Powiat Średzki usytuowany jest w środkowej części woj. wielkopolskiego, gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy. Zajmuje obszar 62.075 ha, a użytki rolne 46.178 ha.Obejmuje 5 gmin, w tym 1 gminę miejsko-wiejską. Wszystkie gminy podzielone są na 104 sołectwa. Bezpośredni wpływ na rodzaj upraw ma produkcja zwierzęca. Część uzyskanych plonów jest wykorzystywana jako pasza. Znaczący udział w produkcji rolniczej maja uprawy zbożowe, ziemniaki przemysłowe, buraki cukrowe i rzepak, warzywa gruntowe: przeważają cebula, kapusta, marchew. Do dominującej grupy należą: tucz trzody chlewnej hodowla bydła, uprawa owoców. W powiecie Średzkim zlokalizowanych jest wiele zakładów działających na rzecz rolnictwa m.in.: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych Pętkowo, Pracownia Doświadczalnictwa Polowego Winna Góra, a także firmy przetwórstwa rolnego.
Powiat Średzkie wyróżnia się również walorami przyrodniczymi objętymi formami ochrony przyrody takie jak: Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego krajobrazu "Bagna Średzkie", czy Obszar Chronionego Krajobrazu "Szwajcaria Żerkowska". Dodatkową atrakcja jest działalność agroturystyczna i możliwość jazdy konnej w miejscowościach Hermanów, Młodzikowo, Podgaj, Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2017

22-08-2020 r.

W tym roku 15 sierpnia obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, która była kulminacyjnym punktem wojny polsko–bolszewickiej. Konflikt zakończył się 18 marca 1921 r. zawarciem traktatu w Rydze. Zwycięstwo Polski w tej wojnie stało się spoiwem narodu polskiego oraz powodem do dumy dla Polaków.

Z tej okazji przed Kwaterą Powstańców Wielkopolskich na średzkim cmentarzu została odsłonięta tablica z kolejnymi nazwiskami Powstańców Wielkopolskich z naszego powiatu uczestniczących w bitwie. Przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych oraz delegacja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Przewodniczący Franciszek Szymkowiak, Członek RP WIR Szymon Kaczmarski, Kierownik BPWIR a jednocześnie Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krystyna Kubicka-Sztul złożyli tam wiązanki kwiatów.18-08-2020 r.

Jak co roku Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach akcji „Promocja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej Dzieci Wiejskich” zorganizowała kolonie dla dzieci z rodzin rolniczych. W tym roku 20 dzieci z naszego powiatu wypoczywały we Władysławowie, miejscowości położonej nad samym brzegiem Bałtyku.

Dzieci miały dużo atrakcji, między innymi rejs statkiem po Bałtyku, wycieczkę do Wąwozu Chłapowskiego, zwiedziły także latarnię w Rozewiu oraz spacerowały wąwozem Lisi Jar, zwiedziły Trójmiasto i Hel. Były także zorganizowane zajęcia i turnieje sportowe wraz z Olimpiadą Sportową, quizy i konkursy wiedzy, dyskoteki, karaoke, wieczory artystyczne oraz ognisko. Dzieci miały także możliwość także kąpać się i plażować na plaży strzeżonej.05-11-2019 r.

Każdego roku 20 października społeczeństwo Środy składa wiązanki kwiatów pod tablicą pomordowanych w 1939 roku, na Starym Rynku i łąkach Kijewskich. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z jej Przewodniczącym Franciszkiem Szymkowiakiem. W tym roku mija 80 lat eksterminacji Polaków na terenach okupowanych przez Niemców poprzez masowe, często publiczne egzekucje.

Obchody organizowane są przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne w hołdzie ofiarom tego mordu. Pani Bożenna Urbańska - Prezes ŚTK przypomniała historię – tragedię, jaka rozegrała się na średzkim Starym Rynku. Niemcy rozstrzelali wówczas 29 Polaków.

Krystyna Kubicka-Sztul


30-09-2019 r.

Dożynki – Święto Plonów – jedno z najpiękniejszych staropolskich obyczajów dziękczynnych za ukończenie żniw. Jest to wyrażenie podziękowań rolnikom za trud, ciężką pracę, wytrwałość i umiłowanie ziemi. Pierwsze w roku bieżącym odbyły się 10.08. Dożynki Sołeckie w Brzeziu. Następnymi były 17.08. Dożynki Sołeckie w Czarnym Piątkowie i Grójcu, 24.08. Dożynki Sołeckie w Mącznikach, 25.08. Dożynki Gminne w Środzie Wlkp., Zaniemyślu i Krzykosach, 01.09. Dożynki Powiatowe w Kruczynku, gmina Nowe Miasto nad Wartą. Tegoroczne obchody Święta Plonów zakończyły Dożynki w Gminie Dominowo (08.09).

W imieniu Prezesa WIR Piotra Walkowskiego życzenia rolnikom i ich rodzinom przekazał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Franciszek Szymkowiak.

Krystyna Kubicka-Sztul


10-09-2019 r.

Organizatorami Jarmarku Kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji działających na terenach wiejskich były parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wlkp. oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zielniczkach z Przewodniczącą Katarzyną Lis, która w 2017 r. była pomysłodawczynią organizacji jarmarku.

