Susza 2015 Wymarznięcia 2016 Szkody 2016 Szkody 2017 Susza 2018 Susza 2019


Susza 2019

Monitoringu suszy IUNG Urząd Wojewódzki ws suszy

Susza 2018

Monitoringu suszy IUNG Urząd Wojewódzki ws suszy

Szkody 2017

Szkody 2016

Monitoringu suszy IUNG Urząd Wojewódzki ws. szkód

Wymarznięcia 2016

Susza 2015

Monitoringu suszy IUNG Urząd Wojewódzki ws suszy

Powrót