzo niskich cen zbóż, problemów w zakresie odbioru folii i sznurków plastikowych z gospodarstw rolnych, a także zmian w zakresie utylizacji eternitu.

Wśród wniosków z posiedzenia znalazło się wystąpienie do Ministra Rolnictwa o zablokowanie importu zbóż z Ukrainy. Pomimo suszy i bardzo niskich plonów niemal w całym kraju, ceny zbóż są na bardzo niskim poziomie. Zdaniem samorządu rolniczego w powiecie konińskim, powodem może być napływ zbóż z Ukrainy.

Elżbieta Bryl17-09-2019 r.

Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w dniach 14 i 15 września br. gościł po raz dziewiąty kobiety ze środowisk wiejskich całej Polski w Licheniu Starym w powiecie konińskim. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Polska Gospodyni, z Prezesem Stowarzyszenia Wandą Waleriańczyk na czele.

Każdego roku w Zjeździe bierze kilka tysięcy kobiet wiejskich, w strojach ludowych i regionalnych, które reprezentują swoje KGW, fundacje i inne organizacje wiejskie. W wydarzeniu tym czynny udział od kilku lat bierze także Wielkopolska Izba Rolnicza. W bieżącym roku przygotowaliśmy stoisko z prasą rolniczą, ufundowaliśmy też nagrody w konkursie na najlepsze ciasto i potrawę z dyni. Nagrody wręczył Członek Zarządu WIR Pan Jan Pauliński.

Wydarzenie ma charakter Jarmarku Kulturowego. Gospodynie, podczas pierwszego dnia Zjazdu, w sobotę, prezentują swój dorobek kulturowy i biorą udział w konkursach kulinarnych oraz artystycznych. Równolegle, na scenie, odbywa się przegląd zespołów folklorystycznych. W roku bieżącym celem dodatkowym zjazdu była pomoc Fundacji dla Rodaka, tj.: kampanii wspierającej repatriację Polaków z Kazachstanu.

Dzień pierwszy zakończył się Apelem Jasnogórskim w Bazylice Licheńskiej. Drugi dzień Zjazdu, tradycyjnie, nastawiony jest na przeżycia duchowe. Rozpoczyna go spacerek różańcowy z Kościoła Św. Doroty do miejsca objawień w Grąblinie. Po spacerze wyświetlono, w ramach kampanii wspierającej repatriację Polaków film w reżyserii Jerzego Szkamruka: „Złączyć się z Narodem”. Po filmie uczestnicy Zjazdu, przy akompaniamencie orkiestry dętej, wzięli udział w barwnym korowodzie do Bazyliki Licheńskiej, gdzie odprawiona została Msza św. w ich intencji. Uroczystości zakończył koncert maryjny oraz wspólne odśpiewanie „Barki” przy pomniku św. Jana Pawła II.

Elżbieta Bryl21-08-2019 r.

W dniu 18 sierpnia w Wierzbinku odbyły się Powiatowo–Gminno–Parafialne Dożynki AD 2019. Starostami dożynek byli przodujący rolnicy z gminy Wierzbinek: Wioletta Słowińska oraz Marek Pietrzak, natomiast asystentami: Justyna Licheniak i Michał Liśkiewicz.

Uroczystość miała bardzo odświętny, ale też tradycyjny charakter. Zatem była Msza Święta celebrowana na scenie dożynkowej w amfiteatrze, przekazanie chleba przez Starostów Dożynek, konkurs na najpiękniejszy wieniec, występy zespołów folklorystycznych. Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół De Mono.

W konkursie wieńców dożynkowych udział wzięły 22 wieńce. Regulamin konkursu, który mówi, że wieńce muszą być zgodne z tradycją, wykonane z różnych, wyłącznie naturalnych zbóż i płodów ziemi spowodował, że ostatecznie, pierwsze miejsce zajął wieniec wykonany przez sołectwo Podgór, w gminie Kramsk, drugie - sołectwo Marcjanki w gminie Sompolno, a trzecie sołectwo Wilczyn. Aby tradycji stało się zadość - Rada Powiatowa WIR w Koninie poza konkursem - wystawiła także swój wieniec, który uroczyście w korowodzie dożynkowym ponieśli nasi delegaci: Marcin Grabowski z gminy Wierzbinek, Marek Kołodziejczak z Konina, Karol Licheniak z Kleczewa oraz Jan Lutkowski ze Ślesina.

Konińskie dożynki powiatowe to też okazja do uhonorowania laureatów corocznego konkursu: Powiatowy Rolnik Roku. W roku bieżącym do konkursu przystąpiło 7 gospodarstw, z których 6 otrzymało nominacje. Tegoroczni laureaci to: Sławomir i Arleta Fekner, posiadający nowoczesne gospodarstwo o powierzchni 35 ha w Miłaczewie, gmina Kleczew; Mateusz i Sylwia Jaworscy prowadzący w Patrzykowie w gminie Kramsk 60-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego; Ilona i Marek Michalakowie posiadający w Kucharach Borowych, gmina Rychwał gospodarstwo o powierzchni 130 hektarów, specjalizujący się w hodowli bydła mlecznego oraz Magdalena i Krzysztof Piaseccy z Lubstowa, w gminie Sompolno, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 78 ha, w którym głównym profilem działalności jest produkcja roślinna. Nominacje otrzymali: Adrian Andrzejewski z gminy Kramsk oraz Krzysztofa i Arkadiusz Naworscy z gminy Ślesin. Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała skromny upominek dla jednego z uczestników konkursu, który wręczyła Przewodnicząca Rady Jolanta Nawrocka.

Nasi delegaci z gminy Ślesin – Barbara Tomaszewska oraz z gminy Sompolno: Aldona Poruchała i Marek Matuszewski ze sztandarem Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyli korowodzie dożynkowym i w dziękczynnej Mszy Świętej. Dary ołtarza w trakcie Mszy Świętej złożyła Przewodnicząca RP WIR w Koninie Jolanta Nawrocka oraz Delegat z terenu Wierzbinka - Paweł Liśkiewicz.

Tradycyjnie, jak co roku na Dożynkach Powiatowych urządziliśy swoje stoisko, które odwiedziło wielu delegatów naszej rady, rolników oraz gości.

Pomimo, że po raz kolejny tegoroczne plony z powodu suszy są dużo niższe, niż we wcześniejszych latach, to rolnicy potrafią być wierni, budowanej przez wieki tradycji. Zawsze też umieją dziękować Bogu za plony i chleb.

Elżbieta Bryl07-08-2019 r.

W dniu 5 sierpnia 2019 r odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Konińskiego. W posiedzeniu uczestniczył z ramienia Zarządu Prezes Piotr Walkowski. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził Pan Henryk Bartczak.

W trakcie posiedzenia Komisja Wyborcza w składzie: Karol Licheniak – przewodniczący, Arleta Wieczorek – Stolarska - sekretarz oraz Aldona Kościelska – członek przeprowadziła wybory Przewodniczącego Rady oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR.

Po raz trzeci Przewodniczącym Rady została Pani Jolanta Nawrocka, reprezentująca w WIR gminę Kramsk, natomiast Delegatem na WZ WIR z terenu powiatu konińskiego, także po raz trzeci – Pan Antoni Bryl z gminy Stare Miasto.

Rada powiatowa WIR w Koninie liczy 28 osób i wraz z radą powiatu poznańskiego jest najliczniejszą radą w Wielkopolsce. Wszystkim członkom rady, życzymy powodzenia w realizacji planowanych działań, osiągniecia zamierzonych celów i sukcesów w rozwiazywaniu problemów rolnictwa wielkopolskiego.

Elżbieta Bryl15-05-2019 r.

W dniu 10 maja w pięknie położonym gospodarstwie agroturystycznym „Karpik” Państwa Małgorzaty i Tomasza Dębińskich w Sokołowie gm. Koło odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie konińskiej Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu uczestniczyły też Rady Powiatowe WIR w Kole, Słupcy i Turku.