Swoje stoiska z rękodziełem i pysznymi ciastami prezentowały KGW Zwola, Nowojewo, Czarne Piątkowo, Starkówiec Piątkowski, Szlachcin, Garby, Winna Góra, Zielniczki, Chromiec oraz fundacja Dwóch Serc z Sulęcinka. Wszystkich witali Proboszcz kolegiacki ks. Janusz Śmigiel, Burmistrz Piotr Mieloch, wicestarosta Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka i Kierownik BP WIR Krystyna Kubicka-Sztul. Obecni byli: Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Fertała, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert.

Panie z KGW Zielniczki wystąpiły w ludowych średzkich strojach. Po uroczystej mszy św. gdzie Panie przyniosły dar chleba i winogron, odbył się wykład lekarza A. Paciorkowskiego na temat cukrzycy - epidemii XXI wieku.

Krystyna Kubicka-Sztul


09-09-2019 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach akcji „Promocja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej Dzieci Wiejskich” organizuje od wielu lat kolonie letnie i zimowiska. W tym roku z powiatu średzkiego do Białego Dunajca na zimowisko 12.01.-21.01.2019r. wyjechało 16 dzieci a na kolonie letnie 01.08-11.08.2019r. 20 dzieci. Mimo, że niektóre z nich już spędzały tam wakacje z radością wracają, chwaląc warunki zakwaterowania i przygotowany program ich pobytu.

W dniach 09.07-20.07.2019r. pięcioro dzieci wyjechało na kolonie letnie do Dziwnówka. Dzieci wróciły opalone, zadowolone z nowymi siłami do szkoły.

Krystyna Kubicka-Sztul


09-08-2019 r.

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Powiatowej dokonano wyboru Franciszka Szymkowiaka na Przewodniczacego Rady i Tadeusza Ochowiaka na Delegata na Walne Zgromadzenie WIR.

Skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp:

 • Mirosław Jankowiak,
 • Tadeusz Ochowiak,
 • Szymon Grewling,
 • Franciszek Surdyk,
 • Szymon Kaczmarski,
 • Stefan Kominek,
 • Monika Błociszewska-Nowak,
 • Franciszek Szymkowiak,
 • Krzysztof Dudziak,
 • Andrzej Kowarz.

Krystyna Kubicka-Sztul01-04-2019 r.

Na zaproszenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich Zwola, Gmina Zaniemyśl w dniu 23 marca 2019 r., uczestniczyliśmy w obchodach Jubileuszu 50-lecia jego istnienia. Na uroczystość przybyli: Krzysztof Urbas – Wójt Gminy Zaniemyśl, Małgorzata Fertała - Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego, Justyna Dąbrowska – Przewodnicząca Rady Gminy Zaniemyśl, Bogdan Schwanke – Z-ca Wójta Gminy Zaniemyśl, Ryszard Grześkowiak – Radny Powiatu Średzkiego, Zbigniew Łyszczarz – Radny Gminy Zaniemyśl, Anna Kicińska – Radna Gminy Środa Wlkp. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali: Agnieszka Śniedziewska, Andrzej Kowarz, Tadeusz Ochowiak – Członkowie RP WIR w Środzie Wlkp., Krystyna Kubicka-Sztul – Kierownik BP WIR.

Przybyłych gości i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu średzkiego, powitała Lucyna Roszczka – Przewodnicząca KGW Zwola.

Z inicjatywy Rady Powiatowej WIR w Środzie Wlkp. POZKiOR przyznał odznaki „Zasłużony Działacz Kółek Rolniczych Województwa Wielkopolskiego” byłej Przewodniczącej KGW Zwola - Czesławie Jackowiak, działaczką od 50 lat istnienia KGW Zwola - Helenie Boczar, Hannie Baranowskiej. „Order Wdzięczności Matkom Wsi” wręczono p. Czesławie Kozubskiej, która wychowała siedmioro dzieci. Podziękowania skierowano również dla p. Stanisławy Jaworskiej, która przez 20 lat pełniła funkcję Sołtysa wsi Zwola, otrzymała Medal Wielkopolskiej Izby Rolniczej „100-lecie Polonizacji”. Dla KGW oprócz gratulacji wręczono „Medal 150-Lat KGW i 120-Lat Samorządu Rolniczego w Polsce”. W imieniu RP WIR odznaczenia wręczali Tadeusz Ochowiak – Członek RP WIR, jednocześnie Członek Prezydium Zarządu POZKiOR w Poznaniu, Andrzej Kowarz – Członek RP WIR i Krystyna Kubicka-Sztul.

50 lat działalności, jak podkreślali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście, jest to ogromny sukces dla Pań działających w KGW, życząc przy tym dalszej wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz lokalnej społeczności i kultywowania tradycji ludowych naszego regionu.

Przewodnicząca Lucyna Roszczka w imieniu Pań z KGW Zwola serdecznie dziękując za życzenia i miłe słowa, wręczyła gościom oraz wszystkim KGW powiatu średzkiego podziękowania. Uczestnicy jubileuszu wznieśli toast – symboliczną lampką szampana – podkreślający wyjątkowy charakter wydarzenia.

