Stanowisko WIR w sprawie nowych wytycznych ANR

W związku z przesłanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych “Zasadami oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP” przekazujemy stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie nowych wytycznych ANR oraz ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy ANR OT w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 31 maja br.

  1. Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości zasobu WRSP.
  2. Stanowisko WIR w sprawie nowych wytycznych ANR.
  3. Relacja z posiedzenia Rady Społecznej przy ANR OT w Poznaniu z dnia 31.05.2016 r.
Powrót