W ramach podsumowania Członek Zarządu WIR - Jolanta Nawrocka przekazała informacje dotyczące tegorocznych wyborów, które zaplanowano na dzień 28 lipca 2019r. Poprosiła uczestników o wsparcie pracowników WIR w organizacji wyborów poprzez kontakt z gminami. Zachęcała też do kandydowania oraz rzetelnej pracy na rzecz samorządu rolniczego. W ramach dyskusji zgłoszono wnioski: o poszerzenie listy obszarów ONW w gminie Wilczyn, o zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dofinansowania lasów oraz o wyjaśnienie kwestii dotyczących wygórowanych parametrów produkcji obornika w ramach Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Na koniec złożono podziękowania Pani Jolancie Nawrockiej za pracę w Zarządzie WIR oraz Przewodniczącemu RP WIR w Kole za organizację spotkania. Wszyscy delegaci i pracownicy otrzymali pamiątkowe medale WIR oraz podziękowania za pracę w mijającej kadencji 2015-2019.


Na koniec wszystkie rady powiatowe upamiętniły spotkanie wspólnymi zdjęciami.

Elżbieta Bryl26-03-2019 r.

20 marca 2019 r. w OSP w Sławsku odbyło się Forum Rolnicze organizowane przez Biuro Powiatowe WIR w Koninie, przy wsparciu Konińskiego Starostwa Powiatowego. W Forum uczestniczyło około 150 osób, w tym około 110 rolników.

Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie, Członek Zarządu WIR - Jolanta Nawrocka, która przywitała wszystkich uczestników forum. Podziękowała za przybycie posłom: Ryszardowi Bartosikowi, Zbigniewowi Dolacie, Leszkowi Galembie, Tomaszowi Nowakowi i Krzysztofowi Ostrowskiemu, a także Wicestaroście Konińskiemu – Władysławowi Kocajowi, Sołtysowi Sławska – Wiesławowi Czaji i Zbigniewowi Stajkowskiemu - Członkowi Zarządu WIR. Wśród obecnych na sali liczne grono stanowili przedstawiciele instytucji takich jak KOWR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, WODR, KRUS, Przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ponieważ lista była bardzo długa to powitanie było ogólne, jednak szczególne podziękowanie złożone zostało przede wszystkim rolnikom, za tak liczną obecność, zważywszy na dobrą pogodę.

Jako pierwszy wystąpił i również podziękował za przybycie Wicestarosta Koniński, a zaraz po nim sołtys, radny gminy Rzgów Pan Wiesław Czaja.

W punkcie pierwszym zabrała głos Elżbieta Dryjańska reprezentująca WODR Poznań, która omówiła program działań dotyczący zmniejszania zanieczyszczenia wód azotanami. Wyjaśnione zostały cele i zadania programu oraz obowiązki, które na rolnika nakłada program.

Po tym omówieniu Przewodnicząca poinformowała uczestników Forum, aby wszelkie pytania oraz zastrzeżenia kierować do Komisji Uchwał i Wniosków w osobach trzech przedstawicieli – Pana Pawła Domańskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Karola Licheniaka. Poinformowała także o nadchodzących wyborach do izb rolniczych, które przypadają na dzień 28 lipca br. Poprosiła, aby każda z gmin zaproponowała w wyborach kandydatów, którzy będą godnie reprezentowali swoją gminę, oraz byli przede wszystkim rolnikami, a nie tylko mieszkańcami wsi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński omówił m.in. zasady bioasekuracji w gospodarstwie rolnym, w zakresie ochrony przed ASF. Choroba pojawiła się już w odległości 100 km od granic powiatu konińskiego, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na ochronę stad, przed możliwością zakażenia. Problemem, który pojawił się w ostatnim czasie jest sposób postępowania ze zwierzętami pourazowymi. Jeśli rolnik ma zwierzę, np.: sztukę bydła, która złamała nogę, to musi po zbadaniu przez lekarza weterynarii znaleźć uprawnioną ubojnię, która dokona uboju w jego gospodarstwie. Jest to kłopotliwe, jednak takie są przepisy.

W kolejnym punkcie pracownik KOWR – Adrian Ratajczyk omówił możliwości uzyskania pożyczki na rozwój obszarów wiejskich, a także zachęcił do udziału w kampanii Ministerstwa Rolnictwa : „ Polska smakuje” i zaprosił Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania się do konkursu: „Bitwa regionów - bitwa na smaki”. Zgłoszenia do tego ostatniego konkursu przyjmowane są przez stronę internetową w terminie do 31 marca br.

W następnej kolejności przedstawiciele Banku BGŻ, poinformowali o planowanej z dniem 1 kwietnia br. zmianie nazwy banku. Jednocześnie zapewnili, że nadal będą wspierać rolników, proponując kredyty preferencyjne i klęskowe. Atrakcyjną ofertę przygotowali dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, utworzyli specjalne konto bankowe, za prowadzenie którego KGW nie będzie musiało ponosić kosztów. Zasugerowali swą pomoc przy wypełnianiu wniosków, wszelkiej formalnej procedury. W efekcie końcowym Przewodnicząca zgłosiła potrzebę zmiany przez BGŻ kalkulatora, na bardziej korzystny dla rolników. Jednocześnie zauważyła, że promować się na forum mogłyby się także inne banki, w tym spółdzielcze. Jednak, z takiej możliwości inne banki, poza BGŻ BNP Paribas nie skorzystały.

Kolejnym tematem była możliwość skorzystania z dofinansowania przez Koła Gospodyń Wiejskich. Temat ten omówiła Pani Paulina Witucka z BP ARiMR w Koninie. Aby skorzystać z dofinansowań opartych na Ustawie KGW z dn. 09.11.2018 r. KGW musi spełniać określone warunki. Konieczne jest prowadzenie przez KGW ewidencji przychodów i kosztów. Jak poinformował Poseł Ryszard Bartosik dla KGW przygotowanych jest kolejnych 40 mln. zł na rok 2019.

Oferty dla rolników przedstawiły także firmy: NISSAN Polody z Kalisza oraz OZE Expert w zakresie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W trakcie dyskusji rolnicy zadawali pytania, na które odpowiadali głównie zgromadzeni na sali posłowie. Pytania dotyczyły wielu spraw takich jak:

 • uproszczenie norm wysiewu i dostosowanie terminów wysiewu nawozów do polskich warunków oraz wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu dokumentacji nawozowej dla rolników,
 • zrównanie statusu rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej z rolnikiem prowadzącym tradycyjne gospodarstwo rolne,
 • podjęcie działań w celu zwiększenia opłacalności produkcji trzody chlewnej poprzez ograniczenie importu mięsa i zwiększenie eksportu naszego mięsa na nowe rynki,
 • ujednolicenie rzeczywistego - realnego obliczania dochodowości gospodarstw rolnych, tak aby była jednakowa dla wszystkich zainteresowanych instytucji,
 • rozpoznanie nowego problemu: nikt nie chce zbierać - odbierać foli po sianokiszonkach, co za 2 -3 lata wywoła duży problem środowiskowy,
 • emerytury rolnicze – dlaczego prawo do emerytury rolniczej jest uzależnione od pozbycia się przez rolnika jego własności,
 • OSP – wysokie koszty energii oraz utrudnienia związane z organizacją imprez,
 • zakaz budowania budowli rolniczych na niektórych terenach należących do gminy Golina,
 • rozbieżności w cenach nawozów między jesienią, a wiosną,
 • wymiana pokryć dachowych z eternitu itp.

Podsumowanie należało do Zbigniewa Stajkowskiego - Członka Zarządu WIR oraz delegata do KRIR, który pokrótce opisał zadania WIR, ale także pracę rolników, ich relacje z innymi mieszkańcami wsi, organizacjami samorządowymi jak i z myśliwymi, czy też ekologami.