Część artystyczną zapewniły występy zespołu folklorystycznego „LUTNIA” z zaniemyskiego GOK i „ROBCEZ”. Dzięki nim wydarzenie zostało uświetnione muzycznie oraz wokalnie.

Krystyna Kubicka-Sztul


26-03-2019 r.

XII edycja Forum Rolniczego Powiatu Średzkiego odbyła się 26 lutego 2019 r. w Środzie Wielkopolskiej. Organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Każda edycja Forum Rolniczego stwarza okazję do spotkań rolników oraz producentów z przedstawicielami instytucji działającymi w obszarze rolnictwa.

Wśród uczestniczących w spotkaniu 116 rolników z całego powiatu średzkiego byli obecni m.in. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Piotr Mieloch, Starosta powiatu średzkiego Ernest Iwańczuk, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Tadeusz Tomaszewski, członek Zarząd WIR Zbigniew Stajkowski oraz parlamentarzyści partii rządzącej – Krzysztof Ostrowski i Zbigniew Dolata, Obecni byli także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa: KOWR, ARiMR, KRUS, WIORiN, WODR, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawicielki KGW (które upiekły dla uczestników Forum pyszne ciasta). W spotkaniu uczestniczyli także rolnicy Agro Unii wraz ze swoim liderem na powiat średzki Filipem Pawlikiem.

Przybyłych uczestników i gości powitał Przewodniczący RP WIR Marian Walkiewicz, dyskusję prowadził Mirosław Jackowiak Delegat na WZ WIR. Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Szczepański wygłosił wykład, który dotyczył zarówno bioasekuracji, jak i również sporych rozmiarów zagrożeń związanych z ASF. Podczas dyskusji zostały poruszone m.in. tematy poświęcone działalności służb weterynaryjnych, które wzbudziły duże kontrowersje wśród zgromadzonych rolników. Pojawiły się również zarzuty rolników adresowane do myśliwych i strony rządowej. Kontrowersje wywołała polityka rządu w sprawie ASF, która przynosi najwięcej strat w Wielkopolsce, bo tu jest największa skala produkcji. Należy podjąć pilne działania w celu poprawy sytuacji na rynku trzody, o której się mówi od dawna przy różnych spotkaniach. Krytycznie oceniono postępowanie myśliwych odnośnie planów prowadzenia odstrzałów, zagrożeniem staje się coraz większa liczba wilków, pojawiających się coraz bliżej gospodarstw, a bobry robią ogromne spustoszenia. Kontrowersje budzi także polityka rządu dot. polskiej żywności w marketach (w tym jej znakowania).

Rolnicy zostali zapoznani z działaniami w ramach PROW na lata 2014-2020. Uwagi Rolników dotyczyły braku informacji ze strony ARiMR w stosunku do banków w sprawie kredytów suszowych oprocentowanych 0,5%, o których w mediach informował minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski. Działania KRUS przedstawił Kierownik Marek Wieland.

Dyrektor KOWR i jednocześnie Wiceprezes WIR - Bogdan Fleming przedstawił zadania i strategie KOWR-u oraz projekt promocji polskiej żywności „Polska Smakuje”. Pytania rolników dotyczyły dzierżawy gruntów na terenie powiatu średzkiego i przedłużania zawartych umów, w stosunku do których zgłaszano nieprawidłowości przy zawieraniu umów.

Magdalena Seidler z KOWR przedstawiła m.in. możliwości korzystania z pożyczki ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem zasobu WRSP, o którą mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne do 300 ha.

Rolnicy zgłaszali uwagi do ustawy dotyczącej „Rolniczego Handlu Detalicznego”, która ich zdaniem jest niedopracowana. Aby produkować ser czy wędliny należy zgromadzić tony dokumentów z różnych instytucji i wydać duże pieniądze, to na pewno nie jest promocja małych gospodarstw.

Maciej Bartczak – Dyrektor Oddziału Regionalnego „Wody Polskie”, wskazał na słabą współpracę ze spółkami wodnymi, którym jedynie zleca się zadania. Jednym z zadań Wód Polskich jest kompleksowe oczyszczenie cieków wodnych.

Jak zauważył jeden z rolników, coraz więcej na terenach wiejskich jest mieszkańców z miast i trudno dzisiaj jest rolnikowi gospodarować. Jeśli przeprowadzili się na teren wiejski, to winni akceptować warunki wsi.

Filip Pawlik z Agro-Unii stwierdził, że trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do zorganizowania kolejnych protestów. Samorząd Rolniczy ma zbyt małe kompetencje a rząd nie przyjmuje żadnych argumentów. Rolnicy planują więc kolejne protesty.

Krystyna Kubicka-Sztul


16-07-2018 r.

W dniach 29-30 maja br. gościliśmy rolników z Niemiec, którzy przyjechali by zapoznać się z wielkopolskim rolnictwem. Pierwszego dnia goście mieli możliwość zwiedzania zakładu „Joskin” produkującego wozy asenizacyjne w Trzciance, obory z automatem udojowym w Przybychowie oraz gospodarstwa grupy producenckiej w Jędrzejewie. Tę część wizyty przygotował Józef Tomczak Kierownik BP WIR w Czarnkowie.

