Biuletyn Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Siewca Wielkopolski

Wielkopolska Izba Rolnicza wydaje w nakładzie 7.000 egzemplarzy biuletyn Siewca Wielkopolski miesięcznie. Redaktorem Naczelnym jest Marta Ceglarek. Biuletyn zawiera informacje o pracy Izby, podejmowanych działaniach i inicjatywach, artykuły o tematyce rolniczej oraz aktualne zagadnienia ważne dla rolników. Publikowane są także artykuły z zakresu doradztwa technologicznego, notowania i kalkulacje rolnicze.
Siewca Wielkopolski ukazuje się co miesiąc i rozprowadzany jest bezpłatnie. Biuletyn, poprzez pracowników Izby i doradców ODR, trafia bezpośrednio do rolników wielkopolskich, służb doradczych, urzędów gmin i powiatów. Od stycznia 2016 roku "Siewca Wielkopolski" ukazuje się jako dodatek do "Tygodnika Poradnika Rolniczego". W myśl porozumienia zawartego między Wielkopolską Izbą Rolniczą a Polskim Wydawnictwem Rolniczym nasz Biuletyn ukazuje co miesiąc, w tym co drugi miesiąc jako dodatek do TPR.