Na koniec w ramach podziękowania za organizację Forum zostały wręczone okolicznościowe medaliony przygotowane przez WIR z okazji 100-lecia polonizacji Wielkopolski. Instytucje i osoby uhonorowane to: Starostwo Powiatowe w Koninie - na ręce Wicestarosty Władysława Kocaja, Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku, które w cudowny sposób ugościło uczestników Forum. Medalion został wręczony na ręce Przewodniczącej Koła – Doroty Stępczyńskiej. Samorząd gminy Rzgów – na ręce Sołtysa Sławska - Wiesława Czaji oraz za wkład pracy w organizację Forum - Delegaci WIR z terenu gminy Rzgów - Wojciech Woźniak oraz Michał Janc.

Elżbieta Bryl
Aleksandra Marciniak


14-03-2019 r.

Kobiety-rolniczki zgromadzone przy Radzie Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie dzięki inicjatywie swej Przewodniczącej - Beaty Pawlak w dniu 12 marca 2019 r. spędziły miłe popołudnie w zajeździe „U Kwiatków” w Sompolnie. Przy wspólnym obiedzie oraz wyśmienitych słodkościach Panie spędziły czas na wspomnieniach oraz dzieleniu się swymi doświadczeniami.

Rada w obecnym składzie spotyka się od 2014 roku. Jej głównym celem jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich, wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodzin oraz propozycji ich rozwiązań, podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi, inicjowanie i wpieranie działań promujących produkty lokalne i ich sprzedaż oraz rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet wiejskich.

Dotychczas Rada zorganizowała szkolenie nt. tradycji świętojańskiej, przedsiębiorczości, sprzedaży bezpośredniej i rozwoju osobistego, spotkanie dotyczące tradycji wypieku ciast bożonarodzeniowych oraz kilka wyjazdów integracyjnych. W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet 2019 wzięło udział około 50 pań z regionu konińskiego, w tym Członek Zarządu WIR – Jolanta Nawrocka. W spotkaniu uczestniczyli także delegaci Rady Powiatowej WIR w Koninie: Antoni Bryl oraz Bogumił Leszczak, z rąk których panie otrzymały życzenia i kwiaty.

W trakcie spotkania odbyła się prezentacja produktów marki Tupperware oraz wypieku ciast przy pomocy naczyń tej firmy.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować sponsorom: firmie Piast z Lewkowca, firmie weterynaryjnej Vet-Lab z Brudzewa; firmie VINKON S.A. z Konina, Edwardzie i Markowi Kwiatkowskim z Zajazdu: „U Kwiatków” oraz delegatom WIR: Bogumiłowi Leszczakowi i Antoniemu Brylowi.

Elżbieta Bryl


20-11-2018 r.

Biuro Powiatowe WIR w Koninie zorganizowało w dniu 15 listopada br. wyjazd do Sejmu RP dla grupy 50 rolników z terenu powiatu konińskiego.

Grupa z Konina spotkała się na Sali Plenarnej z pracownicą Wszechnicy Obywatelskiej Sejmu, która przedstawiła rolnikom zasady funkcjonowania Sejmu. Omówiła także sposób pracy poszczególnych Komisji sejmowych, w tym w sposób szczególny Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tak złożyło się, że w tym samym dniu, w Sali kolumnowej Sejmu odbywało się posiedzenie Komisji Rolnictwa dotyczące sytuacji na rynku trzody chlewnej. Rolnicy uczestniczący w posiedzeniu tej Komisji z rozgoryczeniem opuszczali salę obrad, gdyż spotkanie nie przyniosło żadnych pomysłów na rozwiązanie ich problemów. Oczekiwali oni merytorycznej dyskusji, zamiast tego zaserwowano im referaty i analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa oraz kierunki doskonalenia i możliwości rozwoju hodowli trzody w przyszłości. Tymczasem aktualnie na rynku wieprzowiny panuje zapaść, która stwarza realne zagrożenie upadkiem wielu gospodarstw.

Oprócz spotkania w Sejmie rolnicy mieli też możliwość obejrzenia Zamku Królewskiego.

Elżbieta Bryl


15-10-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach projektu współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich zorganizowała 6 konferencji dla wszystkich subregionów Wielkopolski nt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym”. Jedna z takich konferencji odbyła się 11 października br. w Rannej w gminie Kramsk w powiecie konińskim. Uczestniczyli w konferencji rolnicy, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Nadleśnictwa Konin oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych z powiatów: Koło, Konin, Słupca i Turek.


Spotkanie prowadziła Przewodnicząca RP WIR w Koninie i Członek Zarządu WIR - Jolanta Nawrocka. Po omówieniu celów spotkania poprosiła o zabranie głosu gospodarza terenu - Wójta Kramska - Józefa Dropa, który przybliżył uczestnikom gminę Kramsk oraz podziękował za współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Następnie Prezes WIR Piotr Walkowski dokonał wprowadzenia do tematu konferencji. Rozpoczął od historii Prawa łowieckiego w ciągu ostatnich 2 lat. Pomysł szacowania strat przez Urzędy Wojewódzkie, sołtysów oraz Urzędy Gmin nie zostały wprowadzone w życie. Aktualnie szacowanie strat mają wykonywać pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jednak na chwilę obecną, nie zostali jeszcze przeszkoleni. Prezes Walkowski poinformował, że można w biurach powiatowych WIR uzyskać informacje na temat obwodów łowieckich oraz złożyć pisemne skargi na niewłaściwe zachowania myśliwych.

Pozostali prelegenci poruszyli tematy:
Bernard Rux – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie – problemy związane z dokonaniem odstrzałów dzików, a oczekiwania środowiska rolniczego. Poruszył również kwestie dotyczące zminimalizowania uciążliwości w zakresie powstania szkód ze strony zwierzyny oraz przy wykonywaniu polowania.


Waldemar Kubiak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin – omówił zasady tworzenia powstawania wieloletnich planów łowieckich.
Ireneusz Szefliński – omówił zasady bioasekuracji w związku z ASF zarówno dla rolników i myśliwych. Choroba przesuwa się, na zachód, choć bardzo powoli, to jednak niepokojący jest fakt, że pojawia się, w co raz to nowych krajach Europy. Piotr Walkowski omówił również tematykę dotyczącą wyznaczania granic obwodów łowieckich i prac Komisji powstałej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz szacowanie szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Rolnicy poruszyli następujące tematy:

 • problem muflonów sprowadzonych do powiatu konińskiego przed 10-oma laty. Populacja bardzo się rozmnożyła i wyrządza poważne straty w uprawach rolnych;
 • szkód wyrządzanych przez bobry;
 • zastraszania myśliwych i rolników przez ekologów, którzy twierdzą, że teraz na dzikach odbędzie się „rzeź”. Jeśli nie będą zabijane dziki, to będą zabijane ciężarne lochy w naszych gospodarstwach.

Władysław Kocaj – Wicestarosta Powiatu Konińskiego – w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że szkoda, że tak ważne ustawy jak prawo łowieckie powstają metodą „prób i błędów”. Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się zarówno rolnicy, jak i myśliwi. Stwierdził, że wszystkie opinie wyrażone w trakcie tego spotkania będą analizowane.

Bożena Frankowska – Wydział Rolnictwa Starostwa Powiatowego – poinformowała o możliwości skorzystania z odszkodowań za straty wyrządzone przez bobry w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku nie było odszkodowań w powiecie konińskim, bo nie było zgłoszeń.

Na koniec Jolanta Nawrocka poinformowała, że uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Janem Ardanowskim. Minister między innymi zapowiedział powstanie Rady Rolnej, która łączyć będzie wszystkie związki i organizacje rolnicze. Rada taka byłaby ciałem doradczym dla Ministra. Jej siła byłaby znacznie większa, niż pojedynczych organizacji.

Elżbieta Bryl


24-09-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała spotkania dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne odbyło się w Remizie OSP w Sławsku w gminie Rzgów. Jest to kolejne z cyklu 20 szkoleń, jakie przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, są aktualnie organizowane przez WIR w całej Wielkopolsce.