Późnym popołudniem delegacja z Niemiec dotarła do gospodarstwa agroturystycznego w Młodzikowie w powiecie średzkim. Podczas wspólnej kolacji z właścicielem gospodarstwa p. Andrzejem Wojciechowskim goście dowiedzieli się o profilu gospodarstwa. Zorganizowano dla nich także przejażdżkę bryczkami po okolicy.

Drugiego dnia rolnicy gościli w gospodarstwie Elżbiety i Tomasza Putz w Marianowie Brodowskim (gm. Środa Wlkp.), gdzie mieli okazję zobaczyć nowoczesną suszarnię zbóż i rzepaku. Następnie zwiedzili gospodarstwo w Gorzycach gm. Miłosław gdzie prowadzona jest hodowla bydła mięsnego.

Wizytę studyjną naszych gości z Niemiec zakończyło zwiedzanie Pałacu oraz pięknego parku w Rogalinie. Mimo, że program wizyty był bardzo napięty, to wszystko naszym gościom się bardzo podobało, co wyrazili w podziękowaniach skierowanych do Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


16-07-2018 r.

W dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. przedstawicielki ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu średzkiego uczestniczyły w Konferencji pt. „Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi”. Udział w konferencji był formą podziękowania dla Pań ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej za zaangażowanie w organizację tegorocznego "Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich" promującego tradycje i zwyczaje wielkopolskie.

Konferencję zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych i Rada ds. Kobiet i Rodziny z Obszarów Wiejskich działająca przy KRIR. Gospodarzem spotkania była Izba Rolnicza w Opolu. Zaproszonych gości powitał Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu pan Marek Froelich oraz Dyrektor Biura IR w Opolu pano Katarzyna Beleć. Marek Froelich podkreślił w swoim wystąpieniu rolę kobiet w środowisku wiejskim. "Bez tych pań, jesteśmy bezradni. Kobiety stanowią połowę społeczności wiejskiej. Są tą częścią, która inicjuje wiele wydarzeń organizowanych na wsi poza sferą zawodową. Bardzo ważne jest, aby te najbardziej aktywne kobiety wiejskie z całej Polski mogły się spotkać".

Pierwszego dnia Konferencji odbyły się prelekcje odnoszące się do roli kobiet na wsi. Pierwsza z nich pt. „Tradycyjnie innowacyjne, czyli o roli kobiet w kulturze i życiu gospodarczym wsi”, przedstawiona przez prof. dr hab. inż. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, dotyczyła postrzegania kobiety w środowisku wiejskim poprzez pryzmat tradycyjnych wartości. Kolejny wykład zatytułowany „Kobieca strona mocy” przedstawiła Pani Aneta Gibek-Wiśniewska. W swoim wystąpieniu koncentrowała się wokół działalności kobiet w biznesie, głównie tym prowadzonym na terenach wiejskich. Prezentacja dr hab. Inż. Katarzyny Szwedziak, prof. Politechniki Opolskiej nawiązywała do filmu „Nigdy w życiu”. Problem postawiony przez autorkę wykładu odnosił się do konieczności wyboru: dom i dzieci czy kariera zawodowa. Przed tym problemem staje większość kobiet. Prowadząca przekonywała uczestniczki o możliwości połączenia wielu życiowych aktywności. Następnie uczestniczki konferencji obejrzały film Joanny Warechy pt. „PGR Obrazy", przedstawiający sytuację „rodzin popegeerowskiech” na przykładzie wsi Grużajny, skąd pochodzi sama autorka. Film pokazuje skutki przemian ustrojowych i braku wsparcia dla osób, które straciły pracę po wejściu w życie ustawy z 1991 roku likwidującej Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się pokaz carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Następnego dnia uczestników Konferencji zaproszono do udziału w targach rolniczych Opolagra, które po raz XV odbyły się w Kamieniu Śląskim k. Opola.

Reprezentujące na konferencji Wielkopolską Izbę Rolniczą Panie z Kół Gospodyń wiejskich z powiatu średzkiego składają Zarządowi WIR w Poznaniu serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tym wydarzeniu.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


09-07-2018 r.

Dnia 22.06.2018 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w obchodzie 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Szlachcinie. Na uroczystość, która odbyła się w świetlicy wiejskiej, przybyli zaproszeni m.in. Burmistrz Środy Wlkp., Starosta Średzki, przedstawiciele Rady Powiatowej WIR, byłe zasłużone Przewodniczące KGW Szlachcin oraz przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Średzkiego. Organizatorem spotkania było KGW Szlachcin z obecną Przewodnicząca Haliną Pohl.

Rada Powiatowa WIR w Środzie Wlkp. wystąpiła do WZKiOR o przyznanie odznaczeń dla byłych Przewodniczących KGW w Szlachcinie. Panie Anna Pawłowska, Stefania Walczak, Teresa Twardowska i Halina Waligóra zostały odznaczone medalem „Za zasługi w rozwoju KR”, które wręczyli Tadeusz Ochowiak - Członek RP WIR w Środzie Wlkp. zasiadający w Prezydium WZKiOR w Poznaniu oraz Mirosław Jackowiak - Członek RP WIR w Środzie Wlkp. będący Delegat na WZ WIR. Przewodnicząca Halina Pohl, w imieniu Pań z KGW w Szlachcinie, wręczyła podziękowania za owocną współpracę wszystkim KGW z Powiatu Średzkiego oraz Burmistrzowi, Staroście i Radzie Powiatowej WIR w Środzie Wlkp.