Fot. KRUS PT Konin

Od 27 lipca br. obowiązują rolników nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania i stosowania nawozów. Konieczność zmiany tych przepisów, wynika z wytyczenia na obszarze całej Polski strefy szczególnie narażonej na skażenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Sankcje jakie nałożyła na Polskę Unia Europejska zmusiły do wprowadzenia przepisów, których celem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia wód Bałtyku. Nowe terminy stosowania nawozów, obowiązki dotyczące przechowywania nawozów naturalnych oraz dokumenty obowiązujące rolników to tematy, które pomimo, że już obowiązują, to nie do końca są rolnikom znane. Dlatego do przeprowadzenia wykładów zaprosiliśmy specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego – Panią Danutę Nowak oraz Annę Jagodzik z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.


Niemałe emocje wśród uczestników spotkania wzbudził kolejny temat tj. opłaty za wodę. Sprawy związane z kompetencjami i strukturą Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, w tym także opłaty za wodę omówił Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak.

Kolejnym tematem spotkania była problematyka spółek wodnych. Najważniejsze informacje dotyczące ich działalności przekazał Cezary Siniecki Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (w likwidacji).

Fot. KRUS PT Konin

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali płyty CD z prezentacjami ze szkolenia, drukami potrzebnymi do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyką wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Elżbieta Bryl


23-08-2018 r.

W dniu 19 sierpnia br. rolnicy powiatu konińskiego oraz diecezji włocławskiej uczestniczyli w dorocznym święcie plonów. Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki odbyły się w tym roku w gminie Kramsk. Starostami dożynek byli : Dorota Mizerna oraz Józef Nawrocki, natomiast asystentami: Daria Modelska i Rafał Kąkolewski.

Uroczystość miała bardzo odświętny, ale też tradycyjny charakter. Zatem była Msza Święta z homilią Ks. Biskupa Wiesława Meringa – ordynariusza diecezji włocławskiej, korowód dożynkowy, przekazanie chleba przez Starostów Dożynek, konkurs na najpiękniejszy wieniec, występy zespołów folklorystycznych i wiele innych atrakcji.


W konkursie wieńców dożynkowych udział wzięło 25 wieńców. Komisja konkursowa miała kłopot z wyborem najlepszych. Regulamin konkursu, który mówi, że wieńce muszą być zgodne z tradycją, wykonane z różnych, wyłącznie naturalnych zbóż i płodów ziemi spowodował, że ostatecznie wygrały tradycyjne wieńce z: Półwioska Starego w gminie Ślesin, Morzyczyna w gminie Wierzbinek oraz Kramska. Trudno jednak nie wspomnieć o pięknych wieńcach, wykonanych niestandardowo, a nawiązujących np. do rocznicy odzyskania niepodległości.

Tradycyjnie też w powiecie konińskim dożynki są okazją do przekazania odznaczeń Ministra Rolnictwa : „Zasłużony dla rolnictwa” . Na wniosek Rady Powiatowej WIR w Koninie odznaczenie to otrzymał Kazimierz Andrzejewski z Ksawerowa w gminie Kramsk. Miło nam poinformować, że na wniosek Starostwa Powiatowego w Koninie za zasługi w organizacji pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznych nawałnic odznaczenie : „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali trzej delegaci Rady Powiatowej WIR w Koninie. Są to: Wojciech Woźniak i Michał Janc ze Sławska w gminie Rzgów oraz Ryszard Luźny z Bystrzycy w gminie Grodziec.


Konińskie dożynki powiatowe to okazja do uhonorowania laureatów corocznego konkursu: Powiatowy Rolnik Roku. Z dziesięciu nominowanych gospodarstw, wybrano pięć, które otrzymały statuetkę „Żniwiarza”. Najlepszymi z najlepszych zostali: Aleksander Banasik z Budzisławia Kościelnego w gm. Kleczew, Magdalena i Radosław Jaworscy z miejscowości Ranna w gm. Kramsk, Jolanta i Dariusz Klichowscy z Radoliny w gm. Golina, Marta i Mariusz Kowalscy z Ksawerowa w gm. Kramsk oraz Irena i Marian Rusin z Polic w gm. Kramsk. Nominacje otrzymali: Sylwia i Karol Balcerzak z gminy Rychwał , Zofia i Sławomir Kowalscy z gminy Sompolno, Beata i Paweł Kwiecińscy z Liśca Wielkiego w gminie Stare Miasto, Karolina i Tomasz Liczbińscy z gminy Stare Miasto oraz Mariola i Jan Pałucki z gminy Kazimierz Biskupi. Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała też skromny upominek dla jednego z laureatów.


Wielkopolska Izba Rolnicza czynnie uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych. W tym dniu do Kramska przybyli niemal wszyscy delegaci z powiatu konińskiego. Nasze stoisko odwiedziło wielu rolników oraz zaproszonych gości.

Przewodnicząca Rady i Członek Zarządu WIR Jolanta Nawrocka oraz Delegat do Rady Wojewódzkiej WIR – Antoni Bryl złożyli dary ołtarza w trakcie Mszy Świętej. W korowodzie dożynkowymi nasi delegaci ponieśli wieniec, a na placu dożynkowym serwowano grochówkę zasponsorowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Pomimo, że tegoroczne plony z powodu suszy są dużo niższe, niż w innych latach, to rolnicy potrafią być wierni, budowanej przez wieki tradycji.

Elżbieta Bryl


19-03-2018 r.

Wioleta i Witold Słowińscy z Morzyczyna znaleźli się w dziesiątce najlepszych rolników w województwie. Sukces ten zapewnił im udział w XVII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.

Wyniki Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017 ogłoszono 11 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie podjęło się zorganizowania wyjazdu na tę uroczystość przedstawicieli powiatu konińskiego. W wyjeździe uczestniczyli głównie laureaci konkursu Powiatowy i Wielkopolski Rolnik Roku z lat poprzednich. Delegacji przewodniczyli : Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Jolanta Nawrocka Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a jednocześnie Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie.

Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” nieprzerwanie od 17 lat promuje wielkopolskie rolnictwo. Uczestniczyło w nim już 1100 gospodarzy z naszego regionu, a statuetkę Siewcy otrzymało 166 z nich. Wyróżnieni rolnicy prezentowali wyjątkowo wysoki poziom produkcji, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wyróżniającą estetyką gospodarstw, uzyskiwali bardzo dobre efekty ekonomiczne, przejawiali troskę o środowisko naturalne.

W ubiegłym roku, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kapituła odwiedziła producentów zbóż, bydła mlecznego, trzody chlewnej, ogrodników, sadowników, a także producentów grzybów oraz hodowców koni, ryb i zwierząt futerkowych. Łącznie 56 gospodarstw rolnych z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. Najlepszych 20 gospodarzy nominowała do nagrody, a 10 spośród nich zarekomendowała do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2017.

Decyzją kapituły, najcenniejsze trofea konkursowe: prestiżowy tytuł, statuetka „Siewcy” oraz nagroda finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych, stały się również udziałem rolników z powiatu konińskiego. Wioleta i Witold Słowińscy z Morzyczyna w gm. Wierzbinek prowadzą nowoczesne gospodarstwo specjalizujące się w produkcji pomidora gruntowego (na 13 ha) i cebuli (na 9 ha) oraz truskawki ekologicznej. Gospodarstwo jest zmechanizowane i spełnia najwyższe standardy organizacji pracy oraz wszystkie normy integrowanej produkcji roślin. Rolnicy osiągają satysfakcjonujące wyniki, roczny plon pomidora kształtuje się na poziomie 80 ton/ha, a cebuli - 50 ton/ha.

Fot. UMWW w Poznaniu/S.Wdowczyk

Państwo Słowińscy są laureatami Powiatowego Rolnika Roku 2016, a także finalistami ubiegłorocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym zwyciężyli na szczeblu rejonowym oraz zajęli II miejsce w jego etapie wojewódzkim.