Jak podkreślali w swych wystąpieniach zaproszeni goście, jest to nie tylko ogromna satysfakcja dla KGW, ale również odpowiedzialność w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności i kultywowanie tradycji ludowych naszego regionu.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


06-04-2017 r.

Zimowisko zostało zorganizowane po raz kolejny przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała 50 miejsc, z czego z powiatu średzkiego z zimowiska skorzystało 18 dzieci. Dzięki tej inicjatywie dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na 10-dniowe (11.02.2018 r.- 20.02.2018 r.) wakacje do miejscowości Biały Dunajec. Jest to wspaniała miejscowość z pięknymi malowniczymi krajobrazami, uznawana za „Serce Podhala”, znajdująca się w powiecie tatrzańskim, w pobliżu Zakopanego. Dzieci zakwaterowane były w ośrodku kolonijno-wczasowym. W pobliżu znajdowały się liczne szlaki oraz stoki narciarskie, z których dzieci w ramach programu mogły pod okiem instruktora uczyć się jazdy na nartach oraz snowboardzie. Dzieci mogły również cieszyć się zabawą i atrakcjami jakie gwarantował im Aquapark w Zakopanym oraz przeżyć wspaniałe doświadczenie jakim był kulig w pięknym zjawiskowym terenie zakończony ogniskiem i kiełbaskami.

Program również obejmował zwiedzanie Zakopanego (Krupówek, Skoczni), a także krajoznawcze wycieczki do m.in. Poronina i na Gubałówkę. Udane zimowisko zostało zakończone zabawą w śniegu oraz atrakcyjnymi konkursami.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


06-04-2017 r.

Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, odbyło się w Palmową Niedzielę dnia 25.03.2018 r. w Środzie Wielkopolskiej. W zorganizowaniu spotkania, w którym uczestniczyło 1.200 rolników z Wielkopolski, pomogły Powiat Średzki i Gmina Środa Wlkp. Pyszne smakołyki, którymi mogli delektować się goście, przygotowały Stołówki Gminne. Na stołach nie brakowało m.in. białej kiełbasy, żurku, jajek, a także wędlin.

Uczestników Śniadania obsługiwało 40. osób, w tym 24. uczennic z klas gastronomiczno-hotelarskich z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP z Koszut, Brodowa, Mącznik i Środy Wlkp., a młodzież z klas wojskowych Zespołu Szkół Rolniczych i CKZiU sprawnie kierowała ruchem drogowym. Do organizacji śniadania włączyły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Szlachcina, Czarnego Piątkowa i Grójca, Starkówca Piątkowskiego, Garb, Zielniczek, Zwoli i Chromca. Przepięknie przystroiły całą salę wielkanocnymi i tradycyjnymi stroikami zrobionymi własnoręcznie. Podczas trwania uroczystości nie brakowało ani chwili bez występów. Zaprezentowały się dzieci ze szkoły nr. 2 ze Śniecisk, wspaniale zatańczyli Nadwarcianie z Sulęcinka, pięknie zaśpiewał zespół regionalny „Tośtoki” z Pięczkowa. Władysława Kałużna z KGW Zwola zaprezentowała gwarę ludową.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


05-04-2017 r.

XI Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego odbyło się w dniu 05.03.2018 r. w Środzie Wlkp. w restauracji „U Moniki”. Organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jest to okazja do spotkań rolników oraz producentów z przedstawicielami instytucji działającymi w obszarze rolnictwa. Głównym tematem spotkania były m.in. działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działalność KOWR oraz trudna sytuacji w rolnictwie spowodowana niskimi cenami za żywiec i płody rolne oraz zagrożeniem wynikającym z panujących w Polsce chorób ASF (afrykańskim pomorem świń) i ptasiej grypy. O uczestników zadbały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które upiekły pyszne ciasta.


Wśród uczestniczących w spotkaniu 110 rolników z całego powiatu, na spotkaniu byli obecni, m.in. przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa - ARiMR, KRUS, WIORiN, WIW, doradcy rolniczy WODR oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu również nie zabrakło członków samorządu – burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, wicestarosty Piotra Kasprzaka i wicewójta gminy Zaniemyśl Bogdana Schwanke, radnej SWW Mirosławy Kaźmierczak oraz parlamentarzyści.


Dyskusję prowadzili prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz. Powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Karczewski przedstawił zasady bioasekuracji, wynikające z zagrożenia afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą. Apelował o przestrzeganie zasad, gdyż w powiecie średzkim znajdują się fermy liczące 4 miliony kur.


Podczas dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące przetargów na dzierżawę gruntów z zasobu skarbu państwa m.in. w Mącznikach i Murzynowie Kościelnym, na co przedstawiciel KOWR uczestniczący w spotkaniu nie potrafił odpowiedzieć. Na inne pytania rolników odpowiadała naczelnik Izabela Maćkowiak ze średzkiego biura ARiMR, która próbowała wyjaśnić problemy z opóźnieniami programów wsparcia, z zazielenieniem i wysyłką wniosków spersonalizowanych. Trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do zorganizowania strajku. Rolnicy planują wyjść na drogę 20.03.2018 r. we wsi Koszuty na drodze krajowej nr 11.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


23-08-2017 r.

Już po raz kolejny dzieci ze środowisk wiejskich wyjechały na organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych kolonie letnie. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała tylko pulę 50 miejsc. W okresie od 26 lipca do 5 sierpnia 2017 r. do Białego Dunajca wyjechało 15 dzieci z powiatu średzkiego. Biały Dunajec to malownicza wieś podhalańska, która znajduje się w powiecie tatrzańskim w pobliżu Zakopanego i uznawana jest za „Serce Podhala”.

Ośrodek, w którym dzieci spędzały wakacje jest wyposażony w boisko sportowe, basen, plac zabaw i szałas grillowy w stylu góralskim. W pobliżu ośrodka jest wiele malowniczych szlaków turystycznych. Podczas pobytu na koloniach dzieci miały okazję zwiedzić Kraków, Zakopane i Poronin. Uczestniczyły również w wycieczce na Gubałówkę. Wróciły zadowolone z bagażem wrażeń.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP WIR Środa Wlkp.


17-08-2017 r.

Koleżance Krystynie Kubickiej-Sztul,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś. p.
Matki
składają: Zarząd i Pracownicy
Wielkopolskiej Izby Rolniczej


03-08-2017 r.

Nagrodą za udział w konkursie kulinarnym „Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej” był wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Już po raz trzeci z zaproszenia Europosła Andrzeja Grzyba skorzystały rolniczki z powiatu średzkiego. Tym razem do Brukseli wyjechały panie: Katarzyna Pol z Koła Gospodyń Wiejskich w Zielniczkach, Teresa Spychała z KGW Czarne Piątkowo i Grojec oraz Lucyna Roszczka z KGW Zwola.


W programie wyjazdu, który odbył się w dniach 5-9 czerwca 2017 r., było zwiedzanie belgijskich miast: Brukseli, Brugii i Ostendy. Jednak głównym punktem wyjazdu było odwiedzenie Parlamentu Europejskiego z pobytem na galerii sali plenarnej i wykładem na temat funkcjonowania Parlamentu oraz wizyta w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Podsumowanie wyjazdu i wymiana wrażeń nastąpiła podczas uroczystej kolacji z Andrzejem Grzybem.Krystyna Kubicka-Sztul


28-06-2017 r.

Zespół Doradczy WODR i Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej po raz kolejny zorganizowały w dniu 20 czerwca 2017 r. Dzień Pola. W imprezie wzięła udział również Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku w Dniu Pola uczestniczyło ponad 150 rolników z powiatu średzkiego. Kierownik Średzkiego Zespołu Doradczego WODR Andrzej Żołądkowski powitał zebranych, wśród nich Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego oraz Mariana Walkiewicza i Mirosława Jackowiaka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Rolnicy, jak co roku, mogli poznać nowe odmiany roślin uprawnych: rzepaku, zbóż czy bobowatych (mówiąc potocznie – motylkowych grubonasiennych), czyli grochu, soi, łubinu i peluszki, które są alternatywnym źródłem białka w stosunku do importowanej soi. Wykład prowadził prof. dr hab. Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Krystyna Kubicka-Sztul


26-06-2017 r.

I Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń Wiejskich przy Parafii Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej odbył się 18 czerwca 2017 r. Głównym organizatorem było KGW Zielniczki z jej Przewodniczącą Katarzyną Lis.

27 maja 2017 r. w ramach odbywających się w galerii miejskiej w Środzie Wielkopolskiej „Średzkich Sejmików Kultury”, otwarto wystawę pt: „Obyczaje, obrzędy gwara i smaki wielkopolskie”.


Biuro Powiatowe WIR w Środzie zaangażowało się w zbiórkę eksponatów wystawowych pochodzących z KGW Zielniczki pod przewodnictwem Katarzyny Lis ze wsi Romanowo, z KGW Szlachcin pod przewodnictwem Haliny Pohl, z KGW Garby po przewodnictwem Małgorzaty Bartkowiak oraz od członkini KGW Zwola - Władysławy Kałużnej z Majdan.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wystawy.

Krystyna Kubicka-Sztul


22-06-2017 r.

I Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń Wiejskich przy Parafii Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej odbył się 18 czerwca 2017 r. Głównym organizatorem było KGW Zielniczki z jej Przewodniczącą Katarzyną Lis.


W Jarmarku uczestniczyły:

 • KGW Zwola – Przewodnicząca Lucyna Roszczka,
 • KGW Czarne Piątkowo-Grójec – Przewodnicząca Teresa Spychała,
 • KGW Starkówiec – Przewodnicząca Iwona Nowakowska,
 • KGW Garby – Przewodnicząca Małgorzata Bartkowiak,
 • KGW Szlachcin – Przewodnicząca Halina Pohl.

Sponsorami nagród byli Starosta Powiatu Średzkiego Marcin Bednarz, Burmistrz Miasta Wojciech Ziętkowski i Ksiądz Kanonik Janusz Śmigiel. Celem Jarmarku jest przybliżenie mieszkańcom miasta działań środowisk wiejskich powiatu średzkiego. Członkinie Kół Gospodyń pochwaliły się wykonanymi przez siebie rękodziełami m.in. ażurowymi wydmuszkami, szopką noworoczną i lichtarzami wykonanymi z makaronu, szydełkowymi firankami, serwetkami, becikami, kompozycjami bibułkowymi z kwiatów itp.