Marta J. Bagrowska - Rzecznik prasowy powiatu konińskiego
Elżbieta Bryl – WIR Konin


16-03-2018 r.

W dniu 14 marca 2018 w Kramsku odbyło się kolejne organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Starostwo Powiatowe w Koninie - Forum Rolnicze powiatu konińskiego. Jest to kontynuacja rozpoczętych przez WIR przed 11 laty cyklicznych spotkań rolników z przedstawicielami Sejmu, Senatu, władz samorządowych oraz instytucji powiązanych z rolnictwem.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum była gospodarka łowiecka na terenie powiatu konińskiego. Temat ten jest tu szczególnie istotny, gdyż do końca marca Starosta Koniński po zasięgnięciu opinii izby rolniczej musi wydać opinię w sprawie przedłużenia dzierżawy obwodów łowieckich na kolejnych 10 lat.

Stąd też obecność władz Okręgowego Związku Łowieckiego w Koninie. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa muflonów sprowadzonych do obwodu położonego na terenie gminy Kramsk. Kilka sztuk sprowadzonych tu przed kilkunastoma laty rozmnożyło się do blisko 100 sztuk, czyniąc olbrzymie szkody w uprawach rolnych. Uczestniczący w obradach przedstawiciele PZŁ w osobach Prezesa Bernarda Ruxa i Przewodniczącego Okręgowej Rady Łowieckiej Bronisława Roweckiego przekazali informację, że w najbliższym czasie dojdzie do odstrzału 50 sztuk. Stan docelowy, jaki zaplanowano na bieżący rok to 25 sztuk.

Kolejnym istotnym tematem, jaki poruszono jest sprawa obowiązku nałożonego przez Ministerstwo Finansów na rolników będących czynnymi płatnikami podatku VAT. Od stycznia bieżącego roku mają oni obowiązek przekazywania internetowo do urzędów skarbowych tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Problematykę związaną z obowiązkami w tym zakresie przekazał specjalista US w Koninie Zbigniew Siepka.

Omówienia wielu istotnych spraw dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie dokonał Prezes Piotr Walkowski. Odniósł się m.in. do nowego prawa łowieckiego. Poinformował, że WIR zgłosiła poprawkę dotyczącą obniżenia wieku uczestników polowania do 16 lat. Poinformował zebranych o nowych przepisach w walce z ASF i zagrożeniach dla rolników, jakie wiążą się z wystąpieniem tej choroby.

Na koniec informacje o aktualnych działaniach doradztwa rolniczego przekazał Józef Gęziak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Koninie. Natomiast informacje o aktualnościach w ARiMR przekazał Kierownik Biura Powiatowego w Koninie Pan Jan Śledź. Zachęcił do korzystania z porad specjalistów: Naczelnik Działu IRZ – Pani Pauliny Wituckiej oraz Leszka Garbaciaka - Naczelnika Działu Płatności Obszarowych.

Miłym akcentem spotkania była obecność samorządowców z gminy Czerniejewo. Na ręce Starosty Konińskiego Stanisława Bielika oraz Przewodniczącej RP WIR w Koninie Jolanty Nawrockiej przekazali symbolizujące gminę statuetki niedźwiadków w podziękowaniu za zorganizowanie pomocy w postaci płodów rolnych oraz środków pieniężnych, jaką gmina otrzymała od rolników i mieszkańców powiatu konińskiego po nawałnicy z 11 sierpnia ubiegłego roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat m.in. wystąpienia do gmin Posła Sachajki odnośnie finansowania izb rolniczych. Jak zapewnił Poseł Leszek Galemba jest to inicjatywa, posła Sachajki, która nie ma poparcia większości parlamentarnej.

(-) Elżbieta Bryl


23-10-2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Miraś” w gminie Kramsk w powiecie konińskim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR Koła, Konina, Słupcy i Turku. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 53 delegatów oraz zaproszeni goście, którymi byli: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Dyrektor KOWR w Poznaniu – Wojciech Perczak oraz przedstawiciele ARiMR, KRUS, PZD WODR i Starostwa Powiatowego w Koninie.

W dniu 22 stycznia br w powiecie konińskim odbyło się jedno z pierwszych spotkań informacyjnych spotkań z rolnikami pod nazwą „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W spotkaniach uczestniczą instytucje rolniczych takie jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak podkreślił otwierając spotkanie Poseł Witold Czarnecki w spotkaniach tych chodzi o to, „by władza nie oddaliła się od ludzi” i aby, być blisko ich spraw i problemów.


Jako pierwszy głos zabrał Dyr. Wojciech Perczak z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który szczegółowo omówił zasady rozdysponowania gruntów. Poinformował, że w trybie bezprzetargowym można nabyć działki przylegające do działek rolnika. Jeśli do działki przylegają pola kilku zainteresowanych rolników, to ogłasza się licytację. Omówił też nowe kryteria zawierania umów dzierżawy gruntów oraz prowadzone przez KOWR działania promocyjne. Rolnicy z gminy Wilczyn wyrazili swe niezadowolenie wobec Dyrektora Perczaka z powodu niedotrzymania złożonej im obietnicy w sprawie przetargu 36 działek o pow. od około 8 do około 16 ha (łącznie prawie 500 ha gruntów) po obiekcie rolnym Wiśniewa. Dyrektor w czerwcu ubiegłego roku obiecał przychylić się do wniosku rolników, aby jedna działka przypadła na jednego rolnika. Tymczasem, zorganizowano 3 przetargi, w których niektóre osoby wygrały 3 krotnie. Niestety, nie można było bardziej szczegółowo omówić tego problemu, gdyż Dyr. Perczak spieszył się na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa.

Aneta Wolna z Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Poznaniu omówiła harmonogram PROW 2014-2020 na najbliższy rok. Najbardziej oczekiwany program tj. Modernizacja Gospodarstw Rolnych – obszar D zostanie uruchomiony już w lutym br.

Zmiany w emeryturach i ubezpieczeniach KRUS omówił Dyrektor Adam Minkowski, a następnie Pani Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie zapoznała uczestników spotkania z działaniami instytucji w zakresie zapobiegania wypadkom. Omówiła też możliwości leczenia sanatoryjnego oraz zasady uczestnictwa w konkursach dotyczących bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Dyrektor Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Adam Błochowiak zachęcał rolników do zakupu środków ochrony roślin tylko od certyfikowanych sprzedawców oraz zachowywania etykiet z opakowań. Przestrzegał przed „kupowaniem” nalepek na opryskiwacze bez wykonywania przeglądów, gdyż jest to przestępstwo, zagrożone poważnymi karami.


Informacje o zadaniach, jakie w 2018 roku stoją przed Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przekazała Pani Wicedyrektor Wiesława Witaszak. Wielkopolski ODR zatrudnia 359 osób, w tym 262 pracuje w biurach powiatowych. Obsługują oni 120 tys. gospodarstw rolnych, co oznacza, że na jednego doradcę przypada średnio 400 rolników. Oprócz zadań nałożonych przez resort rolnictwa, ośrodek realizować będzie zadania, o które wnioskowali w ankietach rolnicy. Główne z nich to: promocja postępu biologicznego, podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Najbliższe plany dotyczą też obsługi e-wniosków, wymogów dla rolników związanych z obszarami OSN, bioasekuracji w zakresie ASF i ptasiej grypy itp. Wymieniono także współpracę z WIR w zakresie wspólnej organizacji cyklu szkoleń dla rolników na temat uprawy zbóż, hodowli bydła i trzody chlewnej oraz cross compliance.


Kapitan Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie uwrażliwił uczestników spotkania na zagrożenia pożarowe. Najczęstsza przyczyną 132 pożarów domów mieszkalnych na terenie powiatu konińskiego w 2017 roku były podpalenia, nieostrożność osób oraz nie czyszczenie przewodów kominowych. Obowiązkiem, z którego często nie zdajemy sobie sprawy jest konieczność wykonywania raz na 5 lat przeglądu instalacji elektrycznej oraz raz na rok przeglądu komina, po którym powinniśmy otrzymać protokół. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, wobec braku takich dokumentów. Przestrzegał też przed wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach. Zalecał też ostrożność przy gaszeniu np.: zapalonych sadzy w kominie wodą, gdyż woda natychmiast zamienia się w parę i grozi większym poparzeniem.