Za pomoc w zorganizowaniu imprezy Biuro Powiatowe WIR w Środzie Wielkopolskiej otrzymało medal "Honorowy Przyjaciel KGW" z logo Koła Zielniczki.

Krystyna Kubicka-Sztul
14-06-2017 r.

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się Forum Rolniczo-Łowieckie. Rolnicy dyskutowali z myśliwymi na temat wzajemnych relacji. Zarówno jedna, jak i druga strona miała do siebie wiele zarzutów, ale przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego próbowali złagodzić napiętą atmosferę.


Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz, zaś stanowisko myśliwych przedstawił Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński. Z zaproszenia skorzystali także: Zbigniew Stajkowski Członek Zarządu WIR w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Wojciech Ziętkowski oraz Wicestarosta Piotr Kasprzak. Spotkanie miało na celu rozwiązanie problemów, jakie pojawiają się między rolnikami a myśliwymi. Najważniejsze z nich to szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne, takie jak dziki czy sarny, Problemem się również łosie a nawet wilki. Nie mniejszym utrapieniem zarówno dla rolników, jak i myśliwych są będące pod ścisłą ochroną bobry i dzikie ptactwo. Należy wnioskować, aby sprawa szkód wyrządzanych przez tę zwierzynę została jak najszybciej prawnie uregulowana.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kierownik BP w Środzie Wlkp.


10-03-2017 r.

1 marca br. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego, którego organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Była to okazja do podyskutowania o sytuacji w rolnictwie.


Wśród 120 rolników z całego powiatu, uczestniczących w spotkaniu w Restauracji Turystyczna u Moniki, byli m.in. prezes honorowy WIR Józef Waligóra, przedstawiciele agencji rolniczych, doradcy rolniczy z WODR oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło samorządowców – w spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Wojciech Ziętkowski i radna wojewódzka Mirosława Katarzyna Kaźmierczak. W zorganizowaniu spotkania pomógł Bank Spółdzielczy w Środzie, który reprezentowany był przez prezesa Jana Jakóbczaka.

Gospodarz spotkania, czyli przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Marian Walkiewicz, mówił o niepewności, która towarzyszy pracy rolników. W dywagacjach o wieku emerytalnym zapomniano o nas – rolnikach. Nie wiemy, kiedy możemy przekazać gospodarstwa młodym rolnikom – mówił M. Walkiewicz, który przypomniał o problemach z dopłatami, czy kontraktowaniem upraw.

Powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Karczewski przedstawił zasady bioasekuracji, wynikające z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń i złośliwą grypą ptaków. Apelował o przestrzeganie zasad, gdyż powiat średzki stoi fermami – na terenie powiatu hodowane są 4 miliony kur. Do tej pory wykryto 61 miejsc występowania ptasiej grypy w Polsce, w tym jest Środa, gdzie znaleziono 9 padłych łabędzi. Na pytania rolników odpowiadała naczelnik Izabela Maćkowiak ze średzkiego biura ARiMR, która próbowała wyjaśnić problemy z zazielenieniem terenów wiejskich, opóźnienia programów wsparcia prowadzonych przez agencję i kiedy wysłane zostaną wnioski spersonalizowane.

Gorąco zrobiło się, gdy przedstawiciel ANR odpowiadał na pytania dotyczące przetargów na grunty, m. in. W Mącznikach, Olszewie i Murzynowie Kościelnym. Bardzo aktywni w zadawaniu pytań byli m. im. Mirosław Jackowiak, Wiesław Olejniczak czy Franciszek Szymkowiak.


W trakcie dyskusji coraz więcej pytań kierowanych było do posła PiS Zbigniewa Dolaty, który bronił polityki rządu i przedstawił działania skierowania na tereny wiejskie i dla rolników. Mówił również o obrocie ziemią, który jego zdaniem za rządów PiS jest przejrzysty i służy polskim rolnikom. Zapewnił, że nie będzie problemu z wypłatą dopłat rolniczych, a rząd zabiega o zrównanie dopłat dla polskich rolników z dopłatami w innych krajach Unii Europejskiej. Jego wyjaśnienia zostały pozytywnie przyjęte przez rolników.

W trakcie spotkania wręczono medale przyznane z okazji 20-lecia WIR. Otrzymali je: Henryk Borowczyk, Marcin Morawiec i Krzysztof Nowicki z gminy Dominowo, Jerzy Pawłowski i Tomasz Roszyk z gminy Krzykosy, Bogdan Bączkiewicz i Andrzej Żołądkowski z gminy Środa, Tadeusz Niemier, Andrzej Pawlak i Marek Sobkowiak z gminy Zaniemyśl. Medal przyznany średzkiej placówce KRUS odebrała Magdalena Grzegorzewicz.

Medale wręczał prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, a dodatkowy otrzymał były poseł Tadeusz Tomaszewski, który reprezentował europoseł Krystynę Łybacką.


Panu Marianowi Walkiewiczowi Przewodniczącemu RP WIR

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Środzie Wielkopolskiej
pragnie wyrazić najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci brata.Panu Mirosławowi Jackowiakowi Członkowi RP WIR

Wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci mamy składa
Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Środzie Wielkopolskiej.

Samorząd Rolniczy Wybrany
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp. odbyło się dnia 8 czerwca bieżącego roku. Członkowie Rady Powiatowej w głosowaniu tajnym wybrali nowego - "starego" - przewodniczącego p. Mariana Walkiewicza oraz delegata na Walne Zgromadzenie Izby p. Mirosława Jackowiaka. Na pierwsze spotkanie zostali zaproszeni i zaproszenie przyjęli starosta p. Piotr Kasprzak , burmistrz miasta Środa Wlkp. p. Wojciech Ziętkowski oraz wójtowie p. Aleksander Podemski . W posiedzeniu również udział wzięli przedstawiciele instytucji współpracujących z Izbą Rolniczą Kierownik KRUS p. Sylwia Zimowska, Kierownik WODR p. Andrzej Żołądkowski, Kierownik ARiMR p. Bogdan Bączkiewicz. Z ramienia Biura Wojewódzkiego WIR w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor BW WIR p. Grzegorz Wysocki.

Marian
Walkiewicz

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mirosław
Jackowiak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 20 stycznia 2015 roku GOK w Nowym Mieście nad Wartą odbyło się wspólne posiedzenia Rad Powiatowych WIR z Środy Wielkopolskiej i Jarocina. W spotkaniu wzięli udział członkowie rad, zaproszeni goście „Komitet Protestacyjny” oraz pan Piotr Walkowski poseł na Sejm RP, prezes WIR oraz Przewodniczący RP w Ostrowie Wlkp. Spotkanie prowadzili przewodniczący RP w Jarocinie pan Marcin Krawczyk oraz w Środzie Wlkp. Pan Marian Walkiewicz.
Na Początku spotkania głos zabrał Pan Piotr Walkowski który omówił bieżącą sytuacje w branży rolnej wynikającą z załamania ekonomicznego niemal każdej dziedziny chowu i uprawy. Przedstawił podjęte działania skierowane głównie do wojewody wielkopolskiego, Marszałka wielkopolskiego oraz Ministra Rolnictwa.

Głównym tematem był drastycznie pogłębiający się kryzys na rynku wieprzowiny i wynikająca z tego coraz bardziej widoczna frustracja i niezadowolenie środowisk wiejskich.

Uczestnicy spotkania wybrali Pana Zbignewa Typańskiego, rolnika z gminy Żerków członka Rady Powiatowej WIR w Jarocinie oraz Franciszka Szymkowiaka prezesa średzkiej grupy producentów trzody chlewnej którzy pojadą na spotkanie z MRiRW Markiem Sawickim mające się odbyć w dniu 23.01.2015. w celu przedstawienia postulatów i ponownego zaproszenia Ministra do Wielkopolski.
Powołany został również przewodniczący Komitetu Protestacyjnego p. Stefan Kominek oraz dwóch zastępców p. Mirosław Jackowiak i Wiesław Olejniczak. Uzgodniono również że w dniu 27.01.2015 o godz. 10:00 we wszystkich miastach powiatowych woj. wielkopolskiego zostanie zorganizowane pogotowie strajkowe na którym na ręce starostów zostaną przekazane postulaty Komitetu Protestacyjnego.

To już 12 lat gościmy w gospodarstwie rolnym Państwa Miniki i Michała Nowaków w Henrykowie k/Środy Wielkopolskiej. W dniach 23-24.08.2014r. odbyło się XII ŚWIĘTO CEBULI I DNI ZIEMNIAKA. W organizacji wystawy oprócz gospodarzy udział biorą WODR Poznań - Zespół Doradczy w powiecie średzkim, grupa producencka ROKO GRUP Sp. z o.o., HZPC Polska, WIR - BP Środa Wlkp., ARiMR O/P Środa Wlkp.

Foto

Każdego roku przybywa wystawców zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Zaproszeni wykładowcy przedstawili następujące tematy:
Dr Tomasz Lenartowicz - COBORU Słupia Wielka - "Jakość materiału sadzeniakowego gwarancją powodzenia w uprawie ziemniaka",
Dr Witold Szczepaniak - UP Poznań - "Nawożenie ziemniaków",
Dr Tadeusz Gawlik - Doradcarolny HZPC - "Charakterystyka Odmian ziemniaka HZPC",
Jan Jajor - Bayer - "Ochrona Ziemniaków",
Radosław Suchorzewski - BAYER - "Ochrona cebuli",
Piotr Wojciechowski -SGS Polska - "Fakty i Mity. Certyfikacja global G.A.P".

Zainteresowanie rolników zarówno wykładami jak i przygotowanymi poletkami różnych odmian ziemniaków i cebuli było bardzo duże. W tym roku prezentowane były 63 odmiany cebuli i 20 odmian ziemniaków. Z dużym zadowoleniem gospodarze wystawy p. M,M Nowakowie przyjęli pomoc ze strony Zarządu WIR w Poznaniu jak i RPWIR w Środzie. Szczególne podziękowania skierowali dla Prezesa WIR a jednocześnie Posła na Sejm RP Pana Piotra Walkowskiego.

Krystyna Kubicka-Sztul


Powrót