Na koniec Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński omówił objawy oraz przebieg choroby i zasady postępowania w przypadku ASF. W dniu 19 stycznia 2018 w Polsce odnotowanych jest 81 ognisk choroby. W latach 2014-2016 wykryto 163 zakażone dziki, w roku 2017 już 724 sztuki, a w roku 2018 już 153 chore zwierzęta.


Spotkanie trwało 4 godziny. Jednak odczuwany był niedosyt wśród rolników, bowiem cel, jakim miało być poznanie przez rządzących naszym krajem problemów wsi i rolników, wydawało się, że może być zrealizowany na końcu spotkania, w czasie przewidzianym na dyskusję. Niestety, wtedy nie było Posła Witolda Czarneckiego, który musiał opuścić salę, już po pierwszej godzinie spotkania.

(-) E. Bryl


23-10-2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Miraś” w gminie Kramsk w powiecie konińskim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR Koła, Konina, Słupcy i Turku. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 53 delegatów oraz zaproszeni goście, którymi byli: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Dyrektor KOWR w Poznaniu – Wojciech Perczak oraz przedstawiciele ARiMR, KRUS, PZD WODR i Starostwa Powiatowego w Koninie.

Tematyka spotkania obejmowała sprawy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie. Poruszono wiele ważnych dla rolników tematów, takich jak sprawa nowego Prawa Łowieckiego, projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, działań prowadzonych przez nowo powołaną instytucję, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wiele innych.


Wśród najważniejszych tematów dla rolników, zwłaszcza gminy Wilczyn w powiecie konińskim była sprawa rozdysponowania gruntów przeznaczonego do dzierżawy Obiektu Rolnego Wiśniewa, o powierzchni prawie 500 ha. Przed rokiem WIR opiniowała podział tych gruntów na mniejsze działki, które będą przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych okolicznych rolników. Jak informowano Radę Powiatową w Koninie - Społeczna Rada przy ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych wnioskowała, aby rozdysponowanie gruntów odbywało się na zasadzie: jedna działka – dla jednego rolnika. Tymczasem po kolejnych przetargach okazało się, że kolejne przetargi wygrywają te same osoby. Jak podkreślił delegat z terenu gminy Wilczyn Paweł Domański - dzielenie obszarów w celu umożliwienia powiększenia gospodarstw było w tej sytuacji bezcelowe, a same przetargi wzbudziły wiele rozgoryczenia wśród rolników. Zdaniem Dyrektora Perczaka ustawa ogranicza prawo wydzierżawienia jednej działki przez jednego rolnika tylko do obrębu geodezyjnego.


Poseł Galemba odpowiadał na pytania uczestników, które dotyczyły m.in. zatrucia jeziora w gminie Przykona, nowej ustawy o Izbach Rolniczych i Prawa Łowieckiego, zbiornika Jeziorsko oraz odszkodowań za straty w rolnictwie i wielu innych.

Następnie Pani Ewa Jakubowska z KRUS poinformowała o nowej inicjatywie KRUS polegającej na objęciu dzieci do lat 16 ubezpieczeniem, jeśli przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS oraz zachęciła do rejestracji na portalu KRUS w celu ułatwienia dostępu do informacji.

Bożena Frankowska ze Starostwa Powiatowego w Koninie poinformowała o zgłoszeniu rolników potrzebujących pomocy po sierpniowych nawałnicach z gminy Czerniejewo.

Kierownik BP ARiMR w Koninie Jan Śledź udzielił informacji o stopniu zaawansowania wypłat bezpośrednich w powiecie konińskim. Wydano już 93 % decyzji. Wypłaty 70 % płatności zaczęły spływać na konta rolników.

Na koniec Pan Józef Gęziak – Kierownik PZD WODR w Koninie wyjaśnił kilka kwestii związanych ze zmianami w działaniach PROW, które zdaniem rolników i doradców wymagają zmian. WODR wniósł poprawki do niektórych rozporządzeń w tym zakresie.

Spotkanie zakończono ustalając, że następne tego typu spotkanie odbędzie się w 2018 roku w powiecie tureckim.

(-) E. Bryl
WIR Konin


11-09-2017 r.

W 2017 roku gmina Stare Miasto była gospodarzem tradycyjnego rolniczego święta plonów w powiecie konińskim. Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w niedzielę 10 września 2017 r .

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, gdzie Mszę Św. poprowadził biskup włocławski Wiesław Mering . Następnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac przy kościele.


Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w przygotowanie uroczystości poprzez organizację stoiska. Przewodnicząca Rady Powiatowej Jolanta Nawrocka wraz z delegatami do WIR z terenu gminy Stare Miasto: Antonim Brylem oraz Pawłem Kwiecińskim przekazała kosz z chlebem i płodami ziemi w trakcie Mszy Św.

W trakcie Dożynek Powiatowych ogłaszane są corocznie wyniki konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. W skład Kapituły oceniającej gospodarstwa wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, WODR, KRUS oraz WIR. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni przez różne instytucje okołorolnicze. Jedną z nagród ufundowała także Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie.W części oficjalnej uroczystości wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Zasłużony dla rolnictwa” , a następnie rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Chleb upieczony z tegorocznego zboża na ręce Biskupa Wiesława Meringa przekazali starostowie tegorocznych dożynek- rolnicy gminy Stare Miasto: Hanna Przybyłowicz z Główiewa oraz Tomasz Kwieciński z Liśca Wielkiego.


Po części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna z występami zespołów ludowych. Gośćmi specjalnymi byli śpiewacy i tancerze z Ukrainy.

Jednak najważniejszym elementem tej części Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja miała tym razem bardzo trudne zadanie, gdyż zaprezentowano ponad 30 pięknych, misternie wykonanych wieńców. Przyjęto zasadę, aby uhonorować w pierwszej kolejności te wieńce, które nie zawierają żadnych gotowych, nie naturalnych elementów. Ostatecznie zwyciężył wieniec z sołectwa Wilczyn w powiecie konińskim.

(-) E. Bryl
WIR Konin


17-08-2017 r.

Problem muflonów w powiecie konińskim, o którym pisaliśmy już na naszej stronie powraca. Stado muflonów, które sprowadzono do gminy Kramsk przed 10-oma laty w ilości 4 sztuk, rozmnożyło się i czyni duże straty na polach rolników. Rolnicy czują się bezsilni. Zgodnie bowiem z założeniami wieloletniego planu łowieckiego dla działającego na tym obszarze koła łowieckiego w roku 2017 powinno być maksymalnie 10 sztuk muflonów, tymczasem ich liczba jest wielokrotnie większa. Nadleśnictwo szacuje ją na ok. 40 sztuk. Zdaniem rolników może ich być nawet 70. Dotychczasowe rozmowy, spotkania i pertraktacje z Kołem Łowieckim, czynione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Starostę Konińskiego czy Wójta Gminy Kramsk nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zwiększono wprawdzie odstrzał, ale stado nadal jest liczne i kilkakrotnie przekracza zakładaną w planie łowieckim wielkość.

Dlatego rolnicy zwrócili się do redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu problemu. W dniu 11 sierpnia br. na polach gminy Kramsk odbyło się spotkanie rolników z redaktorem Tomaszem Ślęzakiem. Rolnicy pokazali szkody wyrządzone przez muflony w kukurydzy, gdyż zboża zniszczone w znacznym procencie zdążyli już zebrać. Kukurydza wygryzana począwszy od wschodów, jest znacznie przerzedzona. Późniejsze straty, to połamane łodygi i nagryzione kolby.

W spotkaniu uczestniczyła Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Elżbieta Bryl Kierownik Biura WIR w Koninie.Jak wynika z korespondencji prowadzonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych problem rozrastającej się populacji muflonów nie dotyczy tylko województwa wielkopolskiego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 11 maja 2017 r. do Ministra Środowiska o rozwiązanie problemu jaki powstał w województwie kujawsko-pomorskim na skutek sprowadzenia muflona przez jedno z kół łowieckich. Rolnicy nie mają możliwości występowania do kół łowieckich o odszkodowania, gdyż muflon nie jest wpisany do odpowiedniego paragrafu Prawa Łowieckiego, i za wyrządzone przez nie szkody myśliwi nie odpowiadają. Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Łowieckie, które umożliwią uzyskanie przez rolników odszkodowań. Ponieważ, w odpowiedzi Min. Środowiska czytamy, że:… szkody czynione przez muflony należą do szkód umiarkowanej uciążliwości z racji ograniczonego zasięgu występowania tego gatunku i nie ma potrzeby nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie pod kątem wprowadzenia muflona do art. 46 ust. 1 pkt. 1 … ”.

Po otrzymaniu tej informacji do wiadomości, Wielkopolska Izba Rolnicza ponowiła wniosek do Ministra Środowiska o uregulowanie problemu muflonów, posługując się przykładem powiatu konińskiego. Zdaniem WIR introdukowanie obcych gatunków na tereny obwodów łowieckich powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi i wydaniem zgody przez władze samorządowe. Stosowną zgodę powinien wydać też Minister Środowiska.

Jak podaje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (www.iop.krakow.pl): ,, … muflon jest w Polsce gatunkiem obcym, podlega on ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, zgodnie z którą zabronione jest wprowadzanie gatunków obcych do środowiska przyrodniczego. W ustawie tej nie ma żadnego zapisu powołującego się na inne akty prawne regulujące introdukcje obcych gatunków zwierząt łownych. Dlatego możliwa jest interpretacja, według której introdukcje muflona łamią przepisy o ochronie przyrody i podlegają karze grzywny lub aresztu. Dowolność w interpretacji przepisów przyczynia się do tego, że w ostatnich latach introdukcje muflonów odbywają się w dużej mierze w sposób niepodlegający w praktyce żadnej kontroli ani ograniczeniom. Niewątpliwie jest to jedną z głównych przyczyn bardzo znacznego wzrostu liczebności populacji tego gatunku w naszym kraju… ”.

W treści pisma z Min. Środowiska czytamy: ,, … istnieją sposoby, dzięki którym można zabezpieczyć uprawy, jak i ograniczyć występowanie szkód łowieckich. Na posiadaczach gruntów rolnych leży obowiązek dbałości o własne uprawy i ochrony ich przed zniszczeniem, także we własnym zakresie np.: przez dodatkowe zabezpieczenie czy podejmowanie w tym celu współpracy z kolami łowieckimi.”

W zaistniałej sytuacji wyrażamy sprzeciw wobec zrzucania na rolników odpowiedzialności za ochronę upraw. W związku z powyższym WIR wystosowała pismo o ponowne rozpatrzenie wniosku KRiR z dnia 11 maja 2017 w sprawie uregulowania kwestii problemu niekontrolowanej hodowli muflona w Polsce.

(-) E. Bryl
WIR Konin


12-07-2017 r.

Antoniemu Brylowi,
Delegatowi powiatu konińskiego do Walnego
Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Matki
ś. p.
Teresy Wiesławy Bryl
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


21-06-2017 r.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Odolanowie pow. Ostrów Wlkp. odbyła się piąta edycja Krajowego Święta Kaczki. Impreza ta współfinansowana z Krajowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego miała na celu promocję mięsa i tym samym zwiększenie spożycia mięsa z kaczki. Jednym z elementów Święta był konkurs na najlepszą potrawę z mięsa kaczego. Do udziału zgłosiło się 10-oro uczestników. Jednym z nich była Komisja ds. Kobiet i rodziny w Środowisku Wiejskim reprezentowana przez Przewodniczącą Komisji, Członka Zarządu WIR p. Jolantę Nawrocką, która jednocześnie wykonała samodzielnie wspaniałe potrawy z kaczki: czerninę oraz kaczkę pieczoną nadziewaną farszem mięsnym podaną z jabłkami i śliwkami suszonymi.Komisja oceniająca potrawy miała poważny problem z wytypowaniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie potrawy były wyśmienite, a stoły pięknie udekorowane.


Dlatego laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Doceniono nie tylko kunszt wykonania , ale także olbrzymi wkład pracy wszystkich uczestniczących w konkursie.


Podziękowania należą się także organizatorom, którym są: Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Wielkopolska Izba Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Producentów Rolnych GAYOR oraz Grupa Producentów Rolnych TOP GAJOR.

(-) E. Bryl
Foto: Katarzyna Strzyż - BP WIR Ostrów Wlkp.


29-03-2017 r.

Panu Pawłowi Kwiecińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
ś. p.
Stanisława Kwiecińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


31-01-2017 r.

Z dumą informujemy, że wieloletni delegat do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gminy Wilczyn Pan Paweł Domański z Ościsłowa ( na fotografii drugi z prawej) na uroczystej Gali Powiatu w dniu 27 stycznia br. otrzymał odznakę „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Odznakę wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

W trakcie Gali Statuetkę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego w dziedzinie „Działalność społeczna” otrzymała Pani Irena Arend z Dankowa ( fotografia poniżej - pierwsza z Pań od lewej) w gminie Kleczew. Pani Irena jest m.in. członkinią Rady ds. Kobiet przy biurze powiatowym WIR w Koninie.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

(-) E. Bryl


26-01-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


25-01-2017 r.

Pierwsze z serii rolniczych forów w Wielkopolsce organizowanych od wielu lat przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbyło się 24 stycznia w powiecie konińskim. Uczestnikami forum byli jak zawsze rolnicy oraz instytucje działające w obszarze rolnictwa. Na spotkanie przybyli też włodarze gmin powiatu konińskiego i miasta Konin w osobach wójtów, burmistrzów, sekretarzy i pracowników urzędów.


Tematem przewodnim spotkania była problematyka szacowania strat w uprawach rolnych i pomoc klęskowa Państwa. W ostatnim roku zmieniające się, nieczytelne przepisy, konieczność podporzadkowania prac komisji wymogom monitoringu suszy oraz sam sposób naliczania odszkodowań w ARiMR spowodował wśród rolników wiele żalu i poczucia niesprawiedliwości. Obecność na spotkaniu Dyrektora Zbigniewa Króla z Wydz. Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującego się od lat tą problematyką, pozwoliła na wzajemne poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Dyrektor Król podkreślił, że komisje zbyt późno przysyłają do urzędu protokoły strat. Ich nawał pojawia się np.: po ogłoszeniu naboru wniosków na pomoc. Urząd wtedy, w krótkim czasie nie jest w stanie nie jest w stanie ich zaopiniować.

Z kolei członkowie komisji borykają się z wieloma problemami takimi jak, m.in. konieczność dostosowania strat do monitoringu, który nie jest dokładny i np.: nie obejmuje niektórych miejscowości, gdzie wystąpiło niekorzystne zjawisko. Monitoring nie przewiduje też wielu upraw np.: rzepaku czy kukurydzy na słabszych glebach, podczas gdy, w zwykłych latach, z powodzeniem rośliny te są tam uprawiane. Dodatkowo komisja nie jest w stanie dokładnie ocenić typu gleby, gdyż często gleby są niejednorodne i w jednej uprawie mogą wystąpić pasowo różne typy i klasy. Problemem są też narzucone przez rozporządzenia obowiązki w zakresie wpisu poziomu strat np.: w sytuacji całkowitego wymarznięcia oziminy, jej zaorania i zasiania uprawy jarej komisja nie mogła wpisać więcej niż 50% strat. Na tym polu nie można było szacować drugi raz strat spowodowanych np.: suszą. Powodowało to poczucie niesprawiedliwości wśród rolników.


Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził sposób naliczania pomocy przez ARiMR. Rolnik, któremu wymarzło kilka hektarów pszenicy i ją zaorał ma w protokole 50 % strat. Jeśli oprócz tej pszenicy miał jeszcze kilkanaście arów tej samej uprawy ze stratami rzędu 40% , to żadnej pomocy nie otrzymał, gdyż średni procent strat w uprawie wyniósł poniżej 50 %. Stąd rozżalenie wśród rolników jest duże.


Kolejnym tematem była konieczność wydania rękojmi w obrocie prywatnym ziemią. Obecnie rękojmia może być wydana przez urząd gminy, ODR lub izbę rolniczą. Konieczne jest wzajemne informowanie się o wydaniu takich dokumentów , aby zapewnić czytelność i spójność podejmowanych decyzji.


Ostatnim istotnym tematem było zwalczanie ASF i ptasiej grypy. Rolnicy zgłaszali swe uwagi do wymogów związanych z nowymi zasadami kolczykowania świń oraz innymi obowiązkami wynikającymi z aktualnych przepisów.

Na koniec krótkie wystąpienia mieli KRUS oraz sponsorzy: Bank BGŻ Paribas i SGB. Firma B-2M Sp. z o.o. przekazała ulotki z ofertą w zakresie prowadzenia grup producenckich oraz pozyskiwania środków unijnych.

Wypracowane następujące wnioski:

 1. Konieczne jest organizowanie szkoleń informacyjnych dla komisji szacujących szkody na temat obowiązujących przepisów w zakresie szacowania strat w rolnictwie
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk wójtowie i burmistrzowie oraz prezydent miasta będą informowali rolników o tym, że komisja jest powołana na stałe i istnieje możliwość zgłaszania strat.
 3. Wypracowanie spójnych zasad i interpretacji przepisów dotyczących szacowania strat. Przykład stanowi monitoring. Nie może on być tworzony dla całej gminy, gdyż często bywa tak, że w jednej części gminy deszcz pada, a w innej, która nie jest monitorowana - nie. Podobnie nie można dokładnie określić klasy gleby na danej działce, zwłaszcza na terenach niejednorodnych glebowo.
 4. Zlikwidować wymóg przedłożenia zaświadczenia ze starostwa o niezalesieniu gruntu, który ma przedmiotem sprzedaży. Obecnie starostwa zmuszane są wydawać takie zaświadczenia. W wielu wypadkach wystarczyłoby przedłożenie wypisu z rejestru gruntów lub nakazu podatkowego.
 5. Stworzyć system wzajemnego informowania się urzędów gmin, ODR-ów i izb rolniczych o wydanych rękojmiach dla osób nabywających grunty rolne.
 6. Umożliwić rejestrację drugiego numeru świni przez ARiMR. Konieczne szybkie wprowadzenie nowych druków i systemu informatycznego.

(-) Elżbieta Bryl


05-01-2017 r.

Panu Dominikowi Niedźwiedzińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
byłego Delegata Konińskiej Izby Rolniczej
ś. p.
Jana Niedźwiedzińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


09-12-2016 r.

Czas adwentu to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Czas przygotowań głównie duchowych, ale my, kobiety myślimy też o tym , jak przygotować coś smakowitego dla naszych rodzin. Dla kobiet z powiatu konińskiego była to też okazja, aby spotkać się w większym gronie i podzielić naszym doświadczeniem w przygotowaniu potraw świątecznych.


Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodziny przy biurze WIR w Koninie Pani Beata Pawlak zorganizowała spotkanie, na którym panie najpierw wypiekały, a następnie dekorowały tradycyjne pierniczki i ciasteczka. Przy tej okazji było dużo rozmów, wspomnień oraz dzielenia się sposobami przygotowania tych pięknych, rodzinnych Świąt. Okazuje się, że w każdym domu, czy to wieczerza wigilijna, czy potrawy na pierwszy i drugi dzień świąt chociaż są podobne, to wyglądają trochę inaczej. Można było zatem wymienić się przepisami.


Spotkanie odbyło się w lokalu gastronomicznym „Rogatka” w Jaroszewicach Rychwalskich w gm. Rychwał. Właścicielką jest Pani Anna Świerczyńska, która oprócz prowadzenia lokalu i sklepu spożywczo-przemysłowego wykonuje też piękne przedmioty techniką decoupage. Można było zakupić ozdoby świąteczne, w tym pięknie zdobione bombki.


Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy własnoręcznie przygotowanym obiedzie i oraz ciasteczkach.

Dziękujemy Pani Annie Świerczyńskiej za udostępnienie nam lokalu oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Galeria

Elżbieta Bryl


22-08-2016 r.

W deszczu, ale też uroczystej odświętnej atmosferze odbyły się w ostatnią niedzielę 21 sierpnia 2016r Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Kazimierzu Biskupim. Rada Powiatowa WIR w Koninie uczestniczyła aktywnie w uroczystościach. Przewodnicząca Rady Jolanta Nawrocka wraz z delegatami gminy Kazimierz Biskupi: Iwoną Ziarniak oraz Wiesławem Urbaniakiem przekazali chleb jako dar ołtarza w czasie Mszy Św. Następnie uczestniczący w uroczystościach delegaci do RP powiatu konińskiego ponieśli w korowodzie dożynkowym płody ziemi: chleb i owoce oraz wieniec dożynkowy.


Starostami tegorocznych dożynek byli: Aldona Kościelska oraz Tadeusz Węgrzeniejewski. W trakcie uroczystości dożynkowych nastąpiło tradycyjne przekazanie i podzielenie się chlebem oraz wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. Była to też okazja do złożenia podziękowań rolnikom za ich pracę oraz podsumowania ostatniego roku w rolnictwie.

W trakcie Konińskich Dożynek Powiatowych od wielu lat honorowani są najlepsi rolnicy w ramach konkursu: „Powiatowy Rolnik Roku”. W tegorocznej edycji laureatami zostali: Monika i Piotr Czajczyńscy; Anna i Krzysztof Ruszczyńscy; Wioletta i Witold Słowińscy; Adam i Marta Strzelczykowie oraz Anna i Tomasz Szczepankiewiczowie. Natomiast nominacje otrzymali: Monika i Tomasz Urbaniakowie; Ewa i Ryszard Grochocińscy: Bożena i Mirosław Kaczmarkowie; Aneta i Rafał Karmowscy oraz Tomasz Przybyłowicz.

Dla jednego z gospodarstw Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała skromną nagrodę, natomiast wszyscy otrzymali gratulacje oraz dyplomy uznania.

Biuro Powiatowe Izby w Koninie przygotowało stoisko, gdzie rolnicy mogli zasięgnąć porad oraz otrzymać prasę rolniczą.

Galeria

Elżbieta Bryl


24-03-2016 r.

Spotkanie w sprawie obchodów XX-lecia Izby Rolniczej regionu konińskiego odbyło się w dniu 21 marca 2016 w Koninie. Udział wzięli Przewodniczący Rad Powiatowych WIR w Koninie –Jolanta Nawrocka, w Kole – Michał Wróblewski, w Słupcy – Stanisław Plesiński oraz Turku – Marek Pańczyk. Uczestniczyli w spotkaniu także delegaci do WZ WIR z powiatu Słupca – Jan Pauliński oraz Turek – Krzysztof Przygoński. Pracowników reprezentowali : Elżbieta Bryl i Przemysław Tomczak.


Było to już drugie spotkanie dotyczące tej tematyki. Ustalono, że uroczystości odbędą się w dniu 7 maja br. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w powiecie tureckim. Zaplanowano, że spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. Przyjęto wstępny program uroczystości oraz rozdzielono obowiązki.

Z racji usytuowania obchodów organizacją wyżywienia i technicznym przygotowaniem terenu zajmą się przedstawiciele powiatu tureckiego.GG :F7FxG0G0Groszeń. Biuro w Koninie odpowiada za przygotowanie historii izby oraz prowadzPPL